Ћирилица  ·  Latinica  ·  English

БРОЈ 5/2018 
година LXXIII No. 5 ISSN 0040-2176 UDC: 62(062.2)(497.1)

Обавештење за ауторе радова 

Поштовани аутори, молимо Вас, да уколико током израде својих радова користите и материјал публикован у часопису "Техника", приликом навођења референци наведете само назив часописа, а не и назив сепарата у часопису у оквиру кога је рад који цитирате публикован. Значи потребно је навести само "Техника", а никако "Техника - Нови материјали" или "Техника-Наше грађевинарство" и сл. 

Будући да категорисање часописа зависи између осталог и од цитираности, а да се при изради библиометријских података за часописе не узимају у разматрање цитати у којима је поред назива часописа наведен и назив сепарата, приморани смо да Вам скренемо пажњу на ово. 

Хвала унапред на разумевању.

Редакција часописа "Техника"  

НОВИ МАТЕРИЈАЛИ 

1. ВУКАШИН УГРИНОВИЋ, ВЕСНА ПАНИЋ, ЂОРЂЕ ВЕЉОВИЋ, ПАВЉЕ СПАСОЈЕВИЋ, САЊА ШЕШЛИЈА, ЂОРЂЕ ЈАНАЋКОВИЋ 

Утицај неутрализације на својства порозних хидрогелова на бази хидроксиапатита и поли(метакрилне киселине) синтетисаних слободно-радикалском полимеризацијом

2. ABDUSALAM DRAH, НАТАША ТОМИЋ, МАРИЈА ВУКСАНОВИЋ, ВЕЉКО ЂОКИЋ, ДУЊА ДАНИЧИЋ, АЛЕКСАНДАР МАРИНКОВИЋ, РАДМИЛА ЈАНЧИЋ HAINEMANN

Испитивање микротврдоће незасићених полиестарских смола са ојачањима на бази алуминијум оксида 

НАШЕ ГРАЂЕВИНАРСТВО

 3. ПРЕДРАГ БАБИЋ, СЛОБОДАН РАДОВАНОВИЋ, УРОШ МИРКОВИЋ

Корелативни односи за дефинисање деформабилности стене

4. КОРНЕЛИЈА РИСТИЋ, АНКИЦА МИЛИНКОВИЋ, САЊА ТУЦИКЕШ ИЋ

Оправданост примене ласерског скенирања при верификацији запремине резервоара у односу на друге примењене методе

РУДАРСТВО, ГЕОЛОГИЈА И МЕТАЛУРГИЈА

5. СНЕЖАНА АЛЕКСАНДРОВИЋ, ИНЕС ГРОЗДАНОВИЋ, ИЛИЈА ЈЕФТЕНИЋ

 Карактеристике мерења протока масе материјала на транспортним тракама

МАШИНСТВО 

6. РЕЏО ХАСАНАГИЋ 

Моделирање силе лома на затезање елемената од масивног дрвета генетским програмирањем

7. ЈАСМИН ФЕЈЗИЋ, ИНДИРА БУЉУБАШИЋ, САНДИРА ЕЉШАН

Начини побољшања енергетске и ресурсне ефикасности при производњи паре за потребе пиварске индустрије

ЕЛЕКТРОТЕХНИКА

8.  ИГОР ТЕЛЕЧКИ, ИВАН ТРАЈИЋ, БИЉАНА ЈОВАНОВИЋ, ПЕТАР БЕЛИЧЕВ

Нумерички модел транспорта протонског снопа кроз електрични скенер                

САОБРАЋАЈ

9. ИВАН ШКИЉАИЦА, ВЛАДИМИР ШКИЉАИЦА

Navigational Characteristics of Lower Sava – Determining Draught and Carring Capacity of Ships

10. МИЛОШ МАРИНА, ПЕТАР МИРОСАВЉЕВИЋ

Технике лета дронова у ваздушном саобраћају и транспорту

МЕНАЏМЕНT 

11. ЉИЉАНА РАДУЛОВИЋ

Transportation System Organized Within a Function of a Modern Tourism

12. ВУЈАДИН ВЕШОВИЋ, ПРЕДРАГ ВЕШОВИЋ

Нови приступи у образовању кадрова за стратешки развој саобраћаја

13. АНДРИЈАНА БАЧЕВИЋ, ДРАГАНА МАКАЈИЋ-НИКОЛИЋ

Оптимизација распореда одељења у здравственим установама

КВАЛИТЕТ ИМС, СТАНДАРДИЗАЦИЈА И МЕТРОЛОГИЈА 

14. КАТАРИНА СПАСОВИЋ, ДРАГАНА ЈОВАНОВИЋ

Резултати надзора над водоснабдевањем, санитацијом и хигијеном у здравственим установама за 2017. годину према унапређеној методологији

15. ДАРЈАН КАРАБАШЕВИЋ, МЛАЂАН МАКСИМОВИЋ, ДРАГИША СТАНУЈКИЋ, ГОРАН ЈОЦИЋ, ДУШАН РАЈЧЕВИЋ

Selection of Software Testing Method by Using ARAS Method  

16. МИМИЦА МИЛОШЕВИЋ, ДУШАН МИЛОШЕВИЋ, АНА СТАНОЈЕВИЋ, ДРАГАН СТЕВИЋ

ТОПСИС оптимизација за избор извођача ремедијације земљишта у Србији

 
 
 
СИТС • Савез инжењера и техничара Србије • Кнеза Милоша 7, 11000 Београд, Србија • Телефон: 011/3230-067 • емаил:office@sits.rs