Ћирилица  ·  Latinica  ·  English

БРОЈ 3/2014
година LXIX No. 3 ISSN 0040-2176 UDC: 62(062.2)(497.1)

 

 Обавештење за ауторе

Поштовани аутори, молимо Вас, да уколико током израде својих радова користите и материјал публикован у часопису "Техника", приликом навођења референци наведете само назив часописа, а не и назив сепарата у часопису у оквиру кога је рад који цитирате публикован. Значи потребно је навести само "Техника", а никако "Техника - Нови материјали" или "Техника-Наше грађевинарство" и сл. 

Будући да категорисање часописа зависи између осталог и од цитираности, а да се при изради библиометријских података за часописе не узимају у разматрање цитати у којима је поред назива часописа наведен и назив сепарата, приморани смо да Вам скренемо пажњу на ово. 

Хвала унапред на разумевању.

Редакција часописа "Техника"

 НОВИ МАТЕРИЈАЛИ

1. АНЂЕЛКА ЂУКИЋ, НИКОЛА ВУКЕЛИЋ, БОЈАНА ПАСКАШ МАМУЛА, НИКОЛА НОВАКОВИЋ, РАДОЈКА ВУЈАСИН, САЊА МИЛОШЕВИЋ, ЉИЉАНА МАТОВИЋ
Одређивање површинских група Боемовом методом на механохемијски модификованој угљеничној тканини

  doi:10.5937/tehnika1403367D

2. МАЈА КУЗМАНОВИЋ, ДРАГАНА ЈУГОВИЋ, МИОДРАГ МИТРИЋ, БОЈАН ЈОКИЋ, НИКОЛА ЦВЈЕТИЧАНИН,   ДРАГОЉУБ УСКОКОВИЋ
Синтеза и карактеризација LiFePO4/C катодног материјала добијеног помоћу поступка лиофилизације у присуству PVP- a

  doi:10.5937/tehnika1403373K  

3. СЛОБОДАН ЧИЧИЋ, ЈЕЛЕНА РАДОВАНОВИЋ, ВИТОМИР МИЛАНОВИЋ
Конверзија фреквенције у a-GaN/AlGaN  Браговски конфинираним структурама за примене код соларних ћелија на бази GaAs

  doi:10.5937/tehnika1403377C
  НАШЕ ГРАЂЕВИНАРСТВО

4.  НИКОЛА ТОШИЋ, СНЕЖАНА МАРИНКОВИЋ
Calibrating and Validating a FE Model for Long-term Behavior of RC Beams

  doi:10.5937/tehnika1403385T  

5. СТЕВАН РАДОЈЧИЋ, НИКОЛА БАБИЋ, РАДОЈЕ БАНКОВИЋ
Преглед и еталонирање теодолита у Метролошкој лабораторији Војногеографског института Војске Србије

  doi:10.5937/tehnika1403393R
 РУДАРСТВО, ГЕОЛОГИЈА И МЕТАЛУРГИЈА

6. СРЕТЕН БЕАТОВИЋ, ДИНКО КНЕЖЕВИЋ, ЛАЗАР СТОЈАНОВИЋ, СЛАВКО ТОРБИЦА, ЖИВКО СЕКУЛИЋ
Утицај начина припреме хидромешавине на карактеристике депонованог пепела из Термоелектране „Гацко“

  doi:10.5937/tehnika1403401B

7. ВИОЛЕТА СТЕФАНОВА, ТОДОР СЕРАФИМОВСКИ, ГОРАН ТАСЕВ
Morphological and Chemical Characteristics of the Placer Gold Deposits from Meckin Dol, locality of Borov Dol, Eastern Macedonia  

  doi:10.5937/tehnika1403409S

8. РАДЕ ЈЕЛЕНКОВИЋ, РАДУЛЕ ТОШОВИЋ
Накнаде за коришћење минералних сировина  

  doi:10.5937/tehnika1403416J

9. ЗВОНКО ГУЛИШИЈА, АЛЕКСАНДРА ПАТАРИЋ, МАРИЈА МИХАИЛОВИЋ, ЗОРАН ЈАЊУШЕВИЋ

Побољшавање особина одливака од алуминијумске легуре 7075
doi:10.5937/tehnika1403424G

  МАШИНСТВО

10. МАРКО ЕКМЕЏИЋ, БОШКО РАШУО 
 XFEL – Moćni pogled u mikrosvet
doi:10.5937/tehnika1403427E

11. САША ЖИВАНОВИЋ, МИЛОШ ГЛАВОЊИЋ, ДРАГАН МИЛУТИНОВИЋ, НИКОЛА СЛАВКОВИЋ, ЗОРАН ДИМИЋ
Развој прототипа мини лабораторијске и едукационе стоне троосне глодалице са паралелном кинематиком

  doi:10.5937/tehnika1403438Z  

12. ВЛАДИМИР ТОДИЋ
Одређивање трошкова производње применом ПБЦ методе

  doi:10.5937/tehnika1403446T
 ЕЛЕКТРОТЕХНИКА

13. ЈОВАНA ПЕТРОВИЋ, МАРИЈА ПЕТРОВИЋ, АЛЕКСАНДАР ДАНИЧИЋ, БОШКО БОЈОВИЋ, ЉУПЧО ХАЏИЕВСКИ, МИОДРАГ ВУКЧЕВИЋ, THOMAS ALLSOP, DAVID WEBB
Фибер оптички сензори кривине на бази решетки са дугим периодом и њихова примена у пулмологији

  doi:10.5937/tehnika1403453P

14. ДЕЈАН МИЉАНОВИЋ, МИЛКА ПОТРЕБИЋ, ДЕЈАН ТОШИЋ
Пројектовање филтра пропусника опсега учестаности са квази-концентрисаним резонаторима коришћењем замјенске шеме

  doi:10.5937/tehnika1403459M

15. ОЛИВЕРА ИСКРЕНОВИЋ МОМЧИЛОВИЋ

 Синтеза дискрет ног система променљиве структуре за управљање објектима са    
неминимално-фазним нулама
doi:10.5937/tehnika1403466I 
 САОБРАЋАЈ

16. ЈЕЛЕНА СИМИЋЕВИЋ, СМИЉАН ВУКАНОВИЋ, НАДА МИЛОСАВЉЕВИЋ
Системи за вођење и информисање корисника о заузетости капацитета за паркирање

  doi:10.5937/tehnika1403475S

17. СНЕЖАНА ТАДИЋ, СЛОБОДАН ЗЕЧЕВИЋ, МЛАДЕН КРСТИЋ
Иницијативе city логистике у циљу побољшања одрживости унутар постојећег контекста урбане средине

  doi:10.5937/tehnika1403487T

18. ПАВЛЕ ГЛАДОВИЋ, НЕМАЊА ДЕРЕТИЋ

Комфор путника у возилима јавног градског путничког превоза на примеру једног београдског насеља

  doi:10.5937/tehnika1403496G
 MЕНАЏМЕНТ

19. ЗОРАН РАКИЋЕВИЋ, МИРКО ВУЈОШЕВИЋ
Анализа примене правила приоритета на проблему распоређивања у флексибилно проточној производњи

  doi:10.5937/tehnika1403507R  

20. САЊА МАРИНКОВИЋ, МАЈА ЛЕВИ ЈАКШИЋ, ЈОВАНА РАКИЋЕВИЋ;

Managing ICT Based Service Innovation Projects

  doi:10.5937/tehnika1403514M

21. ЗОРИЦА МИТРОВИЋ, МАРКО МИХИЋ, ВЛАДИМИР ОБРАДОВИЋ
Анализа софтверских решења за подршку управљању пројектима у пројектно оријентисаним организацијама

  doi:10.5937/tehnika1403521M  

22. ЂОРЂИЈЕ ДУПЉАНИН, МОМЧИЛО КУЈАЧИЋ, ДРАГАНА ШАРАЦ
Менаџмент електронским сервисима поштанског система Србије употребом бенчмаркинг индекса

  doi:10.5937/tehnika1403529D
  КВАЛИТЕТ ИМС, СТАНДАРДИЗАЦИЈА И МЕТРОЛОГИЈА

23. РАДОЈЕ ЈЕВТИЋ
Simulation of the Shopping centre „Zona I“ Evacuation

  doi:10.5937/tehnika1403537J

24. ЉИЉАНА ВУКОСАВЉЕВИЋ, БОЈАНА ЈОВАНОВИЋ
Еко означавање у индустрији

  doi:10.5937/tehnika1403542V

25. НАДА ВУЧИЈАК, ПРЕДРАГ ПЕЈОВИЋ
Два поступка процене мерне несигурности резултата мерења фазне разлике методом три волтметра

  doi:10.5937/tehnika1403549V

 
 
 
СИТС • Савез инжењера и техничара Србије • Кнеза Милоша 7, 11000 Београд, Србија • Телефон: 011/3230-067 • емаил:office@sits.rs