Ћирилица  ·  Latinica  ·  English
 

Активности у РЦ СИТС везане за праћење приступних преговора од 04.12.2014. до 05.02.2015.

04.12.2014.

Руководилац РЦ СИТС присуствовао је 4. децембра 2014. године састанку ради упознавања са детаљима билатералних скрининга за преговарачка поглавља 12 (безбедност хране, ветеринарска и фитосанитарна заштита) и 13 (рибарство). Састанак је за организације цивилног друштва организовала Канцеларија за сарадњу са цивилним друштвом, у сарадњи са Преговарачким тимом за вођење преговора о приступању Републике Србије ЕУ и Министарством пољопривреде и заштите животне средине, у згради Владе Републике Србије, Немањина 11, сала 155 на четвртом спрату.

На састанку је истакнуто да је кровни закон за поглавље 12 – Закон о безбедности хране, на чијим изменама и допунама се ради. Такође је указано на чињеницу да у овој области морамо значајно да ојачамо инспекцијску службу. 

Очекује се да ће ЕУ доставити извештај о овом скринингу у фебруару 2015, на који наша страна може имати примедбе. Очекује се да ће ЕУ коначан извештај за ово поглавље да заврши до краја априла 2015. године.

05.12.2014.

У Бриселу је 1. јула 2014. године одржан билатерални скрининг за преговарачко поглавље 20 (предузетништво и индустријска политика) на којем је делегација Републике Србије представила законодавство Републике Србије у оквиру овог поглавља. Канцеларија за сарадњу са цивилним друштвом, у сарадњи са Преговарачким тимом за вођење преговора о приступању Републике Србије ЕУ и Министарством привреде, организовала је састанак са представницима организације цивилног друштва (ОЦД) 5. децембра 2014. године у згради Владе Републике Србије, Немањина 11, сала 155 на четвртом спрату. На састанку су представници ОЦД упознати са детаљима билатералног скрининга у областима:  Индустријска политика; Политика малих и средњих предузећа; Иновације; Програм ЕУ за подршку предузетништву и индустријској политици; Секторске индустрије; Регулисање закаснелих плаћања. Састанком су председавали Срђан Мајсторовић, заменик директора Канцеларије за европске интеграције и Катарина Обрадовић Јовановић, помоћница министра у Министарству привреде.

Састанку је у име СИТС присуствовао руководилац РЦ СИТС.

12.12.2014.

Канцеларија за сарадњу са цивилним друштвом Владе организовала је за организације цивилног друштва скуп " Увод у процес преговора о приступању Европској унији и улога цивилног друштва - преговарачко поглавље 22 (Регионална политика и координација структурних инструмената)". Скуп је одржан 12. децембра 2014. године у Палати „Србија“, источни улаз, сала 533. Састанку је у име СИТС присуствовао руководилац РЦ СИТС.

Скуп је отворила Ивана Ћирковић, директорка Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом Владе Републике Србије. 

Гост скупа, госпођа Марина Шутало, саветница заменика министра спољних и еуропских послова Републике Хрватске и бивша саветница главног преговарача за приступање Републике Хрватске Европској унији, одржала је инспиративно и обухватно предавање о хрватским искуствима из процеса преговора са ЕУ. Предавање је обухватило: Преглед садржаја и законодавства Европске уније у оквиру преговарачког поглавља 22, и дало одговор на питање: Које су последице прилагођавања домаћег законодавства европском и како је цивилно друштво у Хрватској вршило мониторинг процеса приступања ЕУ у области Регионалне политике и координације структурних инструмената? Посебан нагласак је дат на највеће изазове које је имала Хрватска у процесу преговарања са ЕУ и испуњавању захтева из Преговарачког поглавља 22. Такође су дати савети како да се ОЦД укључе у процес преговарања и како да остваре утицај на доносиоце одлука. Дати су и савети како да ОЦД изграде потребне капацитете за ову врсту мониторинга. Посебно је истакнуто да све оно што у овом поглављу ЕУ тражи од земље кандидата, замља кандидат мора да испуни.

У току предавања п редставници ОЦД постављали су одређена питања и давали предлоге за активније учешће ОЦД   у процесу преговора у оквиру поглавља 22. 

18.12.2014.

Заједнички састанак Радне групе 6 Националног конвента о Европској унији (НКЕУ) за преговарачко поглавље 8 "Политика конкуренције" и СЕКО за конкурентност одржан је 18. децембра 2014. године у Зеленом салону Народне скупштине Републике Србије, Краља Милана 14. На састанку су представници Комисије за заштиту конкуренције и Комисије за контролу државне говорили о улози и досадашњој пракси ова два тела, као и о резултатима билатералног скрининга за преговарачко поглавље 8 (конкуренција), одржаног 4. и 5. новембра 2014. године у Бриселу. Представници Канцеларије за Европске интеграције говорили су о процесу планирања, програмирања и праћења коришћења средстава ЕУ и међународне развојне помоћи, као и о улози ОЦД у овом процесу.

Састанак су отворили: Ана Кнежевић Бојовић (координатор за регулаторну реформу, НАЛЕД) и Душанка Самарџић (са ветница председника, Привредна комора Србије). Бранко Будимир (помоћник директора, Канцеларија за европске интеграције, Сектор за планирање, програмирање, праћење и извештавање о средствима ЕУ и развојној помоћи) говорио је о пл анирању, програмирању и праћењу развојне помоћи са становишта државе, ОЦД и о контроли државне помоћи. Инга Шупут Ђурић (председница , Комисија за контролу државне помоћи) је у неоубичајено отвореном и инспиративном излагању говорила о на длежностима, саставу и досадашњој пракси у раду Комисије за контролу државне помоћи, са посебним освртом на проблеме и блокаде које има ова комисија у раду са министарствима Владе Републике Србије.   Вељко Милутиновић (члан савета, Комисија за заштиту конкуренције) је говорио тренутној позицији и усклађеност прописа Републике Србије са прописима ЕУ у области политике конкуренције и контроле државне помоћи, а у оквиру закључака са билатералног скрининга. Посебно се осврнуо на Закон о заштити конкуренције ("Сл. гласник РС", бр. 51/2009 и 95/2013), као и на организацију и овлашћења Комисије за заштиту конкуренције. 

Састанку је у име СИТС присуствовао руководилац РЦ СИТС.

22.12.2014.

Руководилац РЦ СИТС присуствов овао је 22. децембра 2014. године састанку ради упознавања са детаљима билатералног скрининга за Преговарачку групу 27 (животна средина), који је одржан од 17. до 21. новембра у Бриселу. Састанак је за ОЦД организовала Канцеларија за сарадњу са цивилним друштвом, у сарадњи са Преговарачким тимом за вођење преговора о приступању Републике Србије ЕУ и Министарством пољопривреде и заштите животне средине, у сали Уставног суда Републике Србије, Булевар краља Александра 15. Састанак су водиле Тања Мишчевић, шефица Преговарачког тима за вођење преговора за приступање Републике Србије Европској унији и Стана Божовић, државна секретарка у Министарству пољопривреде и заштите животне средине и председница Преговарачке групе 27. 

Билатерални скрининг је обухватио: 1. Хоризонтално законодавство у области животне средине; Законодавство у област квалитета ваздуха и буке. 2. Управљање отпадом. 3. Квалитет воде, укључујући и квалитет воде за пиће; Заштиту природе. 4. Управљање хемикалијама и хемијским производима; Индустријско загађење; Цивилну заштиту. 5. Климатске промене.

23.12.2014.

У организацији Одбора за европске интеграције одржано је 23. децембар 2014. године у Дому Народне скупштине Републике Србије (Трг Николе Пашића 13, Мала сала)  јавно слушање на тему "Управљање средствима из ИПА-2 фондова". Јавном слушању су присуствовали народни посланици Републике Србије, посланици парламената Босне и Херцеговине, Македоније и Црне Горе, представници локалних самоуправа у Србији, међународних организација, организација цивилног друштва и стручна јавност. На јавном слушању је било преко 80 учесника. Јавном слушању је у име СИТС присуствовао руководилац РЦ СИТС.

Скуп су отворили: Александар Сенић ( председник Одбора за европске интеграције НС), Јадранка Јоксимовић ( министарка без портфеља задужена за европске интеграције у влади РС и н ационални ИПА координатор) и Владимир Маринковић, потпредседник НС. 

Преглед стања у Управљању средствима из ИПА фондова дали су: Милован Филимоновић ( државни секретар у Министарству финансија), Ана Илић (заменик директора Канцеларије за европске интеграције) , и експерти: Огњен Мирић (експерт за ИПА фондове, Србија) и Малинка Ристевска (експерт за ИПА фондове, Македонија).

О регионалним парламентарним искуствима говорили су: Нора Алити (председница Одбора за европске интеграције у парламенту Македоније), Бранислав Бореновић (председник Одбора за европске интеграције Народне скупштине Републике Српске) и Александар Дамјановић (председник Одбора за економију, финансије и буџет Скупштине Црне Горе).                       

На скупу је речено да су у току интензивне припреме за коришћење новог инструмента за претприступну помоћ, ИПА-2, за период од 2014. до 2020. г одине, и да ће с редства из ИПА-2 бити коришћена у складу са секторским приступом, а подржаваће и регионалну и прекограничну сарадњу. Указано је на могућност формирања буџетске канцеларије, по узору на земље Западне Европе, како би могло ефикасно да се контролише наменско и сврсисходно трошење средства из претприступних фондова. Посебно је истакнуто да за успешно коришћење ИПА-2 Србија мора да има технички спремне (са свом неопходном документацијом) квалитетне пројекате, као и да мора значајно ојача стручне и административне капацитета за њихову реализацију. Иначе, Србији ће преко ИПА-2 фондова у периоду од 2014. до 2020. године бити на располагању око 200 милиона € на годишњем нивоу (укупно око 1,5 милијарди €). Указано је и на новину  да ће свака земља кандидат моћи да конкурише и за додатна средства као једну врсту награде уколико успешно спрово ди одобрене пројекат е коришћењем средстава из ИПА -2 програма.         

05.02.2015. 

Канцеларија за сарадњу са цивилним друштвом организовала је 5.  фебруара 2015. године у Београду, у Палати "Србија" сала Београд (централни улаз), Булевар Михајла Пупина 2, информативни састанак на којем је предствљен   програм " Eврoпa зa грaђaнe и  грaђaнкe" за 2015. годину.  

У Бриселу је 27. октобра 2014. године потписан Споразум између Владе Републике Србије и Европске уније о учешћу Републике Србије у Програму „Европа за грађане и грађанке” од 2014. до 2020. године. Основни циљ овог програма је да допринесе да грађани/ке разумеју Европску унију, њену историју  и различитости, као и да промовише европско грађанство и унапреди грађанско и демократско учешће на нивоу Европске уније. Проритети Програма за 2015. годину су: Поглавље1. Европско сећање и Поглавље 2. Демократски ангажман и грађанско учешће.

PowerPoint презентације предавања, која су на састанку одржали Ђорђе Поповић (саветник у Канцеларији за сарадњу са цивилним друштвом)  и Јелена Пајовић van Reenen ( руководитељке Групе за међународну сарадњу и европске интеграције у канцеларији) могу се наћи на линку: http://civilnodrustvo.gov.rs/vesti/evropa-za-gradjane/u-beogradu-predstavljen-program-evropa-za-gradjane-gradjanke-2014-2020/ .

 
 
 
СИТС • Савез инжењера и техничара Србије • Кнеза Милоша 7, 11000 Београд, Србија • Телефон: 011/3230-067 • емаил:office@sits.rs