Ћирилица  ·  Latinica  ·  English

БРОЈ 1/2015 
година LXX No. 1 ISSN 0040-2176 UDC: 62(062.2)(497.1)

Обавештење за ауторе радова  

Поштовани аутори, молимо Вас, да уколико током израде својих радова користите и материјал публикован у часопису "Техника", приликом навођења референци наведете само назив часописа, а не и назив сепарата у часопису у оквиру кога је рад који цитирате публикован. Значи потребно је навести само "Техника", а никако "Техника - Нови материјали" или "Техника-Наше грађевинарство" и сл. 

Будући да категорисање часописа зависи између осталог и од цитираности, а да се при изради библиометријских података за часописе не узимају у разматрање цитати у којима је поред назива часописа наведен и назив сепарата, приморани смо да Вам скренемо пажњу на ово. 

Хвала унапред на разумевању.

Редакција часописа "Техника"

НОВИ МАТЕРИЈАЛИ 

1. АНА СТУПАР, ДАВОР ПЕРУШКО, СУЗАНА ПЕТРОВИЋ

Модфикација (NiPd)/Si i 5x(Ni/Pd) танких слојева изазвана пикосекундним ласерским зрачењем

2. МИРЈАНА МЕДИЋ, НЕНАД БУНДАЛЕСКИ, БОЈАНА ПАСКАШ МАМУЛА, БОЈАНА КУЗМАНОВИЋ, БРАНКО МАТОВИЋ, ОРЛАНДО ТЕОДОРО, ИВАНА РАДИСАВЉЕВИЋ

  XPS анализа нанопраха ZnO допираног гвожђем    

НАШЕ ГРАЂЕВИНАРСТВО  

3. ВУК МИЛОШЕВИЋ, ДРАГАН КОСТИЋ, ДАНИЈЕЛА ЂУРИЋ МИЈОВИЋ

Оптимизација мембранских конструкција инкременталним наношењем прорачунског оптерећења снегом

4. ОЛЕГ ОДАЛОВИЋ, САЊА ГРЕКУЛОВИЋ, ИВАНА ВАСИЉЕВИЋ

Примена праве правоугаоне призме у поступку одређивања вредности теренске корекције          

РУДАРСТВО, ГЕОЛОГИЈА, МЕТАЛУРГИЈА  

5. НОВИЦА СТАЛЕТОВИЋ, СРЂА КОВАЧЕВИЋ, РАДОСЛАВ ВУКАС

Процена ризика по безбедност и здравље на раду у процесу геолошких истраживања

6. ЖИВКО СЕКУЛИЋ, ВЛАДИМИР ЈОВАНОВИЋ, СЛАВИЦА МИХАЈЛОВИЋ, ДРАГАН РАДУЛОВИЋ, ВЛАДАН КАШИЋ, БРАНИСЛАВ ИВОШЕВИЋ

Добијање нових асортимана производа из литотамнијског кречњака лежишта „Добриловићи“ у постројењу Завода за пољопривреду Лозница

7. НАДА ШТРБАЦ, МИРОСЛАВ СОКИЋ, АЛЕКСАНДРА МИТОВСКИ, ДРАГАНА ЖИВКОВИЋ, БРАНИСЛАВ МАРКОВИЋ, ВЕЛИБОР АНДРИЋ

Одређивање механизма и кинетичких параметара оксидације сулфидних минерала бакра на повишеним температурама              

МАШИНСТВО

8. БРАНИМИР КРСТИЋ, БОШКО РАШУО, ДРАГАН ТРИФКОВИЋ, ИГОР РАДИСАВЉЕВИЋ, ЗОРАН РАЈИЋ, МИРКО ДИНУЛОВИЋ

Испитивање узрока механичког отказа главе цилиндра авионског клипног мотора

9. МИЛОШ ЉУБОМИРОВИЋ

Фамилије Bresse -ових кругова и графичко одређивање убрзања помоћу истих

10. ЗДРАВКО МИЛОВАНОВИЋ, СВЕТЛАНА ДУМОЊИЋ МИЛОВАНОВИЋ

Процјена поузданости кондензационих термоелектрана                 

ЕЛЕКТРОТЕХНИКА 

11. ЖЕЉКО ПОПОВИЋ

Одређивање оптималног броја, типа и локације уређаја за аутоматизацију  eлектродистрибутивних мрежа

12. ВЛАДИМИР КРСТИЋ

Blind Decision Feedback еквализатор са алгоритмом који комбинује ентропијску декорелацију са техником цурења коефицијената

13. ВИДАК КОВАЧЕВИЋ, УГЉЕША УРОШЕВИЋ, ЗОРАН ВЕЉОВИЋ 

Технике естимације канала код MIMO-OFDM система                   

САОБРАЋАЈ  

14. НИКОЛА ПЛАЗИНИЋ

Поређење фиксног и детекторског режима рада светлосних сигнала на раскрсници Булевар ослободилаца Чачка – Владике Николаја Велимировића у Чачку

15. БРАНИСЛАВ ЂУКИЋ, ИВАН ЈАНКОВИЋ

Избегавање судара возила у сустизању

16. САБИРА САЛИХОВИЋ, СУАДА ДАЦИЋ, АЗРА ФЕРИЗОВИЋ
Функционална сигурност цестовних возила према серији стандарда ISO 26262 

МЕНАЏМЕНТ 

17. ЉУБИША КУЗОВИЋ, БОРИВОЈЕ АЛЕКСИЋ, ДРАЖЕНКО ГЛАВИЋ

The Application of the Multi-criteria Analysis in Evaluating of the Road Designs

18. ПЕТАР ЈОВАНОВИЋ, МИРОСЛАВ БЈЕГОВИЋ, ДРАГОЉУБ РАДУШКИ, ВЕСНА БУХА

Савремене менаџерске позиције

19. НИКОЛА КНЕЖЕВИЋ, ДРАГАНА МАЦУРА, НЕБОЈША БОЈОВИЋ

Примена А'WОТ методе за избор сценарија развоја поштанских услуга у Републици Србији

20. СНЕЖАНА ТАДИЋ, СЛОБОДАН ЗЕЧЕВИЋ

Интегрисано планирање у циљу одрживости решења цитy логистике

КВАЛИТЕТ ИМС, СТАНДАРДИЗАЦИЈА И МЕТРОЛОГИЈА  

21. СЛАЂАНА АЛАГИЋ, БИЉАНА МАЛУЦКОВ, ДЕЈАН РИЗНИЋ

Механизми фиторемедијације за уклањање полицикличних ароматичних угљоводоника из контаминираних земљишта

22. ЗОРАН ДИМИТРИЈЕВИЋ

Активности ЈКП „Водовод“ Краљево на смањењу неоприходоване воде

23. ДРАГАН МАРИНОВИЋ, ВЛАДИМИР САВИЋ, МАРИНА СТОЈАНОВИЋ, ДАНИЛО ПОПОВИЋ, ВЕСНА НИКОЛИЋ ВУЈАЧИЋ, СВЕТЛАНА НИКОЛИЋ

Квалитет реке Ибар од Биљановца до Краљева                              
 
 
СИТС • Савез инжењера и техничара Србије • Кнеза Милоша 7, 11000 Београд, Србија • Телефон: 011/3230-067 • емаил:office@sits.rs