Ћирилица  ·  Latinica  ·  English

Представник СИТС примљен код градоначелника Шапца

У среду, 02.12.2015, одржан је састанак са градоначелником Шапца Небојшом Зеленовићем, дипломираним правником из Шапца. Састанку су присуствовали: Данијела Максимовић из кабинета градоначелника, др Љиљана Јовановић, спец. епидемиологије, из Министарства здравља Републике Србије, председница Заједничког тела задуженог за спровођење Протокола о води и здрављу и национални коресподент за EHP (Environment and Health Process) у Светској здравственој организацији, мр Зоран Пендић из Савеза инжењера и техничара Србије (СИТС), руководилац Развојног центра (РЦ); и четири сарадника организације цивилног друштва (ОЦД) "Моја Мила" из Шапца, на челу са председницом Надеждом Буквички, адвокатом из Шапца.

Др Љиљана Јовановић је упознала присутне са Протоколом о води и здрављу, важним инструментом за сагледавање на националном нивоу свеобухватне ситуације водоснабдевања и каналисања и њених недостатака.

У циљу укључивање локалних локалних самоуправа и њихових институција у реализацију плана активности Протокола о води и здрављу и спровођење циљева Пармске декларације, Министарство здравља и Министарство пољопривреде и заштите животне средине организују интегрисане презентације, које, по правилу, обухватају:

Предавачи су чланови Заједничког тела из следећих институција: Министарства здравља, Института за јавно здравље Србије "Др Милан Јовановић Батут", Министарства пољопривреде и заштите животне средине, Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Министарства просвете, науке и технолошког развоја, Министарства државне управе и локалне самоуправе, Савеза инжењера и техничара Србије и Регионалне агенције за економски развој Шумадије и Поморавља. По потреби, ангажују се и експерти из других меродавних институција.

На састанку је предложено да се у Шапцу, у сарадњи са управом и меродавним институцијама града Шапца, организује једна оваква интегрисана презентација ради промоције Процеса животне средине и здравља.

Зоран Пендић је представио неке програме СИТС.

Пошто локалне самоуправе имају велике обавезе и одговорности у испуњењу захтева ЕУ у области животне средине, у Србији је неопходно јачање кадровских капацитета локалних самоуправа кроз добро осмишљену обуку. Због тога је РЦ СИТС припремио уводни семинар "Обавезе и задаци локалне самоуправе и ОЦД у заштити животне средине у поступку пријема Србије у ЕУ", који је први пут одржан у Кладову у октобру 2014. године у оквиру 35. Међународног стручно научног скупа "Водовод и канализација '14", као увод у округли сто са темом "Обавезе и задаци у поступку пријема Србије у ЕУ који се односе на квалитет и безбедност воде за пиће и управљање отпадним водама".

Истакнуто је да је изузетно важно да се у програме заштите животне средине у локалним срединама укључе и школе,  а у циљу ангажовања наставника, ученика и њихових породица у конкретне акције везане заштиту изворишта, управљање отпадом, рационално коришћење воде за пиће, повишење енергетске ефикасности и слично.  Предложено је да се у Шапцу иницира програм ISO 14000 за децу, подржан од Уједињених  нација  и Светске  организације  за стандардизацију,  који би реализовала као пилот пројекат ОЦД "Моја Мила" из Шапца у сарадњи са РЦ СИТС и одабраним школама са територије града Шапца, и уз подршку управе и меродавних институција града Шапца.

Представљен је и СИТС-ов акредитовани програм "Унапређивање квалитета и поузданости рада у школама применом менаџмент стандарда", који се може наћи у Каталогу програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника за школску 2014/2015. и 2015/2016. Завода за унапређивање образовања и васпитања Републике Србије.

Такође је представљен и акредитовани програм континуиране едукације "Унапређивање квалитета и безбедности рада здравствене установе применом међународних стандарда и ЕУ законодавства у заштити јавног (народног) здравља". Програм је акредитовао Здравствени савет Републике Србије 27.05.2014. године, под евиденционим бројем: А-1-1435/15.  Програм реализују: ЈУСК, Београд (чланица СИТС); Интерсекцијски одбор за клвалитет Српског лекарског друштва, Београд ; КБЦ Звездара, Беогрaд; Клиника за неурохирургију КЦС, Београд; и СИТС, Београд. Циљне групе су: лекари, стоматолози, фармацеуту, биохемичари, медицинске сестре, медицински техничари. Учесници континуиране едукације добијају 5 бодова.

Због стратешке важности снабдевања становништва безбедном и квалитетном водом за пиће све водоводне организације морају у складу са нашим Законом о безбедности хране да реализују одговарајуће предусловне програме и успоставе HACCP систем. . При успостављању HACCP система уважавају се одређене разлике које постоје између прехрамбене индустрији и индустрије  производње воде за пиће. Због тога је у априлу 2012. године РЦ СИТС је покренуо Пројекат: "Методологија пројектовања и успостављања генерализованог HACCP система у водоводним организацијама". У току 2013, 2014. и 2015. године настављена је реализација Пројекта. Предложено је да се у ЈКП "Водовод Шабац" одржи једнодневни семинар под истим називом, што је градоначелник Небојша Зеленовић подржао.

Такође је предложено да се формира Друштво инжењера и техничара Шапца, које би могло да има значајну улогу у реализацији развојних програма града Шапца. Градоначелник је подржао и ову иницијативу.

Разматрана је и могућност сарадње СИТС и његових компетентних чланица са управом и меродавним институцијама града Шапца на истраживању могућности коришћења геотермалне енергије у зградарству у Шапцу.  

Надежда Буквички, председница ОЦД "Моја Мила" из Шапца, подржала је све предложене програме СИТС и рекла да ће се чланови ове ОЦД директно укључити у њихову реализацију, уколико дође до прихватања ових програма у Шапцу.
 
 
СИТС • Савез инжењера и техничара Србије • Кнеза Милоша 7, 11000 Београд, Србија • Телефон: 011/3230-067 • емаил:office@sits.rs