Ћирилица  ·  Latinica  ·  English

Именовање представника СИТС у Заједничко тело ради предузимања заједничких мера и активности значајних за спровођење Протокола о води и здрављу

Министарство здравља, Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде и Министарство енергетике, развоја и заштите животне средине августа 2013. године потписали су Споразум о оснивању Заједничког тела ради предузимања заједничких мера и активности значајних за спровођење Протокола о води и здрављу, на основу кога је министар здравља донео Решење о именовању председника и чланова Заједничког тела.

У оквиру Заједничког тела утврђени су циљеви и циљни датуми за њихово достизање. Достизање утврђених циљева и праћење показатеља о напретку у наредном периоду захтева континуирану и квалитетну међуресорну сарадњу са укљућењем расположивих снага на националном и локалном новоу кроз проширење састава Заједничког тела. 

Узимајући у обзир да је Савез инжењера и техничара Србије водећа професионална стручна организација са развијеном сарадњом са многим организацијама како у земљи, тако и на међународном плану и са значајним активностима у области заштите животне средине, са посебним доприносом у сектору вода, на позив државног секретара Министарства здравља проф. др Берислава Векића и председника Заједничког тела др Љиљане Јовановић, упућен Савезу, за члана Зеједничког тела је предложен и именован од стране Министарства мр Зоран Пендић, члан Управног одбора СИТС и руководилац Развојног центра СИТС.

 

 
 
 
СИТС • Савез инжењера и техничара Србије • Кнеза Милоша 7, 11000 Београд, Србија • Телефон: 011/3230-067 • емаил:office@sits.rs