Ћирилица  ·  Latinica  ·  English
БРОЈ 5/2009
година LXIV No 5 ISSN 0040-2176 UDC: 62(062.2)(497.1)
 Обавештење за ауторе

Поштовани аутори, молимо Вас, да уколико током израде својих радова користите и материјал публикован у часопису "Техника", приликом навођења референци наведете само назив часописа, а не и назив сепарата у часопису у оквиру кога је рад који цитирате публикован. Значи потребно је навести само "Техника", а никако "Техника - Нови материјали" или "Техника-Наше грађевинарство" и сл. 

Будући да категорисање часописа зависи између осталог и од цитираности, а да се при изради библиометријских података за часописе не узимају у разматрање цитати у којима је поред назива часописа наведен и назив сепарата, приморани смо да Вам скренемо пажњу на ово. 

Хвала унапред на разумевању.

Редакција часописа "Техника"НОВИ МАТЕРИЈАЛИ 

1. МИЛИЦА ШЕВКУШИЋ, ДРАГАН УСКОКОВИЋ
Анализа активности у области нанонаука и нанотехнологија у Србији на основу библиометријских показатеља

НАШЕ ГРАЂЕВИНАРСТВО

2. НАЂА КУРТОВИЋ-ФОЛИЋ
Conservation of built heritage by using new technologies

3. ГОРДАНА ХАЏИ-НИКОВИЋ
Одређивање чврстоће смицања незасићеног тла применом екстрактора под притиском

4. ДРАГАН ДУКИЋ, БОШКО ЂУКИЋ
Бенчмаркинг процес и имплементација менаџмента некретнина

 РУДАРСТВО, ГЕОЛОГИЈА И МЕТАЛУРГИЈА 

5. ДРАГАН С. РАДУЛОВИЋ, ДУШИЦА Р. ВУЧИНИЋ
Електрокинетичке особине апатита у условима његовог флотирања

6. РАДОСЛАВ ВУКАС
Приближавање података о резервама чврстих минералних сировина Републике Србије међународним стандардима

7. ТОПЛИЦА ПАВЛОВИЋ
Оперативни трошкови као критеријум за избор опреме за производњу бакарне жице

МАШИНСТВО

8. ЗЛАТОМИР ЖИВАНОВИЋ, СИНИША ДРАГУТИНОВИЋ, ЗОРАН МАСОНИЧИЋ, ДРАГАН НИКОЛИЋ
Аутобуси на алтернативна горива - пут ка смањењу аерозагађења у градовима

9. СЛАВИЦА ЦВЕТКОВИЋ
Управљање залихама у оквиру ланца снабдевања

 ЕЛЕКТРОТЕХНИКА 

10. ДРАГАН АНТИЋ, БРАТИСЛАВ ДАНКОВИЋ, МАРКО МИЛОЈКОВИЋ, САША НИКОЛИЋ
Моделирање динамичких система Лежандровим ортогоналним функцијама

11. МИЛОЈЕ КОСТИЋ
Еквивалентне шеме засићених асинхроних мотора и оцена тачности прорачуна по Г -шеми

САОБРАЋАЈ 

12. В. МОМЧИЛОВИЋ, Д. ВУЈАНОВИЋ, Р. МИЈАИЛОВИЋ, В. ПАПИЋ
Истраживање могућности смањења емисије CO2 у процесу експлоатације возног парка

13. МОМЧИЛО ДОБРОДОЛАЦ, МЛАДЕНКА БЛАГОЈЕВИЋ, ДЕЈАН МАРКОВИЋ
Нове услуге у поштанским системима

14. МЛАДЕНКА БЛАГОЈЕВИЋ, МОМЧИЛО ДОБРОДОЛАЦ, ДЕЈАН МАРКОВИЋ
Економетријски модели за процену трошкова пружања поштанских услуга

MEНАЏМЕНТ 

15. НАТАША ГОСПИЋ, ДРАГАНА МАЦУРА, НЕБОЈША БОЈОВИЋ
Процес хармонизације прописа у сектору комуникација Србије са ЕУ

16. ЈЕЛЕНА БОРОЦКИ
Елементи стратегијског наступа: структура разлика између производних и непроизводних предузећа

17. ДЕЈАН ЂОРЂЕВИЋ, СРЂАН БОГЕТИЋ
Улога интегрисаних менаџмент система у развоју конкурентности домаћих предузећа

18. МИЛЕ МИЛЕКИЋ
Нови модел и рада - социо-технички системи  

КВАЛИТЕТ ИМС, СТАНДАРДИЗАЦИЈА И МЕТРОЛОГИЈА 

19. ЉИЉАНА ВУЈОТИЋ, САЊА ПОЛАК, БИЉАНА ЈАКОВЉЕВИЋ, ЉИЉАНА ЈОВАНОВИЋ, МИЛОВАНКА ЈАНЧЕВ, БРАНИСЛАВ ДОНФРИД, МАРКО КОНТИЋ, МИРЈАНА МИЛУТИНОВИЋ, САЊА ИВОШЕВИЋ, ВЕРИЦА МИЛОВАНОВИЋ, ВИДОСАВ МАЈСТОРОВИЋ, ЗОРАН ПЕНДИЋ

Образовање у области квалитета и менаџмент система у здравству - Улога Интерсекцијског одбора за унапређење квалитета рада у здравству СЛД-а  

20. ВИДОСАВ Д. МАЈСТОРОВИЋ
Future of QMS  

 21. ANDREA SUCHANKOVА, IVAN MIKULECKY, VIDOSAV MAJSTOROVIC
Application of MID directive in Slovakia
 
 
СИТС • Савез инжењера и техничара Србије • Кнеза Милоша 7, 11000 Београд, Србија • Телефон: 011/3230-067 • емаил:office@sits.rs