Ћирилица  ·  Latinica  ·  English

Извештај са састанка Заједничког тела одржаног 01.02.2016.

Србија је ратификовала је Протокол о води и здрављу у априлу 2013. године.  Ради преузимања заједничких мера и активности значајних за спровођење Протокола о води и здрављу,  министар здравља Републике Србије је образовао 2013. године Заједничко тело у које су ушли стручњаци из неколико министарстава и Института "Батут".

Заједничко тело је у октобру прошле године проширено са два члана – једним из Савеза инжењера и техничара Србије и другим – из Регионалне агенције за економски развој Шумадије и Поморавља.

Први састанак Заједничког тела у 2016. години одржан је 1. фебруара у Институту "Батут". На састанку су размотрени План и програм рада Заједничког тела за 2016. годину, као и Акциони план за достизање постављених циљева и циљних датума у спровођењу Протокола о води и здрављу. Такође су дефинисане и активности на припреми Извештаја PWH Заједничком секретаријату UNECE/WHO-Eu / трећи циклус. Претходни извештај, из 2013. године, може се наћи на линку:

http://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/water/Protocol_reports/reports_pdf_web/2013_reports/Report__final.pdf

На састанку је размотрен и Програм и план рада Развојног центра Савеза инжењера и техничара Србије за 2016. годину – Активности у оквиру заједничког тела,  који је дат у ПРИЛОГУ овог извештаја.  

Програм и план Развојног центра СИТС- Активности у оквиру заједничког тела  
 
 
СИТС • Савез инжењера и техничара Србије • Кнеза Милоша 7, 11000 Београд, Србија • Телефон: 011/3230-067 • емаил:office@sits.rs