Ћирилица  ·  Latinica  ·  English
 

БРОЈ 1/2013
година LXVIII No. 1 ISSN 0040-2176 UDC: 62(062.2)(497.1)

 Обавештење за ауторе

Поштовани аутори, молимо Вас, да уколико током израде својих радова користите и материјал публикован у часопису "Техника", приликом навођења референци наведете само назив часописа, а не и назив сепарата у часопису у оквиру кога је рад који цитирате публикован. Значи потребно је навести само "Техника", а никако "Техника - Нови материјали" или "Техника-Наше грађевинарство" и сл. 

Будући да категорисање часописа зависи између осталог и од цитираности, а да се при изради библиометријских података за часописе не узимају у разматрање цитати у којима је поред назива часописа наведен и назив сепарата, приморани смо да Вам скренемо пажњу на ово. 

Хвала унапред на разумевању.

Редакција часописа "Техника"

НОВИ МАТЕРИЈАЛИ

1. ДРАГАН ТОПРЕК, МОМИР МИЛОСАВЉЕВИЋ
Ефекти ласерског зрачења на вишеслојну Al/Ti структуру          

НАШЕ ГРАЂЕВИНАРСТВО   

2. ЈАСМИНА МАНДИЋ ЛУКИЋ, БОЈАН МИЛИНКОВИЋ
Интелигентне куће     

3. МИЛИВОЈЕ РОГАЧ, ДУШКО ЛУЧИЋ
Анализа хладно обликованих отворених танкозидних елемената – прорачун рожњаче

РУДАРСТВО, ГЕОЛОГИЈА И МЕТАЛУРГИЈА   

4. СЛАВКО ТОРБИЦА, ДИНКО КНЕЖЕВИЋ, ГОРДАНА ХАЏИ-НИНКОВИЋ
Формирање јаловишта “Пекина главица” за депоновање филтриране флотацијске јаловине

5. ДУШАН ДАНИЛОВИЋ, НУРИ ЕЛМАБРОУК ЕЛХАДДАД, МИРОСЛАВ ЦРНОГОРАЦ
Карактеристике производње нафте у Либији са посебним освртом на нафтно поље Амал

6. БРАНИСЛАВ НИКОЛИЋ
Терминолошка стандардизација у металургији

МАШИНСТВО

7. МИРОСЛАВ ДЕМИЋ
 Утицај деградације карактеристика осцилаторних параметара на осцилаторну удобност возила

8.БОГДАН МАРИЋ, РАНКО БОЖИЧКОВИЋ, МИЛОШ СОРАК, ДРАГАН РАЈКОВИЋ
 Групна технологија као подршка изградњи Леан структура у процесу ремонта алатних машина

9. МИЛОШ ЉУБОМИРОВИЋ
Правац једнаких убрзања при равном кретању

ЕЛЕКТРОТЕХНИКА   

10.   НЕЏАД ХАЏИЕФЕНДИЋ, ЈОВАН ТРИФУНОВИЋ, НЕМАЊА КОСТИЋ, МИОМИР КОСТИЋ
Анализа утицаја лоших контаката у електричним инсталацијама на изазивање пожара

11. МИЛАН ИВАНОВИЋ, ДРАГАН ПОПОВИЋ, САША МИНИЋ
Статизам регулације напона генератора у анализама динамичке сигурности преносних мрежа

12. АЛЕКСАНДРА ГРУЈИЋ, ЗЛАТАН СТОЈКОВИЋ
Процена ризика квара високонапонских постројења од атмосферског пражњења

13. ЗВЕЗДАН СТОЈАНОВИЋ, БОРИС ЈОКИЋ
Архитектура мреже за реализацију triple play-a

 САОБРАЋАЈ  

14. САША КРСТОВИЋ, ПЕТАР МИРОСАВЉЕВИЋ, СЛОБОДАН ГВОЗДЕНОВИЋ
Анализа ваздухопловних незгода применом симулационих техника

15. ВЛАДИМИР ДЕПОЛО
Како смо планирали метро Београда – 1. део

16. МИЛИЦА КАЛИЋ, ЈОВАНА КУЉАНИН
 Профил пословног путника на аеродрому „Никола Тесла“

 МЕНАЏМЕНТ  

17. ТАТЈАНА ФИЛИПОВИЋ РАДУЛАШКИ, ЖАРКО СПАСИЋ, ТАТЈАНА РУДИЋ
  Информатичко-компјутерска подршка у управљању пројектом

18. ДРАГАНА ШАРАЦ, СПАСЕНИЈА ОЖЕГОВИЋ, МОМЧИЛО КУЈАЧИЋ, МИЛАН РАДИВОЈЕВИЋ
Управљање јавном поштанском мрежом у  условима промене вредности економских показатеља

19. РАДЕ ИВАНКОВИЋ, МИЛОШ АТЕЉЕВИЋ
Инвестициони пројекат „Завршетак изградње доводног тунела Фатничко поље – акумулација Билећа

 КВАЛИТЕТ ИМС, СТАНДАРДИЗАЦИЈА И МЕТРОЛОГИЈА  

20. СЛОБОДАН ОБРАДОВИЋ, СРЂАН МИЛАНОВИЋ, ЂУРЂЕ МИЛАНОВИЋ
Water Microbiology nad Mineral Content Quality Control and Maintenance System

21. ГОРАН МАНОЈЛОВИЋ, ИВИЦА НИКОЛИЋ, НАДА БОЈИЋ
Школе и квалитет

22. МИЛОШ ВОРКАПИЋ, ДРАГАН ЋОЋКАЛО, ДАНИЈЕЛА ЖИВОЈИНОВИЋ
Модификација и употреба малогабаритног трансмитера притиска

 

 
 
 
СИТС • Савез инжењера и техничара Србије • Кнеза Милоша 7, 11000 Београд, Србија • Телефон: 011/3230-067 • емаил:office@sits.rs