Ћирилица  ·  Latinica  ·  English

БРОЈ 3/2017 
година LXXII No. 3, ISSN 0040-2176 UDC: 62(062.2)(497.1)

Обавештење за ауторе радова 

Поштовани аутори, молимо Вас, да уколико током израде својих радова користите и материјал публикован у часопису "Техника", приликом навођења референци наведете само назив часописа, а не и назив сепарата у часопису у оквиру кога је рад који цитирате публикован. Значи потребно је навести само "Техника", а никако "Техника - Нови материјали" или "Техника-Наше грађевинарство" и сл. 

Будући да категорисање часописа зависи између осталог и од цитираности, а да се при изради библиометријских података за часописе не узимају у разматрање цитати у којима је поред назива часописа наведен и назив сепарата, приморани смо да Вам скренемо пажњу на ово. 

Хвала унапред на разумевању.

Редакција часописа "Техника" 

НОВИ МАТЕРИЈАЛИ  

 1. БОЈАН ЦРНОГАЋА

Torrefaction as s Process for Biomass Conversion into Biocoal                                      

НАШЕ ГРАЂЕВИНАРСТВО

2. ЈАСМИНА РАДОСАВЉЕВИЋ, СНЕЖАНА ЖИВАНОВИЋ, АНА ВУКАДИНОВИЋ, АМЕЛИЈА ЂОРЂЕВИЋ, НЕМАЊА ПЕТРОВИЋ

Енергетска санација објекта Основне школе „Добрила Стамболић“ у Сврљигу

3. ДУШКО КУЗОВИЋ  

Просторна композиција Трга партизана у Ужицу (1961) 

РУДАРСТВО, ГЕОЛОГИЈА И МЕТАЛУРГИЈА

 4. ЖАРКО КОВАЧЕВИЋ, ВЛАДИМИР МАЛБАШИЋ, МИОДРАГ ЧЕЛЕБИЋ

Техно-економска анализа бушачко-минерских параметара у процесу експлоатације на каменолому кречњака „Добрња“ код Бање Луке  

 5. ИГОР ЈЕМЦОВ, АНА МЛАДЕНОВИЋ

Утицај структурног склопа на циркулацију подземних вода и губитке из површинске акумулације на примеру левог бока бране „Лазићи“ на Тари 

МАШИНСТВО

6. ОБРАД АНИЧИЋ, СРЂАН ЈОВИЋ, АЛЕКСАНДАР МИТКИЋ

Модели динамичког процеса формирања струготине

7. МИРОСЛАВ ДЕМИЋ 

Прилог моделирању вибрација погонске групе теретног моторног возила                                

ЕЛЕКТРОТЕХНИКА

8. АЛЕКСАНДАР ЛЕБЛ, ДРАГАН МИТИЋ, ЖАРКО МАРКОВ, ТОМИСЛАВ ШУХ, МЛАДЕН МИЛЕУНСНИЋ, ПРЕДРАГ ЈОВАНОВИЋ, ВЛАДИМИР МАТИЋ, БРАНИМИР ТРЕНКИЋ, МИРОСЛАВ ПОПОВИЋ, ЖЕЉКА ТОМИЋ, ПЕТАР ДАКОВИЋ, ИВАН ВИДАКОВИЋ, БОРИВОЈЕ МИТРОВИЋ

Развој поступака симулације саобраћајних телекомуникационих процеса у ИРИТЕЛ-у у току 45 година                                

9. МИЛОЈЕ КОСТИЋ 

Анализа тачности метода за одређивање засићених синхроних реактанси и карактеристика турбогенератора 

САОБРАЋАЈ

10. МАРКО КАПЕТАНОВИЋ, МИЛОШ МИЛЕНКОВИЋ, НЕБОЈША БОЈОВИЋ, ЗОРАН АВРАМОВИЋ

Evaluation of European Railway Companies Efficiency: Application of a Two-Stage Analysis                              

11. ИВАН ЈАКОВЉЕВИЋ, ПЕТАР МИРОСАВЉЕВИЋ, РАДОМИР МИЈАИЛОВИЋ 

Оптимизација тежишта ваздухоплова методом линераног програмирања

МЕНАЏМЕНT 

12. БИЉАНА ПАНИЋ, ДРАГАНА МАКАЈИЋ–НИКОЛИЋ, МАЈА ХАЏИАХМЕТОВИЋ, МИРКО ВУЈОШЕВИЋ

Зависност ефекта бича од склоности ка ризику учесника у ланцу снабдевања                           

13. МОМЧИЛО ВУЈИЧИЋ, МИЛОШ ПАПИЋ, МАРИЈА БЛАГОЈЕВИЋ 

Comparative Analysis of Objective Techniques for Criteria Weighing in Two MCDM Methods on Example of an Air Conditioner Selection                          

14. ТИЈАНА ЦВЕТИЋ, ОЛИВЕР МОМЧИЛОВИЋ, СЛАВКО АРСОВСКИ, ГОРДАНА ТОДОРОВИЋ, ВЛАДИМИР КОЈИЋ 

Анализа утицаја лидерства у  EFQM   моделу                          

КВАЛИТЕТ ИМС, СТАНДАРДИЗАЦИЈА И МЕТРОЛОГИЈА 

15. БРАНИСЛАВА МАТИЋ, УРОШ РАКИЋ, СНЕЖАНА ДЕЈАНОВИЋ, ВЕРИЦА ЈОВАНОВИЋ, МАРИЈА ЈЕВТИЋ, НЕЛА ЂОНОВИЋ

Industrially Contaminated Areas in Serbia as a Potential Public Health Threat to the Exposed Population                          

16. ДРАГАНА ЂЕРГОВИЋ, ЛАЗО КУКОБАТ 

Менаџмент квалитета у бродарским компанијама  

17.  МИЛИЦА ЂЕКИЋ 

How a Modern Business Could Respond to the Phishing Attack Challenges                                   

          

 

 
 
 
СИТС • Савез инжењера и техничара Србије • Кнеза Милоша 7, 11000 Београд, Србија • Телефон: 011/3230-067 • емаил:office@sits.rs