Ћирилица  ·  Latinica  ·  English
 

БРОЈ 4/2013
година LXVIII No. 1 ISSN 0040-2176 UDC: 62(062.2)(497.1)

 Обавештење за ауторе

Поштовани аутори, молимо Вас, да уколико током израде својих радова користите и материјал публикован у часопису "Техника", приликом навођења референци наведете само назив часописа, а не и назив сепарата у часопису у оквиру кога је рад који цитирате публикован. Значи потребно је навести само "Техника", а никако "Техника - Нови материјали" или "Техника-Наше грађевинарство" и сл. 

Будући да категорисање часописа зависи између осталог и од цитираности, а да се при изради библиометријских података за часописе не узимају у разматрање цитати у којима је поред назива часописа наведен и назив сепарата, приморани смо да Вам скренемо пажњу на ово. 

Хвала унапред на разумевању.

Редакција часописа "Техника"

НОВИ МАТЕРИЈАЛИ

1. МИРЈАНА МЕДИЋ, ИВАНА РАДИСАВЉЕВИЋ, НИКОЛА НОВАКОВИЋ, БОЈАНА КУЗМАНОВИЋ, БОЈАНА ПАСКАШ МАМУЛА, НЕБОЈША РОМЧЕВИЋ, НЕНАД ИВАНОВИЋ
Локална и електронска структура око мангана у вишекомпонентним полупроводницима  

НАШЕ ГРАЂЕВИНАРСТВО

2. ЈЕЛЕНА МИЛОШЕВИЋ, МИОДРАГ НЕСТОРОВИЋ, ЗОРАН ШОБИЋ
Структурална морфогенеза: концепт генеративне процедуре за дизајн  архитекторнске форме

3. КАЗИМИР КУРИЈ, ДЕЈАН БЕЉАКОВИЋ, АЛЕКСАНДАР МИЛАЈИЋ
Примена методе секвенцијалног одлучивања у процесу реализације објекта           

4. СЛАВЕНКО ШЋЕПАНОВИЋ
Анализа учинака различитих метода ископа хидротехничког тунела „Фатничко поље-Акумулација „Билећа“ у хидросистему Требишњица      

РУДАРСТВО, ГЕОЛОГИЈА И МЕТАЛУРГИЈА

5. ВОЈИН ЧОКОРИЛО, ПРЕДРАГ ЈОВАНЧИЋ, ВЛАДИМИР МИЛИСАВЉЕВИЋ, ДРАГАН МЕДЕНИЦА
 Неки аспекти одржавања јамске механизације у руднику “Леце”

6. ЛИДЈА КУРЕШЕВИЋ, ИВАНА ДЕЛИЋ НИКОЛИЋ, ОЛИВЕРА ВУШОВИЋ
 Вулкани Столова као грађевински камен          

МАШИНСТВО

7. МИРОСЛАВ ДЕМИЋ
 Прилог идентификацији параметара модела стационарних бочних карактеристика пнеуматика               

8. БРАНКО ПЕЈОВИЋ, БОГДАН ЋИРКОВИЋ, НЕМАЊА ВАСИЋ, АЛЕКСАНДАР ТОДИЋ
Прилог анализи самопобудних осцилација код машина алатки у процесу резања применом линерне теорије                 

9. МИЛАН БЛАГОЈЕВИЋ, АЛЕКСАНДАР ДИШИЋ, МИРОСЛАВ ЖИВКОВИЋ
CMM2 Deformation– софтвер за одређивање деформација на основу фотограметријских мерења  

ЕЛЕКТРОТЕХНИКА

10. МИЛЕ ПЕТРОВИЋ, БРАНИМИР ЈАКШИЋ, КРСТО ЈАКШИЋ, ЖАКЛИНА СПАЛЕВИЋ, МИРОСЛАВ ПАВЛОВИЋ Дистрибуција телевизијских канала високе резолуције на подручју бивше Југославије          

11 НЕНАД АНДРИЋ
Соларна енергије и могућности њене примене у Србије        

12. МИЛАН ИВАНОВИЋ, ДРАГАН ПОПОВИЋ, ЂОРЂЕ СТОЈИЋ, СЛАВКО ВЕИНОВИЋ, ДУШАН ЈОКСИМОВИЋ, ДУШАН АРАНАУТОВИЋ, САША МИНИЋ
Идентификација структуре и параметара модела система регулације побуде генератора у ЕЕС Србије        

13. ДРАГАН ПАНТЕЛИЋ, АЛЕКСАНДАР НЕДИЋ, РАДЕ ВАСИЉЕВИЋ
 Реконструкција брусилице         

САОБРАЋАЈ

14. СНЕЖАНА ТАДИЋ, СЛОБОДАН ЗЕЧЕВИЋ, МЛАДЕН КРСТИЋ
 Лоцирање City  логистичког терминала применом фази AHP анализе – пример Београда    

15. ВЛАДЕТА ЧОЛИЋ, ЗЛАТКО ХРЛЕ, КАТАРИНА ВУКАДИНОВИЋ, ДАНИЈЕЛА ПЈЕВЧЕВИЋ, АЛЕКСАНДАР РАДОЊИЋ
Паневропски Дунавски коридор  VII     

16. СТАМЕНКА СТАНКОВИЋ
 Видеманов модел у VISSIM симулационом пакету      

МЕНАЏМЕНТ 

17. ВЛАДИМИР ЈЕВТИЋ
Application of Management by Objectives in Eurocontrol              

18. МЛАДЕН ОПАЧИЋ, МЛАДЕН ВЕИНОВИЋ
 Веб 2.0 технологије у служби менаџмента знања       

19. БИЉАНА МИЋКОВИЋ
 Национални ниво планирања у развијеним земљама  

КВАЛИТЕТ ИМС, СТАНДАРДИЗАЦИЈА И МЕТРОЛОГИЈА

20. МИРОСЛАВ ДРАГИЋ, МИЛОШ СОРАК
Оптимизација ланаца снабдијевања малих и средњих предузећа примјеном симулације у оперативној припреми           

21. ГОРАН ОРАШАНИН, БРАНКО ВУЧИЈАК
 Вишекритеријумска оптимизација у планирању водоснабдијевања                

22. ВЛАДАН ЈОЛЏИЋ
 Ка очувању квалитета пијаћих вода – правни приступ  
 
 
СИТС • Савез инжењера и техничара Србије • Кнеза Милоша 7, 11000 Београд, Србија • Телефон: 011/3230-067 • емаил:office@sits.rs