Ћирилица  ·  Latinica  ·  English

БРОЈ 4/2019 
година LXXIV No. 4 ISSN 0040-2176 UDC: 62(062.2)(497.1)

Обавештење за ауторе радова 

Поштовани аутори, молимо Вас, да уколико током израде својих радова користите и материјал публикован у часопису "Техника", приликом навођења референци наведете само назив часописа, а не и назив сепарата у часопису у оквиру кога је рад који цитирате публикован. Значи потребно је навести само "Техника", а никако "Техника - Нови материјали" или "Техника-Наше грађевинарство" и сл. 

Будући да категорисање часописа зависи између осталог и од цитираности, а да се при изради библиометријских података за часописе не узимају у разматрање цитати у којима је поред назива часописа наведен и назив сепарата, приморани смо да Вам скренемо пажњу на ово. 

Хвала унапред на разумевању.

Редакција часописа "Техника"  

НОВИ МАТЕРИЈАЛИ  

1.АЛЕКСАНДРА ЈОВАНОВИЋ, БОЈАНА БАЛАНЧ, ВЕРИЦА ЂОРЂЕВИЋ, КАТАРИНА ШАВИКИН, ВИКТОР НЕДОВИЋ,  БРАНКО БУГАРСКИ, НАТАША ПОКЛАР УЛРИХ

Флуориметријска анализа пермеабилности липозомалних мембрана

НАШЕ ГРАЂЕВИНАРСТВО

2 ДРАГАН МАЦАНОВИЋ

Катастар и потребе за комасацијом у Републици Српској   

3. ДУШАН ПЕТКОВИЋ, МАРКО ПЕЈИЋ

Еталонирање терестричких ласерских скенера у  лабораторијским условима  

РУДАРСТВО, ГЕОЛОГИЈА И МЕТАЛУРГИЈА

4. НИКОЛА ЛИЛИЋ, АЛЕКСАНДАР ЦВЈЕТИЋ

Анализа норматива климатских услова у рудницима са подземном експлоатацијом у светлу законске регулативе Републике Србије   

5. ДРАГОЉУБ БАЈИЋ, ДУШАН ПОЛОМЧИЋ

Развој алгоритма fuzzy оптимизације у хидродинамичкој  анализи за потребе пројектовања система одбране од подземних вода  

МАШИНСТВО 

6. БРАТИЦА ТЕМЕЛКОСКА, РАДОМИР ЦВЕТАНОВСКИ, САРА СРЕБРЕНКОСКА, ВЛАТКО МИРЧЕСКИ

Узроци лома регулационих вентила парне турбине   

ЕЛЕКТРОТЕХНИКА

7. ИВАН МАРТИНОВИЋ

Приказ негативне отпорности реализоване помоћу конвертора  негативне импедансе

САОБРАЋАЈ

8. ВЛАДИМИР СИМИЋ, БРАНКА ДИМИТРИЈЕВИЋ

Управљање downside ризиком у поштанском сектору 

9. РАДЕНКА БЈЕЛОШЕВИЋ, ДРАГАН ГАТАРИЋ

Анализа саобраћајне инфраструктуре Дервенте

МЕНАЏМЕНT 

10. ФАТИМА ИБРАХИМОВИЋ, САЊА КОЈИЋ, ЖЕЉКО СТЕВИЋ, ЖИВКО ЕРЦЕГ

Доношење инвестиционе одлуке у транспортној компанији применом интегрисаног FUCOM-MABAC модела  

11. СНЕЖАНА ТАДИЋ

Иницијативе city логистике за централне урбане зоне

КВАЛИТЕТ ИМС, СТАНДАРДИЗАЦИЈА И МЕТРОЛОГИЈА 

12. ЗАГОРКА СТЕВИЋ ГОЈКОВ

Здравље јесте наследство јединствености природног  и друштвеног живота 

13. МИЛИЦА ЂЕКИЋ

The Internet of Things Cybersecurity Standardization

14. НЕМАЊА МАЈСТОРОВИЋ

Екологија – управљање отпадом у стоматолошкој ординацији  

 

 
 
 
СИТС • Савез инжењера и техничара Србије • Кнеза Милоша 7, 11000 Београд, Србија • Телефон: 011/3230-067 • емаил:office@sits.rs