Ћирилица  ·  Latinica  ·  English

 Тематски скуп
"Стратешки значај и примена Архуске конвенције у Републици Србији"

 У организацији АЛФА универзитета и Научно-стручног друштва за заштиту животне средине "ECOLOGICA" 26. новембра 2014. године са почетком у 13 часова одржаће се тематски скуп "Стератешки значај и примена Архуске конвенције у Републици Србији".      

Архуска конвенција је усвојена 25. јуна 1998. године на IV Конференцији „Животна средина за Европу“ у граду Архусу (Данска). Народна скупштина Републике Србије усвојила је Закон о потврђивању Конвенције о доступности информација, учешћу јавности у доношењу одлука и праву на правну заштиту у питањима животне средине (ратификована Архуска конвенција) 12. маја 2009. године („Сл. Гласник РС – Међународни уговори“, бр. 38/09).

Као међународни инструмент заштите животне средине Архуска конвенција садржи три групе права које се односе на:

Влада РС је донела „Стратегију за примену конвенције о доступности информација, учешћу јавности у доношењу одлука и праву на правну заштиту у питањима животне средине – „Архуска конвенција“.

Координатор скупа: Марина Радуновић 

Модератор скупа: проф. др Лариса Јовановић

Поздравни говор: Ректор АЛФА универзитета проф. др Гордана Ђорђевић

Уводничари: др Ђорђе Јовановић

                   проф. др Лариса Јовановић 

                   проф. др Владан Јолџић

                   проф. др Јозефина Беке Тривунац   

Релативно низак ниво свести о значају питања везаних за животну средину и информисаност становништва о правној регулативи у домену заштите животне средине уопште и Архуској Конвенцији посебно, изазива потребу промоције основних постулата Конвенције, у циљу јачања капацитета у ширим круговима становништва. 

Скуп се одржава у Сали А2 АЛФА универзитета.  

 
 
 
СИТС • Савез инжењера и техничара Србије • Кнеза Милоша 7, 11000 Београд, Србија • Телефон: 011/3230-067 • емаил:office@sits.rs