Ћирилица  ·  Latinica  ·  English

Полагање стручног испита за обављање послова у објектима за производњу, пренос и дистрибуцију електричне енергије

У складу са Уговором потписаним између Министарства рударства и енергетике Републике Србије и Савеза инжењера и техничара Србије, а на основу Правилника о условима, програму и начину полагања стручног испита за обављање послова у објектима за производњу, пренос и дистрибуцију електричне енергије (Сл. Гласник број 24/15 од 06. марта 2015. године ) СИТС-у је поверено обављање административно техничких послова везаних за полагање стручног испита.

Министарство рударства и енергетике Републике Србије је формирало Комисију пред којом ће се обављати полагање стручног испита у саставу:  

Председник:                   мр Мирјана Филиповић 
Заменик председника: проф. др Никола Рајаковић
Члан:                                Оливера Гуџулић, дипл.инж.ел.
                                       Неда Мијатовић Бојановић, дипл.правник - испитивач општег дела
Заменик члана:             Марина Андријашевић, дипл.инж.ел.
                                       Гордана Хајвазовић, дипл.правник, испитивач општег дела                             

Испитивачи – ментори:

        Шкундрић Војислав, дипл.инж.ел.
        мр Јаковљевић Александар, дипл.инж.маш.

       Петровић Небојша, дипл.инж.ел.
       Анђелковић Драган, дипл.инж.ел.  

Стручни испити ће се спроводити у три испитна рока: фебруарски, јунски и новембарски.

У мају 2015. године биће одржан ванредни испитни рок.

Пријава испита за ванредни рок обавља се до 10. априла 2015. године у Савезу инжењера и техничара Србије.

Контакт особа Оља Јовичић, дипл. правник, тел: 011/3237-363, mailto:oljajov@sits.rs  

Образац пријаве можете преузети овде  

 
 
 
СИТС • Савез инжењера и техничара Србије • Кнеза Милоша 7, 11000 Београд, Србија • Телефон: 011/3230-067 • емаил:office@sits.rs