Ћирилица  ·  Latinica  ·  English

БРОЈ 4/2017 
година LXXII No. 4, ISSN 0040-2176 UDC: 62(062.2)(497.1)

Обавештење за ауторе радова 

Поштовани аутори, молимо Вас, да уколико током израде својих радова користите и материјал публикован у часопису "Техника", приликом навођења референци наведете само назив часописа, а не и назив сепарата у часопису у оквиру кога је рад који цитирате публикован. Значи потребно је навести само "Техника", а никако "Техника - Нови материјали" или "Техника-Наше грађевинарство" и сл. 

Будући да категорисање часописа зависи између осталог и од цитираности, а да се при изради библиометријских података за часописе не узимају у разматрање цитати у којима је поред назива часописа наведен и назив сепарата, приморани смо да Вам скренемо пажњу на ово. 

Хвала унапред на разумевању.

Редакција часописа "Техника" 

НОВИ МАТЕРИЈАЛИ  

1. КРИСТИНА СТЕВАНОВИЋ, ЈЕЛЕНА МАКСИМОВИЋ, БРАНИСЛАВ СТАНКОВИЋ, МАЈА  PAGNACCO 

Одређивање експерименталних услова за испитивање аналита у Bray-Liebhafsky осцилаторној реакцији у отвореном реактору    

НАШЕ ГРАЂЕВИНАРСТВО

2. ДУШАН БАРОВИЋ, АЛЕКСАНДАР МИЛАЈИЋ, ДЕЈАН БЕЉАКОВИЋ

Оптимално обликовање и позиционирање енергетски ефикасних зграда

3. МИЛОШ ЧОКИЋ, РАДОМИР ФОЛИЋ, ЂОРЂЕ ЛАЂИНОВИЋ

Нелинеарна сеизмичка анализа стубова континуалног АБ моста    

РУДАРСТВО, ГЕОЛОГИЈА И МЕТАЛУРГИЈА

4. НИКОЛА БОГАТИНОВСКИ, ТОДОР СЕРАФИМОВСКИ, ГОРАН ТАСЕВ

Ore Loses and Dilution of the Ore Vein No.4 in the Zletovo Mine, Republic of Macedonia    

5. ДРАГОЉУБ БАЈИЋ, ДУШАН ПОЛОМЧИЋ, ЈЕЛЕНА РАТКОВИЋ, ИВАН МАТИЋ

Хидродинамичка анализа могућности повећања експлоатисаног капацитета на примеру изворишта подземних вода „Nelt“ у Добановцима    

6. УРОШ СТАМЕНКОВИЋ, СВЕТЛАНА ИВАНОВ, ИВАНА МАРКОВИЋ, НАДА ШТРБАЦ, АЛЕКСАНДРА МИТОВСКИ

Утицај температуре растворног жарења на својства алуминијумских легура из серије 6.000      

МАШИНСТВО

7. МЕРИМ АЛИЧИЋ

Модели размјене топлоте код термоелектрана са ултра-супер-критичним параметрима паре

8. РАДОМИР ЦВЕТАНОСКИ, БРАТИЦА ТЕМЕЛКОСКА, ВЛАТКО МИРЧЕСКИ

Приказ хидрауличног транспорта пепела и шљаке на Термоелектрани „Осломеј“ (Македонија)    

ЕЛЕКТРОТЕХНИКА

9. БОЈАНА ШКРБИЋ, ЈОВАН МИКУЛОВИЋ

Упоредна анализа дефиниција реактивне снаге у присуству виших хармоника

10. АЛЕКСАНДАР ЈОВИЋ, ЛИДИЈА КОРУНОВИЋ

Утицај кондензаторских батерија на струју оптерећења дистрибутивних трансформатора     

САОБРАЋАЈ

11. АЛЕКСАНДАР РАДОЊИЋ, ВЛАДИСЛАВ МАРАШ, ДАНИЈЕЛА ПЈЕВЧЕВИЋ

Временско-просторна анализа пловидбене незгоде на унутрашњим пловним путевима

12. ЗЛАТА РАДАК, НАТАША ГОСПИЋ, ГОРАН МАРКОВИЋ

Предлог решења за поуздан приступ Интернету    

МЕНАЏМЕНT 

13. МИЛОШ ВОРКАПИЋ, ПРЕДРАГ ПОЉАК, ДРАГАН ЋОЋКАЛО, ДЕЈАН ЂОРЂЕВИЋ

Значај модуларног дизајна производа у одрживом развоју предузећа

14. МИЛИЦА ЂЕКИЋ

Примена маркетинга у подизању конкурентности малих и средњих предузећа у Републици Србији

15. ВЕСНА БУХА, ВЕРИЦА ВАСИЉЕВИЋ, СЛОБОДАНКА ЂЕНИЋ

Учење на даљину и процес персонализације      

КВАЛИТЕТ ИМС, СТАНДАРДИЗАЦИЈА И МЕТРОЛОГИЈА 

16. ВЕСНА ЗЛАТАНОВИЋ-ТОМАШЕВИЋ

Урбанизација и заштита природних ресурса и пејзажа

17. ДРАГОМИР МАРКОВИЋ, РАДОЈИЦА ГРАОВАЦ

Physical Security of Water/Wastewater Infrastructure – Planning and Equipment Selection

18. ЗОРАН ДИМИТРИЈЕВИЋ

Потреба за непрекидним праћењем квалитета производа у водоснабдевању са освртом на искуства из Аустрије     
 
 
СИТС • Савез инжењера и техничара Србије • Кнеза Милоша 7, 11000 Београд, Србија • Телефон: 011/3230-067 • емаил:office@sits.rs