Име члана Број чланске карте
Алемпијевић Зоран , руд.тех. 1042
Антонов Сотир, дипл.инж.руд. 543
Аћимовић Драго, дипл.инж.руд. 1317
Бађић Дарко, дипл.инж.геол. 1248
Балановић Катарина, дипл.инж.руд. 2031
Богдановић Дејан, др.тех.наук. 1752
Богдановић Јагодинка, дипл.инж.руд. 1667
Богић Милан , дипл.инж.руд. 1828
Божиновска Тамара, дипл.инж.руд. 1440
Бошковић Љиљана, дипл.инж.руд. 1833
Бурџевић Зинка, дипл.инж.руд. 583
Бухач Борка, дипл.инж.руд. 1206
Вагнер Дејан, дипл.инж.руд. 365
Васиљевић Горан , руд.тех. 1041
Васиљевић Ненад, дипл.инж.руд. 412
Васиљевић Синиша, руд.тех. 1768
Васић Горан, дипл.инж.руд. 792
Веселиновић Славиша, дипл.инж.руд. 1830
Вучковић Марина, дипл.инж.руд. 1205
Вучковић Радоје , дипл.инж.руд. 2021
Гицић Радомир, дипл.инж.руд. 2016
Дабић Стефан, мастер инжењер рударства 2233
Денковић Марија , дипл.инж.руд. 1511
Деспенић Александар , руд.тех. 1039
Доганџић Маринко, јмастер инжењер рударства 1745
Дорошков Стеван , дипл.инж.геол. 1250
Драгојевић Пино , дипл.инж.руд. 1670
Драгосављевић Златко, дипл.инж.руд. 720
Дрљевић Надица, дипл.инж.руд. 681
Дубић Татјана, дипл.инж.руд. 2143
Ђерисило Александар , дипл.инж.руд. 2137
Ђорђевић Александар , мастер инжењер рударства 2114
Ђорђевић Срђан , руд.тех. 1047
Живојиновић Весна, дипл.инж.руд. 1850
Живојиновић Ивана, дипл.инж.руд. 835
Ивановић Миладин, дипл.инж.руд. 604
Илић Димитрије, руд.тех. 1030
Јанковић Владимир, дипл.инж.руд. 680
Јанковић Душко, руд.тех. 1040
Јевремовић Миодраг, руд.тех. 856
Јевтић Бранислав , дипл.инж.руд. 1015
Јелић Драган, дипл.инж.руд. 435
Јовановић Горан , мастер инжењер за припремуминералних сировина 2189
Јовановић Ивана, др.тех.наук. 2171
Јовановић Саша, др.тех.наук. 374
Јованчић Предраг , др.тех.наук. 1781
Јоргић Роберт, дипл.инж.руд. 712
Клемчић Горан, дипл.инж.руд. 359
Ковачевић Слободан, дипл.инж.руд. 1297
Крајановић Милош, руд.тех. 2083
Кржановић Даниел, др.тех.наук. 1849
Крстић Весна, дипл.инж.руд. 1204
Лазић Вук, мастер инжењер рударства 2166
Ланговић Жељко, др.тех.наук. 1851
Лукић Петар , дипл.инж.руд. 1756
Мамужић Борис, дипл.инж.руд. 1968
Марковић Драган, руд.тех. 1026
Марковић Зоран, др.тех.наук. 386
Марковић Саша, мастер инжењер рударства 1519
Матић Марко, дипл.инж.руд. 836
Матић Томислав, дипл.инж.руд. 446
Микановић Раденко, дипл.инж.руд. 899
Милисављевић Владимир, др.тех.наук. 1863
Миловановић Миодраг, дипл.инж.руд. 578
Миловановић Слађана, дипл.инж.руд. 2091
Миловић Филип, дипл.инж.руд. 1704
Милосављевић Зоран, дипл.инж.руд. 1454
Милошевић Дејан, дипл.инж.руд. 482
Милошевић Драган, дипл.инж.руд. 566
Миљановић Томислав, дипл.инж.руд. 800
Михајловић Душан, мастер инжењер рударства 1875
Михајловић Предраг, дипл.инж.руд. 703
Недељковић Немања, дипл.инж.руд. 1403
Николајевски Стефан, дипл.инж.руд. 840
Николић Бојан, дипл.инж.руд. 825
Обреновић Александар, дипл.инж.руд. 1227
Павковић Срђан, дипл.инж.руд. 1006
Пајовић Михаило, дипл.инж.руд. 375
Петровић Бранко, мр.тех.наук. 767
Петровић Драган, руд.тех. 2040
Платиша Вукашин, мастер инжењер рударства 1757
Поповић Огњен, мастер инжењер рударства 2218
Раденковић Игор, дипл.инж.руд. 561
Радуловић Зоран, дипл.инж.руд. 592
Радуловић Милош, руд.тех. 1761
Рајић Марина, мр.тех.наук. 1425
Рајшић Сања, дипл.инж.руд. 671
Ракић Сања, мастер инжењер рударства 2022
Рафаиловић Дејан , руд.тех. 1046
Савић Миланко, дипл.инж.руд. 1901
Симић Ненад, дипл.инж.руд. 398
Србуловић Саша, дипл.инж.руд. 500
Стајић Милан, дипл.инж.руд. 2032
Станковић Урош, мастер инжењер рударства 2136
Станојевић Љубиша, руд.тех. 1246
Станојчић Милорад , дипл.инж.руд. 1094
Стефановић Горан , мастер 1075
Стојановић Владимир, дипл.инж.руд. 377
Стојковић Миодраг, дипл.инж.руд. 952
Стојковић Павле , дипл.инж.руд. 1907
Танасијевић Милош, др.тех.наук. 1783
Тасић Горан , руд.тех. 1846
Тимић Драган, дипл.инж.руд. 1727
Токалић Бојана, дипл.инж.руд. 1984
Токалић Раде, др.тех.наук. 687
Филиповић Владимир, дипл.инж.руд. 572
Црногорац Мирослав , мастер инжењер рударства 1975
Чановић Борис, мастер инжењер рударства 1929
Челебић Васо, дипл.инж.руд. 1044
Чокорило Војин, др.тех.наук. 348
Шпенглер Владан, руд.тех. 2129

 
 
СИТС • Савез инжењера и техничара Србије • Кнеза Милоша 7, 11000 Београд, Србија • Телефон: 011/3230-067