Ћирилица  ·  Latinica  ·  English

Статут  

VI КОНГРЕС

Члан 38

Конгрес је скуп инжењера и техничара Србије, на коме се разматрају најзначајнија питања из делокруга рада инжењерско-техничарске организације Србије, развоја привреде, науке, технике и образовања.

Конгрес се одржава у складу са могућностима и потребама, о чему одлуку доноси Скупштина СИТС.

 
 
 
СИТС • Савез инжењера и техничара Србије • Кнеза Милоша 7, 11000 Београд, Србија • Телефон: 011/3230-067 • емаил:office@sits.rs