Ћирилица  ·  Latinica  ·  English

БРОЈ 3/2015 
година LXX No. 3 ISSN 0040-2176 UDC: 62(062.2)(497.1)

Обавештење за ауторе радова  

Поштовани аутори, молимо Вас, да уколико током израде својих радова користите и материјал публикован у часопису "Техника", приликом навођења референци наведете само назив часописа, а не и назив сепарата у часопису у оквиру кога је рад који цитирате публикован. Значи потребно је навести само "Техника", а никако "Техника - Нови материјали" или "Техника-Наше грађевинарство" и сл. 

Будући да категорисање часописа зависи између осталог и од цитираности, а да се при изради библиометријских података за часописе не узимају у разматрање цитати у којима је поред назива часописа наведен и назив сепарата, приморани смо да Вам скренемо пажњу на ово. 

Хвала унапред на разумевању.

Редакција часописа "Техника" 

НОВИ МАТЕРИЈАЛИ 

1. СТОЈА МИЛОВАНОВИЋ, МИЛИЦА ПАНТИЋ, ЈАСНА ИВАНОВИЋ, ИРЕНА ЖИЖОВИЋ

Утицај припреме хитозан гелова на наткритичну импрегнацију са тимолом

2. НАТАША ОБРАДОВИЋ, ТАЊА КРУНИЋ, ИВАНА ДАМЊАНОВИЋ, МАЈА ВУКАШИНОВИЋ-СЕКУЛИЋ, МАРИЦА РАКИН, МАРКО РАКИН, БРАНКО БУГАРСКИ

Influence of Whey Proteins Addition on Mechanical Stability fo Biopolymer Beads with Immobilized Probiotics

3. ЈОВАНА ИЛИЋ, АЛЕКСАНДАР ГРУЈИЋ, МИРКО СТИЈЕПОВИЋ, ЈАСНА СТАЈИЋ ТРОШИЋ, БРАНКО БУГАРСКИ

Утицај молекулске масе трејсерских индикатора на контролисано отпуштање из алгинатних микрочестица

НАШЕ ГРАЂЕВИНАРСТВО

4. АНА ВУКАДИНОВИЋ, ЈАСМИНА РАДОСАВЉЕВИЋ, МИЛАН ПРОТИЋ, ДЕЈАН РИСТИЋ

 Мере за побољшање енергетске ефикасности зграда                      

5. СЛОБОДАН РАДОВАНОВИЋ, ЉИЉАНА БРАЈОВИЋ, МАЈА ПАВИЋ, СРЂАН ЂУРИЋ, САЊА РАНЂЕЛОВИЋ, ВЛАДИМИР МИЛИВОЈЕВИЋ

Мерење нагиба код гравитационих бетонских брана применом инструмента тилтметар

РУДАРСТВО, ГЕОЛОГИЈА И МЕТАЛУРГИЈА

6. ГОРАН ТАСЕВ, ТОДОР СЕРАФИМОВСКИ

Industrial Contamination of Soil Related to Some Active and Closed Mine Facilities in the Republic of Macedonia

7. ПЕТАР ДОКМАНОВИЋ, ЗОРАН НИКИЋ

Анализа (не)одрживости актуелне стратегије водоснабдевања у Србији

МАШИНСТВО

8. GYLA MESTER

Мерење резултата научног рада

9. СНЕЖАНА ГОЛУБОВИЋ, БОШКО РАШУО, ВОЈКАН ЛУЧАНИН

Савремени трендови у дизајну возова великих брзина

10. ДУШКО САЛЕМОВИЋ, АЛЕКСАНДАР ДЕДИЋ, МИЛОРАД ВРАКЕЛА, ДРАГАН ХАЛАС

Идејно решење и термички прорачун уређаја за завршно хлађење Jaffa бисквита у ад „Јаffa“ - Црвенка

ЕЛЕКТРОТЕХНИКА

11. МАРИЈА МРВИЋ, СНЕЖАНА СТЕФАНОВСКИ, МИЛКА ПОТРЕБИЋ, ДЕЈАН ТОШИЋ

Нова реализација таласоводног филтра са два непропусна опсега помоћу четвртталасних резонатора

12. ВОЈИН КОСТИЋ, ЖАРКО ЈАНДА, ЗОРАН НЕДЕЉКОВИЋ

Анализа фреквенцијске зависности специфичне електричне отпорности тла – метода мерења и практична примена

13. ВЕЛИМИР ШЋЕПАНОВИЋ

НФ мреже са звезда четворкама за широкопојасни ДСЛ приступ – Гранична експлоатациона фреквенција парица у НФ мрежама

САОБРАЋАЈ

14. МИЛОШ НИКОЛИЋ, ДУШАН ТЕОДОРОВИЋ

Избор мреже линија јавног превоза применом анализе обавијања података

15. БОЈАНА МИРКОВИЋ

Преглед праксе и регулативе у области заштите од буке изазване ваздушним саобраћајем у Србији

16. ЈОВАНА АНТИЋ

Примена транспортних модела у ванредним ситуацијама – пример хипотетичког града

МЕНАЏМЕНТ

17. РАДОМИР ЈОКОВИЋ

Улога и задаци наручиоца у управљању пројектом јавне набавке

18. ЈАСМИНА НОВАКОВИЋ

Побољшање тачности класификације алгоритама за индуктивно учење правила применом метода претходног учења

19. ЗОРАН РИБАРИЋ

Управљање процесом усклађивања услуге ваздушног и железничког саобраћаја – процесни приступ

КВАЛИТЕТ ИМС, СТАНДАРДИЗАЦИЈА И МЕТРОЛОГИЈА

20. РАДОЈЕ ЈЕВТИЋ

The Simulation of Sanitary Objects Evacuation - an Example of Hotel „Radon“ in Niška Banja

21. ВЕЉКО ЂУКИЋ

Mechanical – Physical Treatment of Used Motor Oil Within a Sustainable Waste Management System

22. РАНКА ГАЈИЋ, АЛЕКСАНДАР ИГЊАТОВИЋ

Прелози за унапређење стања животне средине у зони (бео)градског ауто-пута

  
 
 
СИТС • Савез инжењера и техничара Србије • Кнеза Милоша 7, 11000 Београд, Србија • Телефон: 011/3230-067 • емаил:office@sits.rs