Ћирилица  ·  Latinica  ·  English

Конкурс за избор редовних и дописних чланова Инжењерске академије Србије

На основу одлуке Већа академика, Инжењерска академија Србије расписује   

КОНКУРС   

за избор редовних и дописних чланова Академије   

Пријава  се подноси у писменом облику на адресу Академије, улица Кнеза Милоша 7а, Београд,  до 30. априла 2014. године и садржи: 
  • писмену сагласност кандидата,
  • податке о радном искуству, резултатима рада, иновацијама, унапређењима, пројектима у струци, науци и образовању,
  • податке о објављеним научним и стручним радовима, урађеним пројектима и др.

Критеријуми за избор чланова Академије, као и све друге информације, могу се добити на телефон: 011/3237-363. Контакт особа Оља Јовичић oljajov@sits.rs 
 
 
СИТС • Савез инжењера и техничара Србије • Кнеза Милоша 7, 11000 Београд, Србија • Телефон: 011/3230-067 • емаил:office@sits.rs