Ћирилица  ·  Latinica  ·  English

Тематски скуп "Имплементација и примена Архуске конвенције у Републици Србији у области заштите животне средине"

Научно стручно друштво за заштиту животне средине Србије уз подршку Привредне коморе Србије организује Тематски скуп "Имплементација и примена Архуске конвенције у Републици Србији у области заштите животне средине".

Координатор Тематског скупа: проф. др Лариса Јовановић

Модератор Тематског скупа: проф. др Ђорђе Јовановић

Предавачи: проф. др Ђорђе Јовановић, проф. др Лариса Јовановић, проф. др Владан Јолџић

Министарство пољопривреде и заштите животне средине Републике Србије је  ове године  одобрило продужетак рада на Пројекту "Развој   еколошке свести и информисаности јавности у Републици Србији  о питањима животне средине у складу са Архуском конвенцијом"  Научно-стручном друштву за заштиту животне средине Србије „Ecologica“. На основу тога се приступа и организацији овог Тематског скупа  

У Европској унији Архуска конвенција је усвојена 25. јуна 1998. године на IV Конференцији „Животна средина за Европу“ у граду Архусу (Данска). Народна скупштина Републике Србије усвојила је Закон о потврђивању Конвенције о доступности информација, учешћу јавности у доношењу одлука и праву на правну заштиту у питањима животне средине (ратификована Архуска конвенција) 12. маја 2009. године („Сл. Гласник РС – Међународни уговори“, бр. 38/09).

Одредбама члана 74. Устава Републике Србије („Сл. Гласник РС“, бр. 98/06), дефинисано је да свако има право на здраву животну средину и на благовремено и потпуно обавештавање о њеном стању, да је свако правно лице, а посебно Република Србија и аутономна покрајина, одговорне су за заштиту животне средине, као и то да је свако дужан да чува и унапређује животну средину.

Као међународни инструмент заштите животне средине Архуска конвенција садржи три групе права које се односе на:

Влада РС је донела „Стратегију за примену конвенције о доступности информација, учешћу јавности у доношењу одлука и праву на правну заштиту у питањима животне средине - Архуска конвенција“ 

Релативно низак ниво свести о значају питања везаних за животну средину и информисаност становништва о правној регулативи у домену заштите животне средине уопште и Архуској Конвенцији посебно, изазива потребу промоције основних постулата Конвенције, у циљу јачања капацитета и развоја еколошке свести ширих кругова становништва РС.

Скуп ће бити одржан у Привредној комори Србије у сали на 8 спрату, 20. новембра 2015. године са почетком у 12 часова. 

Молимо Вас да потврдите Ваше присуство на маил  ecologica@mts.rs   на  моб. тел. 064 38 000 80  или на телефон (011) 32 44 248.  

 
 
 
СИТС • Савез инжењера и техничара Србије • Кнеза Милоша 7, 11000 Београд, Србија • Телефон: 011/3230-067 • емаил:office@sits.rs