Ћирилица  ·  Latinica  ·  English

БРОЈ 4/2016 
година LXXI No. 4 ISSN 0040-2176 UDC: 62(062.2)(497.1)

Обавештење за ауторе радова

Поштовани аутори, молимо Вас, да уколико током израде својих радова користите и материјал публикован у часопису "Техника", приликом навођења референци наведете само назив часописа, а не и назив сепарата у часопису у оквиру кога је рад који цитирате публикован. Значи потребно је навести само "Техника", а никако "Техника - Нови материјали" или "Техника-Наше грађевинарство" и сл. 

Будући да категорисање часописа зависи између осталог и од цитираности, а да се при изради библиометријских података за часописе не узимају у разматрање цитати у којима је поред назива часописа наведен и назив сепарата, приморани смо да Вам скренемо пажњу на ово. 

Хвала унапред на разумевању.

Редакција часописа "Техника" 

НОВИ МАТЕРИЈАЛИ 

1. ИВАНА ДИНИЋ, ЛИДИЈА МАНЧИЋ, ОЛИВЕРА МИЛОШЕВИЋ

Хидротермална синтеза оптички активних честица флуорида допираних јонима ретких земаља у присуству етилендиаминтетрасирћетне киселине (ЕДТА)

НАШЕ ГРАЂЕВИНАРСТВО

2. KHALED OMAR ALMAYOUF, DEJAN BELJAKOVIĆ, ALEKSANDAR MILAJIĆ

Methodology for Developing Probabilistic Productivity Norms in Civil Engineering

3. ЈОВАН ЦАКИЋ, РАЈИЦА МИХАЈЛОВИЋ

Концепт спровођења комасације у Републици Србији

РУДАРСТВО, ГЕОЛОГИЈА И МЕТАЛУРГИЈА

4. БОЈАН ХАЈДИН, ДУШАН ПОЛОМЧИЋ

Утицај проширења Нуклеарне електране „Пакш“ (Мађарска) на ресурсе подземних вода у Војводини

5. ИВАНА МАНАСИЈЕВИЋ, НАДА ШТРБАЦ, ДРАГАНА ЖИВКОВИЋ, ЉУБИША БАЛАНОВИЋ, ДУШКО МИНИЋ, ДРАГАН МАНАСИЈЕВИЋ

Утицај цинка на микроструктуру и фазне трансформације ливених Al-Cu легура

МАШИНСТВО

6. ГОРАН ЦВИЈОВИЋ, СРЂАН БОШЊАК

Упоредна анализа метода прорачуна утицаја локалног савијања појаса једношинских носача дизалица

7. ПРЕДРАГ МОШОРИНСКИ, СЛАВИЦА ПРВУЛОВИЋ, ВЛАДИМИР БРТКА

Повећање ефикасности CNC струга уз помоћ fuzzy логичког контрололера (FLC-A)

  ЕЛЕКТРОТЕХНИКА

8. АНА ПЛАЗИНИЋ, МИЛКА ПОТРЕБИЋ, ДЕЈАН ТОШИЋ, МИЛАН ПЛАЗИНИЋ

Минијатуризација миркроталасног планарног филтра вишег реда

9. DMITRY KUDASHOV, ROMAN SIZONENKO

Evaluation of Successful Landing of Aerial Robot on Charging Platform

САОБРАЋАЈ

10. МОМЧИЛО МИЉУШ

Неке могућности примене ИТ код виљушкара са мануелним управљањем

11. МИЛИЦА МИЛИЧИЋ, ТАТЈАНА САВКОВИЋ, ПАВЛЕ ПИТКА, ПАВЛЕ ГЛАДОВИЋ, БРАНКО ДЕЈАНОВИЋ

Карактеристике „Ролл контејнера“ у дистрибуцији робе широке потрошње                           

МЕНАЏМЕНТ

12.БИЉАНА СТОЈАНОВИЋ-ВИШИЋ

Прилог методологији истраживања ставова корисника Поште Србије о друштвено одговорном пословању

13. ВЕСНА БУХА, РАДМИЛА ЈАНИЧИЋ, ДАНИЦА ЛЕЧИЋ-ЦВЕТКОВИЋ, РАДА ЛЕЧИЋ

Анализа понашања студената у глобалној мрежи

14. АЛЕКСАНДРА ВИДОВИЋ

Управљање привредним и друштвеним развојем

КВАЛИТЕТ ИМС, СТАНДАРДИЗАЦИЈА И МЕТРОЛОГИЈА 

15. ВЕЉКО ЂУКИЋ

Управљање водама у Републици Српској у функцији одрживог развоја

16. ПЕТАР БОШЊАКОВИЋ

Међународни систем јединица, повратак основним начелима?

17. МИЛИЦА ЂЕКИЋ

Како креирати обуке за запослене у ИТ индустрији? 
 
 
СИТС • Савез инжењера и техничара Србије • Кнеза Милоша 7, 11000 Београд, Србија • Телефон: 011/3230-067 • емаил:office@sits.rs