Ћирилица  ·  Latinica  ·  English

Одржан семинар  "Унапређивање квалитета и поузданости рада у школама применом менаџмент стандарда"

У суботу и недељу, 25. и 26. априла 2015. године, у Београду, одржан је семинар "Унапређивање квалитета и поузданости у школама применом менаџмент стандарда".

Семинар је организован од стране Савеза инжењера и техничара Србије и уврштен је у Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника за школску 2014/2015 и 2015/2016. годину, под каталошким бројем 786. Семинар носи 16 бодова.

Семинару су присуствовали 21 директор и заменик директора средњих техничких школа са територије целе Србије, које су укључене у пројекат "Реформа средњег стручног образовања у Србији".

Пројекат је почео у априлу 2013. године и исти има за циљ да се обезбеде предуслови за кооперативно образовање у трогодишњим занатско-техничким профилима, усклађено са потребама тржишта. Пројекат финансира немачка влада, а спроводе Немачка организација за међународну сарадњу ГИЗ и Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.

Специфични циљеви семинара су унапређење организационе структуре и рационализација пословања, развој система праћења, анализе и унапређивања наставних процеса, повишење квалитета и поузданости наставних процеса, развој нових образовних услуга, побољшање људских, физичких и еколошких фактора радне средине, управљање ризицима у пословном систему школе, повишавање здравља и безбедности на раду, интерне провере рада, развој савременог система управљања кадровима и унапређење квалитета наставног рада, као и побољшавање мотивационог система.

Теме у оквиру програма семинара су биле: мотивационе технике, Система менаџмента квалитетом - QMS, управљање ризицима, развој нове образовне услуге, набавка и одржавање, извршавање образовних услуга, систем за надзор, нерење и анализу у унапређење QMS, управљање трошковима, подршка QMS  школе, сертификација QMS школе.

Предавачи на семинару су били мр Зоран Пендић, руководилац Развојног центра СИТС и мр Манојло Костић, професор струковних студија.
 
 
СИТС • Савез инжењера и техничара Србије • Кнеза Милоша 7, 11000 Београд, Србија • Телефон: 011/3230-067 • емаил:office@sits.rs