Ћирилица  ·  Latinica  ·  English

БРОЈ 3/2019 
година LXXIV No. 3 ISSN 0040-2176 UDC: 62(062.2)(497.1)

Обавештење за ауторе радова 

Поштовани аутори, молимо Вас, да уколико током израде својих радова користите и материјал публикован у часопису "Техника", приликом навођења референци наведете само назив часописа, а не и назив сепарата у часопису у оквиру кога је рад који цитирате публикован. Значи потребно је навести само "Техника", а никако "Техника - Нови материјали" или "Техника-Наше грађевинарство" и сл. 

Будући да категорисање часописа зависи између осталог и од цитираности, а да се при изради библиометријских података за часописе не узимају у разматрање цитати у којима је поред назива часописа наведен и назив сепарата, приморани смо да Вам скренемо пажњу на ово. 

Хвала унапред на разумевању.

Редакција часописа "Техника"  

НОВИ МАТЕРИЈАЛИ  

1. СЛАВКО ДИМОВИЋ, МАРИЈА ШЉИВИЋ-ИВАНОВИЋ, ИВАНА ЈЕЛИЋ

Примена отпадних материјала у имобилизацији тешких метала и радионуклида сорпцијом                    

НАШЕ ГРАЂЕВИНАРСТВО

2.  ПЕТАР ПРАШТАЛО, МИЛЕНА СЛАВНИЋ

Приказ емпиријских метода за одређивање времена концентрације слива

3.  УРОШ МИРКОВИЋ

Техно-економска анализа грађења доводног тунела ХЕ „Дабар“ са употребом ТБМ машина                   

РУДАРСТВО, ГЕОЛОГИЈА И МЕТАЛУРГИЈА

4.  СТЕВАН ЂЕНАДИЋ, ПРЕДРАГ ЈОВАНЧИЋ, ДРАГАН ИГЊАТОВИЋ, ФИЛИП МИЛЕТИЋ, ИВАН ЈАНКОВИЋ

Анализа примене вишекритеријумских метода у оптимизацији избора хидруличних багера на  површинским коповима угља

5.  СЛАВИЦА МИХАЈЛОВИЋ, ЖИВКО СЕКУЛИЋ, ВЛАДАН КАШИЋ, МИРОСЛАВ СОКИЋ, МАРИНА БЛАГОЈЕВ

Прелиминарна испитивања и оцена примењивости кречњака „Сибничка Чукара“ - општина Рековац 

6. ВАСО МАНОЈЛОВИЋ, ЖЕЉКО КАМБЕРОВИЋ, НАТАША ГАЈИЋ

An Alternative Route for Valorization   of Valuable Metals from Jarosite Residue    

МАШИНСТВО 

7. САША ЖИВАНОВИЋ, ЗОРАН ДИМИЋ

Виртуелна петоосна машина алатка интегрисана са системом програмирања и управљања

8. ЈОВАН ВЛАДИЋ, РАДОМИР ЂОКИЋ, ТАНАСИЈЕ ЈОЈИЋ

Теоријска анализа и одређивање параметара кретања код ZIPLINE-a    

ЕЛЕКТРОТЕХНИКА

9.  ЖЕЉКО ВУЈОВИЋ

Магнетни резонантни сигнал

САОБРАЋАЈ

10. ВЛАДИМИР МОЛАН, ЈЕЛЕНА СИМИЋЕВИЋ

Карактеристике функционисања система „Паркирај и вози се“ – пример Београда

11. ФИЛИП СОВИЉ, БОЈАН МИРКОВИЋ

Општи случајеви међудржавних аеродрома 

МЕНАЏМЕНT 

12.  ПРЕДРАГ РАЛЕВИЋ, САЊА ИЛИЋ, ПАВЛЕ ГЛАДОВИЋ, ДЕЈАН ЗЛАТКОВИЋ

Мерење техничке ефикасности мреже линија система јавног градског транспорта путника коришћењем  непараметарске ДЕА анализе

13.  ЛАЗО КУКОБАТ, ДРАГАНА ЂЕРГОВИЋ, АЛЕКСАНДАР ЈОВИЧИЋ, СРЕТЕН ТЕШАНОВИЋ 

Неефикасност стечајних поступака: Студија случаја предузећа ПКБ-Воћарске плантаже-Болеч      

КВАЛИТЕТ ИМС, СТАНДАРДИЗАЦИЈА И МЕТРОЛОГИЈА 

14. БИЉАНА ВРАЊЕШ, МЛАДЕН ТОДИЋ

A Comparative Analysis of the Occupational Safety and Health System in Production Systems 

15. ВЛАДИМИР ШАРАБА, ВЕСНА ОБРАДОВИЋ

Микробиолошки диверзитет термоминералних вода Врњачке Бање и Метковића (Мачва) – Србија

16. АЛЕК РАЧИЋ

Хемијске и биолошке последице НАТО бомбардовања Србиј е 

 

 

 
 
 
СИТС • Савез инжењера и техничара Србије • Кнеза Милоша 7, 11000 Београд, Србија • Телефон: 011/3230-067 • емаил:office@sits.rs