Ћирилица  ·  Latinica  ·  English

КОНГРЕСИ

33. Међународни салон урбанизма

Организатор 33. Међународног салона урбанизма је Удружење урбаниста Србије. Салон се реализује у сарадњи са ЈП  Дирекција за изградњу и развој града Бијељине. Салон се одржава од 8. до 13. новембра 2024. године у Бијељини, Центар за културу "Семберија".

Генерални покровитељи Салона су Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре и Град Бијељина.

Тридесет трећи Салон ће приказати радове из редовне продукције у слeдeћим кaтeгoриjaмa:

Рок за пријаву радова је 7. октобар 2024. године, а рок за достављање радова је 21. октобар 2024. године.

Детаљније

Пријава

 

 XX Међународна конвенција о квалитету JUSK ICQ 2024

У Београду ће 5. и 6. јуна 2024. године бити одржана XX Међународна конвенција o квалитету JUSK ICQ 2024. Конвенција се одржава у организацији ЈУСК - Јединственог удружења Србије за квалитет у сарадњи са Савезом инжењера и техничара Србијe.

Покровитељ Конвенције је Министарство науке, технолошког развоја и иновација Републике Србије. Овогодишња Конвенција се одржава са темом - Квалитетом до одрживог пословања/ Имплементација стандарда квалитета у пракси.

Конвенција ће бити одржана у Дому инжењера "Никола Тесла", ул Кнеза Милоша 9/3 са почетком у 9 и 30 часова.

Рад Конвенције се одвија по сесијама:

Сесија 1 Стандарди квалитета услуга

Сесија 2 Стандарди квалитета производа

Сесија 3 Квалитет у образовању

Сесија 4 Квалитет система здравствене заштите

Сесија 5 Пословна изврсност

Све информације везано за Конвенцију могу се добити на телефон 064/1135-593 или на мејл jusk@mts.rs

ПРОГРАМ КОНВЕНЦИЈЕ

55. Међународни конгрес и изложба о КГХ

У организацији Друштва за КГХ при СМЕИТС у Београду ће од 11. до 13. децембра 2024. године бити одржан 55. Међународни конгрес и изложба о КГХ. 

Међународни конгрес и изложба о КГХ је редовни годишњи скуп са дугом традицијом који окупља стручњаке, инжењере, истраживаче, произвођаче опреме и друге професионалце из Републике Србије и света који се баве енергетским системима у зградама, градовима и индустрији, а пре свега системима грејања, хлађења и климатизације.

Током конгреса и изложбе, учесници имају прилику да се упознају са најновијим технологијама, иновацијама и будућим правцима развоја у термотехници, као и да прошире своја познанства и размене знања и искуства са експертима из области КГХ. Неке од најактуелнијих тема о којима ће се говорити су употреба система са обновљ ивим изворима енергије у високо ефикасним зградама у циљ у постизања nZEB и ZEB, реновирање постојећих зграда, уз посебну пажњу посвећену повећању енергетске ефикасности, заштити животне и радне средине, економском утицају и одрживости

Главне теме конгреса су: 

 Рок за пријаву апстракта радова је 20. јун 2024. године, а за доставу радова 31. јул 2024. године.
 Све информације везано за Конгрес могу се добити у СМЕИТС на телефон 3230-041 office@smeits.rs
 
 Опширније

 

37. Међународни конгрес о процесној индустрији PROCESING 24

37. Међународни конгрес о процесној индустрији Procesing '24, у организацији Друштва за процесну технику при СМЕИТС, биће одржан од 29. до 31. маја 2024. године.

Суорганизатори Конгреса су Машински факултет из Београда, Катедра за процесну технику и Привредна комора Србије.

Тематске области 

 Рок за пријаву радова је 15. март 2024. године. Свед информације о Конгресу могу се добити у
 Друштву за процесну технику procesing@smeits.rs
 
   Друга информација  


ФИНАЛНИ ПРОГРАМ 

20. Летња школа урбанизма и одрживог развоја

У организацији Удружења урбаниста Србије и Републичког геодетског завода од 9. до 11. маја 2024. године, биће одржана 20. Летња школа урбанизма и одрживог развоја. 

Школа урбанизма и одрживог развоја се реализује уз подршку Инжењерске коморе Србије, а под покровитељством Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Министарства науке, технолошког развоја и иновација и Града Новог Пазара.

Теме

  • Урбанистичка искуства у 20 година примене Закона о планирању и грађењу (изградњи)
  • Одрживи град будућности
  • Потребни и пожељни облици и параметри у урбанистичким плановима у нас (општи урбанистички показатељи, стамбене јединице и зеленило у њима)  
  • Катастар непокретности за 21. век
  • Улога професионалних корисника у државном систему управљања непокретностима

Рок за пријаву теме са апстрактом је 22.03.2024.године, а за слање финалне верзије радова 17.04.2024. године.

Летња школа урбанизма и одрживог развоја одржава се у Хотелу "Врбак" у Новом Пазару.

Додатне информације могу се добити у Удружењу урбаниста Србије, контакт особа Светлана Јаковљевић, тел. 063/8105-864, 011/3347-418 udruzenjeurb@gmail.com

ТРЕЋЕ ОБАВЕШТЕЊЕ

 ЗАКЉУЧЦИ ЛЕТЊЕ ШКОЛЕ УРБАНИЗМА

XXXIV САБОР ГЕОДЕТА СРБИЈЕ

Савез геодета Србије организује XXXIV Сабор геодета, посвећен новим могућностима и изазовима са којима се струка суочава, који ће се одржати од 15. до 17. септембра 2023. године у Брзећу.

Са циљем свеобухватне интеграције геодезије, у оквиру радног дела сабора биће речи о интеграцији геодезије са осталим струкама, интеграцији различитих извора података и мерних технологија, интеграцији података у информационе системе и сервисе и интеграцији младих кадрова у савремену привредну праксу.

Опширније

32. Међународни салон урбанизма 

Организатор 32. Међународног салона урбанизма је Удружење урбаниста Србије. Салон се реализује у сарадњи са ЈП Завод за урбанизам Ниш и Друштвом урбаниста Ниш. Салон се одржава од 8. до 11. новембра 2023. године у Нишу.

Генерални покровитељ Салона је Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре и Град Ниш.

Покровитељи Саловна су градови Београд, Нови Сад, Крагујевац, Ужице, Косовска Митровица и Бања Лука.

Тридесет и други Салон ће приказати радове из редовне продукције у слeдeћим кaтeгoриjaмa:

Зa изложбу се приjaвљуjу рaдoви кojи пo фoрми и сaдржajу нису излaгaни нa прeтхoдним Сaлoнимa урбaнизмa.

Приjaвљивaњe сe врши нa пoсeбнoj приjaви кojу oргaнизaтoр и рeaлизaтoр дoстaвљajу пoтeнциjaлним учeсницимa, сa прoпoзициjaмa зa учeствoвaњe.

Предузећа и појединци могу пријављивати радове у свим категоријама. Појединци могу пријављивати радове у првих пет категорија само уз сагласност предузећа/институције у којој су планови рађени.

У категорији "Неостварене урбанистичке идеје“ пријављују се радови који: нису излагани на предходним салонима а нису никада ни реализовани, излагани планови који нису никада реализовани или планови и пројекти који никада нису усвојени.

Приjaвa сaдржи: грaфичку илустрaциjу рaдa у бojи зa Кaтaлoг и слeдeћe тeкстуaлнe пoдaткe (на српском језику - ћирилицом и енглеском језику): нaзив рaдa, кaтeгoриjу, имe aутoрa, институциjу (oбрaђивaчa), инвeститoрa, гoдину изрaдe и крaтaк oпис рaдa. Уз Пријаву је могуће доставити и дигиталну верзију целог плана са свим текстуалним и графичким прилозима - за сваког члана Жирија по један.

Пријава за 32. салон мора да садржи и електронску верзију плаката који ће бити изложен у .pdf и .jpg формату (резолуције 310dpi) максималне величине до 10МВ.

 ДЕТАЉНИЈЕ

XIX  Међународна конвенција о квалитету JUSK ICQ-2023. 

 У организацији Јединственог удружења Србије за квалитет ЈУСК у Београду ће од 7. до 9. јуна 2023. године бити одржана  XIX  Међународна конвенција о квалитету JUSK ICQ-2023.

Конвенција се одржава под покровитељством Минисдтарства науке, технолошког развоја и иновација Републике Србије.

  Детаљне информације могу се добити у ЈУСК тел 064/1135593 jusk@mts.rs office@jusk.rs

Конвенција се одржава у Дому инжењера "Никола Тесла" Кнеза Милоша 9/3, Београд