Ћирилица  ·  Latinica  ·  English

 Праћење експланаторног аналитичког прегледа за Поглавље 8 – Политика конкуренције

 

Сарадница РЦ СИТС Taмaрa Стojиљкoвић присуствововала је 31. марта, 1. и 2. априла 2014. године директном преносу експланаторног аналитичког прегледа усклађености законодавства Републике Србије са правним тековинама ЕУ за Поглавље 8 - Политика конкуренције. Интернет пренос је организовала Канцеларија за сарадњу са цивилним друштвом, у сарадњи са Министарством спољне и унутрашње трговине и телекомуникација. Пренос је одржан у Београду у просторијама Министарства. На челу српске делегације је био Душан Протић, помоћник министра спољне и унутрашње трговине и телекомуникација, заменик председника Преговарачке групе за конкуренцију. У раду су учестововали и проф. др Тања Мишчевић, шеф Тима Србије за преговоре о приступању Европској унији, као и већи број представника меродавних државних институција.

Размотрена су питања из две важне области усклађивања законодавства Републике Србије са правним тековинама ЕУ: заштите конкуренције и политике државне помоћи.

Политика заштите конкуренције је ваома важна, јер њено ефикасно спровођење доприноси унапређењу привреде, развоју нових производа/услуга, привлачењу нових инвестиција, повећању бруто националног производа (GNP) и расту извоза. Заштита конкуренције обезбеђује правну сигурност за све учеснике на тржишту и сигурност планирања дугорочног пословања. Пословање учесника на тржишту је заштићено од забрањеног утицаја доминантних учесника на тржишту, привредних картела или недозвољеног спајања привредних друштава, што као позитиван исход има заштиту потрошача у погледу шире могућности избора, нижих куповних цена и вишег квалитета производа и услуга.

У ЕУ се контролом доделе државне помоћи обезбеђује да интервенције националних влада не наруше конкуренцију на тржишту. У државну помоћ не убрајају се помоћ додељена појединцима или свима доступна помоћ у виду општих мера. У принципу, у ЕУ, свака државна помоћ је забрањена, али за одређене намене – као што су на пример: подстицање истраживања, развоја и иновација, малог и средњег предузетништва, регионалнoг развојa и заштите животне средине, усавршавање, запошљавање, култура и заштита културног наслеђа, помоћ у случају природних катастрофа, помоћ неразвијеним подручјима и слично – државна помоћ је дозвољена и сматра се да је усклађена са заједничким тржиштем. Понекад су, али под посебним надзором, дозвољене и државне помоћи за спашавање и реструктурирање привредних субјеката у тешкоћама.

Представници Европске комисије су у оквиру овог скрининга дали аналитички приказ европског законодавства у областима конкуренције и државне помоћи,  указујући на правила и процедуре за сузбијање понашања која нарушавају принципе конкуренције са посебним акцентом на злоупотребе доминантног положаја и испитивање спајања приликом преузимања (mergers and acquisitions), као и на правила и процедуре за контролу државне помоћи која ремети унутрашњу конкуренцију, са посебним освртом на секторе енергетике, животне средине, поштанских услуга, културе, транспорта, инфраструктуре и услуга од општег економског интереса. Спровођење ових правила и процедура је обавезно у свим државама чланицама ЕУ.

Билатерални скрининг за ово преговарачко поглавље планиран је за 4. и 5. новембар 2014. године.      
 
 
СИТС • Савез инжењера и техничара Србије • Кнеза Милоша 7, 11000 Београд, Србија • Телефон: 011/3230-067 • емаил:office@sits.rs