Ћирилица  ·  Latinica  ·  English

 КОНГРЕСИ

4. Конгрес металуршког и инжењерства материјала Југоисточне Европе

4. Конгрес металуршког и инжењерства материјала Југоисточне Европе ће се у организацији Савеза инжењера металургије Србије, Технолошко металуршког факултета из Београда, Института за технологију нуклеарних и других минералних сировина, Института за хемију, технологију и металургију, Института за нуклеарне науке Винча и   Српског ливачког друштва, одржати у Београду од 5. до 7. јуна 2019. године.

Теме Конгреса

Рок за подношење пријава радова је 20. март 2019. године.

Све информације везано за Конгрес могу се добити у Секретаријату Конгреса на  381-11-2686024; +381-11-2644312 E: nebojsa@congrexpo.co.rs

Официјелни сајт Конгреса 

Европска недеља квалитета 2018

У организацији Јединственог удружења Србије за квалитет у Новом Саду ће 7. и 8. новембра 2018. године бити одржана Европска недеља квалитета 2018, под мотом "Квалитет је успех".

Суорганизатори Европске недеље квалитета су Пољопривредни факултет Универзитета у Новом Саду и Европска организација за квалитет из Брисела.

Главни циљ Европске недеље квалитета је да се обезбеди међународни форум за размену знања, искуства истраживачких резултата и информација о различитим аспектима стања развоја и примене QM, IMS и пословне стандардизације. ЈУСК ЕНК 2018 ће разматрати филозофске, научне и практичне концепте, истраживања, развоја и примене QM заснованог на прилазима (QMS/TQM/BE/IMS)

Радови на ЈУСК ЕНК 2018 се односе на следеће области:

У оквиру ЈУСК ЕНК 2018 планиран је и Округли сто на тему "Имплементација стандарда безбедности хране на пољопривредним газдинствима". 

Све информације везано за ЈУСК ЕНК 2018 могу се добити у ЈУСК 011 32 36 266, 064 1135593 E-mail:   office@jusk.rs;   jusk@mts.rs;  

Детаљан Програм    

27. Међународни салон урбанизма

У организацији Удружења урбаниста Србије у Руми ће од 8. до 13. новембра 2018. године бити одржан 27. Међународни салон урбанизма. Поред Удружења урбаниста Србије реализатор Салона је ЈУП "План" Рума. Главни покровитељ Салона су Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре и Општина Рума. Подршку у реализацији Салона пружила је Инжењерска комора Србије.

Салон се реализује као редовни, са радовима у оквиру следећих категорија:

Зa  Салон се приjaвљуjу  рaдoви  кojи  пo фoрми и сaдржajу нису излaгaни нa прeтхoдним сaлoнима урбaнизмa.

Рок за пријаву  радова за учешће на Салону је 05. октобар 2018. године, а рок за достављање радова 25. октобар 2018. године. 

Селекцију приспелих радова за 27. Међународни Салон урбанизма обавиће Комисија у саставу:

 • Тања Ковачевић, Рума, председник
 • Никола Симић, Сремска Митровица, члан  
 • Марко Јакшић, Шид, члан
 • Бојан Алимпић, Шабац, заменик
 • Бранислав Антонић, Београд, заменик

Жирирање радова и доделу награда 27. Међународног Салона урбанизма обавиће Жири у саставу:

 • Милка Павловић, Рума, председник 
 • Душан Миладиновић, Нови Сад, заменик председника
 • мр Милица Јоксић, Београд, члан
 • Никола Лечић, Ниш, члан
 • Снежана Мрђа Баџа, Бања Лука, члан 
 • проф. др Александра Ђукић, Београд, члан
 • проф. др Луција Ахман Момирски, Љубљана, члан

За све информације везано за Салон урбанизма можете се обратити Удружењу урбаниста Србије, контакт особа г-ђа Светлана Јаковљевић, тел 011/3347-418, 063/8105-864    mailto:urbanist@eunet.rs

Опширније

49. Међународни конгрес о климатизацији, грејању и хлађењу

49 Међународни конгрес и климатизацији, грејању и хлађењу ће у организацији Друштва за КГХ Србије при СМЕИТС, бити одржан од 5. до 7.12.2018. године у Београду.

Тематске области

Методи, технологије, технике, стандарди и софтвери интегралног пројектовања, градње, техничког прегледа, испитивања, мониторинга и паметног коришћења енергетски ефикасних одрживих здравих нових зграда и темељно обновљивим изворима енергије интегрисаном енергетском – рехабилитацијом обновљеног постојећег урбаног грађевинског сектора у циљу постизања одрживости, безбедности, озелењавању и адаптабилности урбаних система климатским променама и резилијентности не само у односу на временске екстреме и геолошке поремећаје, већ и у односу на изложеност ризицима тероризма, политичких екстрема неконтролисаних миграција и имиграција биће носеће теме конгреса и изложбе. Тематске области су:

 Важни датуми и рокови

 Опширније

XXXI Сабор геодета Србије 

Савез геодета Србије организује у Zepter хотелу Дрина у Бајиној Башти XXXI Сабор геодета Србије, од 07 - 09. септембра 2018 године. Радни део Сабора геодета Србије биће посвећен ПРИМЕНИ ЗАКОНА О ПОСТУПКУ УПИСА У КАТАСТАР НЕПОКРЕТНОСТИ И ВОДОВА.

За све учеснике и ове године биће организоване спортске и рекреативне активности у оквиру комплекса Зептер хотела Дрина. Хотел Зептер Дрина је смештен у самом центру Бајине Баште, на обронцима планине Тара, уз реку Дрину. У саставу Зептер хотела је и Вила Дрина која се налази у Перућцу, у прелепом амбијенту, 20 м од реке Дрине.

Позивамо Вас да и Ви узмете учешће и својим активним присуством учините адекватан допринос.

За учешће на XXXI Сабору геодета Србије потребно је да попуните пријаву  и пошаљете на Е-маил: savezgeodetasrbije@gmail.com 

Кореспонденцију везану за организацију XXXI Сабора обављају: Милан Арсеновић моб. +381 63 216 422 и Јелена Марковић моб. +381 64 57 57 587 

Програм радног дела Сабора

Програм Сабора

Опширније         

Meђународни научно стручни скуп 14 Летња школа урбанизма

У организацији Удружења урбаниста Србије и Републичког геодетског завода, а уз подршку GIZ/AMBERO/ICON пројекта, ЈП Дирекције за изградњу и развој града доо Бијељина и Грађевинско архитектонског факултета Бањалука, у Бијељини, Етно село "Станишићи" ће се од 31. маја до 02. јуна 2018. године одржати 14 Летња школа урбанизма.

Скуп се одржава под покровитељством Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Министарства просвете, науке и технолошког развоја, Министарства за просторно уређење, грађевинарство и екологију Републике Српске а и града Бијељине.

Теме 14 Летње школе урбанизма:

 • ИЗМЕНЕ ЗАКОНА О ПЛАНИРАЊУ И ИЗГРАДЊИ -  Шта  доноси/је донео нови Закон о Изменама и допунама Закона  о планирању и изградњи у области урбанистичког планирања?
 1. Измене  везане за појединачна акта која произилазе из Закона: продужење важења локацијских услова, урбанистички пројекат са својим новим овлашћењима…
 2. Законодавни оквир планирања у Републици Српској, искуства у спровођењу.
 3. План  генералне   регулације,   и  његово   место   у систему  планских  докумената  (шта  је  он, стратешки документ, или документ за непосредну примену?)
 4. Урбанистичко  и просторно  планирање у оквирима прелазног периода у процесу приближавања или прикључења ЕУ (актуелне европске и светске повеље, агенде, стратешки документи). Развој урбанистичке струке у периоду од 2018. до 2023. године.
 5. Националне  Стратегије  одрживог  и  интегралног урбаног развоја Србије.
 6. Историја  планирања градова  у Србији. Нови закон, нови систем планова, односно плански систем са једним планом. Како је било до сада?
 • ГЕО СРБИЈА, УРБАНА  КОМАСАЦИЈА (актуелне теме из  надлежности Републичког геодетског завода)
 • РАЗВОЈНИ КОРИДОРИ СРБИЈЕ И ЈУГОИСТОЧНЕ ЕВРОПЕ

Рок за пријаву теме са апстрактом до 300 речи на српском и енглеском језику 30.03.2018.

Пријаву   тема   са   апстрактом   слати   на   е-маил   адресу udruzenjeurb@gmail.com, urbanist@eunet.rs

Рок  за  слање  финалне  верзије  рада  27.04.2018.  у максималном обиму 10 страница А4 формата, са једноструким (single) проредом за целокупан рад (укључујући и графичке прилоге, резиме, литературу)

Све информације везало за Летњу школу урбанизма могу се добити у Удружењу урбаниста Србије, контакт особа Светлана Јаковљевић, Тел/факс +381/11/334-7418, +381/63/810-5864 +381/69/110-5864, Е-mail: udruzenjeurb@gmail.com, urbanist@EUnet.rs

Закључци Летње школе урбанизма     

31. Међународни конгрес о процесној индустрији Процесинг` 18

Друштво за процесну технику објавило је Прву информацију и позив на пријаву рада за 31. Међународни конгрес о процесној индустрији који се од 6. до 8. јуна 2018. одржава у Бајиној Башти.

Програм овогодишњег скупа биће делом усмерен на проблематику привреде тог дела земље, на обновљиве изворе енергије региона: биомасу, хидроенергију, соларну енергију и њихов утицај на животну средину. 

Тематске целине

Процесне технологије

Нафтна, хемијска и петрохемијска индустрија; црна и обојена металургија; индустрија неметалних минерала; индустрија пластичних материјала; индустрија грађевинских материјала; индустрија ватросталних и термоизолационих материјала; индустрија папира и целулозе; фармацеутска индустрија; прехрамбена индустрија; производња алкохолних и безалкохолних пића; производња сточне хране; производња вештачких ђубрива и агрохемикалија; дуванска индустрија; текстилна индустрија; гумарска индустрија.

Пројектовање, изградња, експлоатација и одржавање процесних постројења

Пројектовање процесних постројења; изградња процесних постројења; пуштање у рад; експлоатација и одржавање процесних постројења; испитивање функционалности и безбедности; системи аутоматског управљања и контроле процеса; информационе технологије у пројектовању и управљању процесним постројењима.

Основне и помоћне операције, апарати и машине у процесној индустрији

Топлотне (загревање, испаравање, кондензација, хлађење, топљење и др); дифузионе (дестилација, ректификација, адсорпција, апсорпција, кристализација, екстракција, сушење и др); механичке (дробљење, млевење, просејавање, класирање, брикетирање, таблетирање и др); хидромеханичке (таложење, филтрирање, центрифугирање, отпрашивање, мешање и др); биохемијске и хемијске операције (ферментација, оксидација, редукција и др); помоћне операције и опрема (транспорт, складиштење, паковање и др.); апарати и машине, цевоводи и арматуре.

Енергија у процесној индустрији

Енергетска ефикасност у технолошким процесима; обновљиви извори енергије.

Инжењерство животне средине и одрживи развој у процесној индустрији

Заштита животне средине, заштита радне средине; циркуларна економија у заштити животне средине; управљање отпадним материјалима у процесној индустрији; решења за смањење емисије ГХГ из процесне индустрије.

Процеси и постројења у припреми и пречишћавању воде у процесној индустрији

Третман воде за различите примене у процесној индустрији; пречишћавање отпадних вода у процесној индустрији.

Сушење и сушаре

Процеси и опрема за сушење; конвенционалне и нове технологије сушења; контрола и управљање процесима сушења, енергетска ефикасност, утицај на околину; сушаре у прехрамбеној индустрији, индустрији неметала, за сушење дрвета и др.

Гасна техника

Гориви гасови; технички и медицински гасови; производња и примена.

Моделовање и оптимизација процесних и термоенергетских постројења

Техничка регулатива, стандардизација и систем квалитета  

Програм 

XV Међународна конвенција о квалитету JUSK ICQ 2018

У организацији ЈУСК-Јединственог удружења Србије за квалитет и EOQ-Европске организације за квалитет, Брисел, у Београду ће се од 04. до 08. јуна 2018. године одржати XV Међународна конвенција о квалитету JUSK ICQ 2018.

У оквиру Конвенције биће одржане:

Advanced  Manufacturing  Research,  Practices  and  Opportunities  in Serbia  – Horizon  2020/2030 – INDUSTRY 4. 0. For SMEs

XII Mеђународни ЈУСК конгрес-Пословна изврсност

XLV  Годишња ЈУСК национална конференција – Ка интегрисаним менаџмент системима – са   осам специјалних конференција

XXXII Годишња конференција ЈУСК Научно-техничког комитета (НТК) за фармацију – Квалитет  у фармацији – Будући изазови

XVI  Годишња конференција ЈУСК НТК за унапређење квалитета у пољопривреди и ветеринарској   медицини – Стандарди ISO 22000 и унапређење квалитета у пољопривреди и ветерини

XIV  Годишња конференција ЈУСК НТК за унапређење квалитета у здравственој заштити (медицина/стоматологија) – QМ модели у здравственој заштити

XIII  Годишња   конференција   ЈУСК   НТК   за   унапређење   квалитета   у   војној   индустрији   – Унапређење квалитета у војној индустрији

XIV  Годишња   конференција   ЈУСК   НТК   за   унапређење   квалитета   у   јавним   услугама   – Унапређење квалитета у јавним услугама

XIV  Међународна конференција ЈУСК НТК за шест сигма – Шта је шест сигма?

 XIV  Годишња конференција ЈУСК НТК за акредитоване лабораторије – Унапређење квалитета – примена и развој

XII  Годишња конференција ЈУСК НТК за Менаџере квалитета – Лидерство и лидери у QМ¬у (ИМС¬у)

За све заинтересоване ауторе радова рок за доставу истих је 25. фебруар 2018. године. Све информације везано за Конвенцију могу се добити у ЈУСК на тел  +381/62/273-711; +381/63/8754-221;+381/63/466-669;  или путем мејла jusk.office@gmail.com, vidosav.majstorovic@sbb.rs

ПРОГРАМ

14. Европска недеља квалитета 2017

У организацији Јединственог удружења Србије за квалитет, a у сарадњи са Машинским факултетом из Београда, Привредном комором Београда и Европском организацијом за квалитет из Брисела, у Београду ће се 23. и 24. новембра 2017. године одржати 14 ЈУСК Европска недеља квалитета 2017 под мотом "Quality for Results".

Главни циљ JUSK ENK 2017 је да  обезбеди међународни форум за  размену знања, искуства,и страживачких резултата и информација о различитим аспектима стања,  развоја и примене QМ-а, IMS-а и пословне стандардизације. JUSK ENK 2017 ће разматрати филозофске, научне и практичне концепте,  истраживања, развоја и примене QМ-а  заснованог на прилазима.
 
ЈУСК Европска недеља квалитета ће се одржати у Привредној комори Београда. Све информације везано за Европску недељу квалитета могу се добити у ЈУСК jusk@eunet.rs
  
Други позив     
 
Детаљан Програм   
 

26. Међународни салон урбанизма

 26. Мeђунaрoдни  СAЛOН  УРБAНИЗМA  oдржaћe сe oд  8-15. нoвeмбрa 2017. гoдинe у Нишу. 

Oргaнизaтoр 26. Мeђунaрoднoг Сaлoнa урбaнизмa je Удружeњe урбaнистa Србиje. Реализатор Салона је Удружење урбаниста Србије у сарадњи са ЈП Завод за урбанизам Ниш, Друштвом урбаниста Ниша и градом Нишом. 

Главни пoкрoвитeљи 26. Мeђунaрoднoг Сaлoнa урбaнизмa су Министaрствo грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре и грaд Ниш.

Подршку реализацији 26. Мeђунaрoднoг Сaлoнa урбaнизмa дала је Инжењерска комора Србије.

26. Међународни Салон ће приказати радове из редовне продукције у слeдeћим кaтeгoриjaмa:

Зa  Салон  се  приjaвљуjу  рaдoви  кojи  пo   фoрми  и   сaдржajу  нису  излaгaни  нa прeтхoдним сaлoнима урбaнизмa.

Рок за пријаву  радова за учешће на Салону је 02. октобар 2017. године, а рок за достављање радова 25. октобар 2017. године. 

Селекцију приспелих радова за 26. Међународни Салон урбанизма обавиће Комисија у саставу:

Жирирање радова и доделу награда 26. Међународног Салона урбанизма обавиће Жири у саставу:

За све информације везано за Салон урбанизма можете се обратити Удружењу урбаниста Србије, контакт особа г-ђа Светлана Јаковљевић, тел 011/3347-418, 063/8105-864   mailto:urbanist@eunet.rs

Опширније  

Извештај Жирија Салона урбанизма  

Допуна Извештаја  

XXX Сабор геодета Србије

Савез геодета Србије у сарадњи са професионалним институцијама организује у хотелу "Ђердап" у Кладову јубиларни XXX Сабор геодета Србије, од 08 - 10. септембра 2017. године под називом

"САВРЕМЕНИ ТРЕНДОВИ РАЗВОЈА У ГЕОДЕЗИЈИ И ГЕОИНФОРМАТИЦИ".

Радни део Сабора обрадиће теме из области законодавства, организације, технологија, дигитализације и образовања у геодетској пракси.

За све учеснике и ове године биће организоване спортске и рекреативне активности у оквиру комплекса хотела "Ђердап", као и вожња бродом "Ђердап", посета тврђави и друге активности које су укључене у аранжман.

Програм XXX Сабора геодета Србије можете погледати овде

Са хотелом се можете упознати овде        

За учешће на XXX Сабору геодета Србије потребно је да попуните ову пријаву  и пошаљете на savezgeodetasrbije@gmail.com

Кореспонденцију везану за организацију XXX Сабора обавља секретар СГС-а Милан Арсеновић, моб. +381 63 216 422,е -mail: savezgeodetasrbije@gmail.com   

Детаљније  

 Међународни стручно научни скуп 13 Летња школа урбанизма

У организацији Удружења урбаниста Србије и Републичког геодетског завода, а уз подршку GIZ/AMBERO/ICON пројекта, у Вршцу ће се од 01. до 03. јуна 2017. године одржати 13 Летња школа урбанизма.

Скуп се одржава под покровитељством Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Министарства државне управе и локалне самоуправе, Министарства просвете, науке и технолошког развоја и града Вршца.

Теме 13 Летње школе урбанизма:

Скуп се одржава у Хотелу "Србија" у Вршцу. Све информације везано за скуп могу се добити у Удружењу урбаниста Србије тел 011/3247-418, urbanist@eunet.rs

Друго обавештење

Закључци Летње школе урбанизма  

30. Међународни конгрес о процесној индустрији  PROCESING

Јубиларни, 30. Међународни конгрес о процесној индустрији, одржаће се у четвртак и петак 1. и 2. јуна 2017. године у Сава центру у Београду, у организацији Друштва за процесну технику Савеза машинских и електротехничких инжењера и техничара Србије (СМЕИТС). 

Tематске области

Нафтна, хемијска и петрохемијска индустрија; технички гасови; прерада угља; црна и обојена металургија и прерада неметалних минерала; индустрија грађевинских материјала; фармацеутска индустрија; прехрамбена индустрија; производња алкохолних и безалкохолних пића; дуванска индустрија; производња сточне хране; производња вештачких ђубрива и агрохемикалија; производња папира и целулозе; текстилна индустрија; гумарска индустрија; производња масти и уља.

Пројектовање процесних постројења; изградња процесних постројења; пуштање у рад; системи аутоматског управљања; експлоатација и одржавање процесних постројења; примена информационих технологија.

Конструисање процесне опреме; заваривање; израда и монтажа процесне опреме; испитивање методама без разарања; испитивање функционалности и безбедности.

Заштита животне средине, заштита радне средине, рационално коришћење енергије, обновљиви извори енергије.

Топлотне, дифузионе, механичке, хидромеханичке и биохемијске и хемијске операције; апарати и машине; помоћне операције и опрема (транспорт, складиштење, паковање итд.).

Процеси и опрема за сушење; конвенционалне и нове технологије сушења; контрола и управљање процесима сушења, енергетска ефикасност, утицај на околину; сушаре у прехрамбеној индустрији, за сушење дрвета, у индустрији неметала и др.  

Рок за пријаву радова је 01. април 2017. године.

Све информацијe везано за Конгрес могу се добири у СМЕИТС на тел 011/3230041, office@smeits.rs

Програм Конгреса

VII Салон пејзажне архитектуре 

У организацији Удружења пејзажних архитеката Србије у Београду ће се од 31.05.2017. године до 30.06.2017. године одржати VII Салон пејзажне архитектуре.  

Садржај изложбе

На Салону могу бити изложени радови наведених категорија који су настали или реализовани у последње 3 године (2014-2017 године), под условом да нису већ излагани на претходним салонима пејзажне архитектуре. Учесници могу пријавити више радова, а сваки рад се пријављује посебно.

Заинтересовани учесници могу пријавити свој рад до 01.04.2017. године. Пријава се доставља у електронском облику на е-mail Салона:salon@upa.org.rs, exhibition@upa.org.rs

Жири може доделити следећа признања Салона:

Велика награда салона – GRAND PRIX Ово признање се додељује раду који то завређује по свом значају и квалитету и то из категорија: реализовани пројекти, планови или студије и истраживања.

Признање по категоријама радова:

Специјално признање жирија

Жири може доделити специјално призање раду који се истиче по неким својим посебним карактеристикама. Жири има право да у одређеним категоријама не додели признање уколико процени да радови својим квалитетом не завређују награду. Исто тако, жири има право да у одређеним категоријама додели и више од једног признања уколико квалитет радова то заслужује.

За додатне информације о Салону можете се обратити члановима Савета Салона: Љиљана Тубић, д.и.п.а. e-mail: ljiljana.t@upa.org.rs Анђелка Јевтовић, д.и.п.а. e-mail: andjelka.j@upa.org.rs 

Салон се одржава у Галерији науке и технике Српске академије наука и уметности у Београду, улица Ђуре Јакшића бр. 2.  

Опширније  

Сајт УПА 

Програм VII Салона пејзажне архитектуре  

VI Конгрес Српског друштва за механику 

Шести Конгрес у организацији Српског друштва за механику одржаће се од 19. до 21. јуна 2017. године на Тари, хотел "Оморика". 

Циљ Конгреса је да окупи научну заједницу која се бави теоријском и примењеном механиком у настојању да олакша размену идеја за теме од заједничког интереса и да служи као платформа за успостављање веза између истраживачких група са комплементарним активностима.

У оквиру Конгреса разматраће се теме из :

Рок за доставу радова и проширених апстраката је 01. март 2017. године. Сви радови ће бити рецензирани до 01. априла 2017. године. Изабрани радови ће бити штампани у часопису "Теоријска и примењена механика".

Прво обавештење

Међународна конвенција о квалитету JUSK ICQ 2017 

У организацији ЈУСК-Јединственог удружења Србије за квалитет и EOQ-Европске организације за квалитет, Брисел, у Београду ће се од 05. до 07. јуна 2017. године одржати Међународна конвенција о квалитету JUSK ICQ 2017 под мотом "Квалитетом ка европским и светским интеграцијама".

У оквиру Конвенције биће одржане:

1. 9 Међународна конференција Total Quality Management - Advanced and Intelligent Approaches са посебним конференцијом 

2 . 7 Балканска конференција о квалитету "The Balkan as a Region of Quality"  

3. 44-та Годишња национална конференција ЈУСК-а ’’КА ИНТЕГРИСАНИМ СИСТЕМИМА’’- са СЕДАМ специјалних конференција

4. 31-ва Годишња конференција НТК за фармацију – "Квалитет у фармацији – будући изазови"

5. 15-та Годишња конференција НТК за унапређење квалитета у пољопривреди и ветеринарској медицини – "Стандарди серије ISO 22000 и унапређење квалитета у пољопривреди и ветерини"

6. 13-та Годишња конференција НТК за унапређење квалитета у здравственој заштити – "QМ модели у здравственој заштити"

7. 12-та Годишња конференција НТК за унапређење квалитета у војној индустрији– "Унапређење квалитета у војној индустрији"

8. 13-та Годишња конференција НТК за унапређење квалитета у јавним услугама – "Унапређење јавних услуга применом QМ модела."

9. 13-та Међународна годишња конференција НТК за Шест sigma – "What is six sigma?"

10. 13-та Годишња конференција НТК за акредитоване лабораторије – "Развој и примена QМ у акредитованим лабораторијама"

11. 11-та Годишња конференција НТК за менаџере квалитета – "Лидерство и лидери у QМ-у." 

За све заинтересоване ауторе радова рок за доставу истих је 25. фебруар 2017. године. Све информације везано за Конвенцију могу се добити у ЈУСК на тел 011/3236-266 или 064/113-5593 или путем мејла jusk@eunet.rs vidosav.majstorovic@sbb.rs. 

Трећи позив

Детаљан програм

25. Међународни салон урбанизма

25. Мeђунaрoдни  СAЛOН  УРБAНИЗМA  oдржaћe сe oд  8-12. нoвeмбрa 2016. гoдинe у Сремској Митровици. 

Oргaнизaтoр 25. Мeђунaрoднoг Сaлoнa урбaнизмa je Удружeњe урбaнистa Србиje (УУС).  Рeaлизaтoр 25. Мeђунaрoднoг  сaлoнa урбaнизмa je Удружeњe урбaнистa Србиje у  сaрaдњи сa ЈП Дирекција за изградњу града Сремска Митровица и градом Сремска Митровица.

Гeнeрaлни  пoкрoвитeљи 25. Мeђунaрoднoг Сaлoнa урбaнизмa  су  Министaрствo грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре и грaд Сремска Митровица.

Пoкрoвитeљ 25. Мeђунaрoднoг Сaлoнa урбaнизмa је Инжењерска комора Србије.

25. Међународни Салон ће приказати радове из редовне продукције у слeдeћим кaтeгoриjaмa:

Зa  изложбу  се  приjaвљуjу  рaдoви  кojи  пo   фoрми  и   сaдржajу  нису  излaгaни  нa прeтхoдним Сaлoнима урбaнизмa.

Рок за пријаву  радова за учешће на Салону је 03. октобар 2016. године, а рок за достављање радова 24. октобар 2016. године. 

Селекцију приспелих радова за 25. Међународни Салон урбанизма обавиће Комисија у саставу:

Жирирање радова и доделу награда 25. Међународног Салона урбанизма обавиће Жири у саставу:

За све информације везано за Салон урбанизма можете се обратити Удружењу урбаниста Србије, контакт особа г-ђа Светлана Јаковљевић, тел 011/3347-418, 063/8105-864  mailto:urbanist@eunet.rs

 Обавештење   

 Програм и правила

47. Међународни конгрес и изложба о климатизацији, грејању и хлађењу 

У организацији Друштва за КГХ колективне чланице СМЕИТС у Београду ће се од 30.11. до 02.12.2016. године одржати 47. Међунарoдни конгрес и изложба о климатизацији, грејању и хлађењу.

Конгресни програм и изложба су посвећени КГХ струци и низу струка у нераздвојивој вези у пројектовању, градњи, реконструкцији, енергетском унапређењу, коришћењу и одржавању зграда са свим техничким системима, укључујући осветљење, снабдевање електричном енергијом, водовод и канализацију, противпожарну заштиту, управљање енергетском ефикасношћу и свим подсистемима аутоматизације, управљање динамиком енергетског понашања структуре конструкција паметном мрежом на основи моделирањем предвиђајуће контроле, и у целини интегрално управљање снабдевањем и производњом енергије ЕнергијеПлус зграда као и слањем електричне енергије у ЕД мрежу, укључујући притом стручњаке машинства, просторног планирања и урбанизма, архитектуре, грађевинарства, електротехнике и електронике, хидрогеологије и хидрометеорологије, екологије, економије, безбедности, заштите природних и културних ресурса, као и стручњаке IC технологија.

Међународни конгрес о КГХ у петој деценији редовног одржавања биће обележен и јубилејом 45. годишњице часописа Друштва за КГХ Србије.  

Тематске области

Рокови

Слање апстракта рада: 30. јуни 2016. на адресу Организатора. Рок за доставу радова је 15. септембар 2016. Рок за доставу коначне верзија рада је 15. октобар 2016. Рок за достављање ПП презентације 15. новембар 2016.

Све информације везано за Конгрес могу се добити у Друштву за КГХ на тел 011/3230-041, office@smeits.rs

Званични сајт Конгреса 

Дефинитивни Програм Конгреса  

XXIX Сабор геодета Србије 

У организацији Савеза геодета Србије на Копаонику ће 04. и 05. јуна 2016. године бити одржан XXIX Сабор геодета Србије.

Главне теме Сабора су:

Сабор геодета ће бити одржан одмах по завршетку Међународне научне конференције ГЕО 2016.
Пријављивање учесника Сабора се врши до 15. маја 2016. године на мејл savezgeodetasrbije@gmail.com. Контакт особа Милан Арсеновић +38163216422.

Први позив

Упутство за форматирање радова    

12. Летња школа урбанизма 

У организацији Удружења урбаниста Србије и Републичког геодетског завода у Јагодини ће се од 17. до 19. маја 2016. године одржати 12. Летња школа урбанизма.

Покровитељи школе су Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Министарство државне управе и локалне самоуправе, Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, Град Јагодина и Инжењерска комора Србије.

Теме овогодишње Летње школе урбанизма :

Рок за пријаву радова је 30. март 2016. године, а за доставу коначне верзије рада 28. април 2016. године.

Све информације везано за 12. Летњу школу урбанизма могу се добити у Удружењу урбаниста Србије. Контакт особа Светлана Јаковљевић тел +381/11/3347-418, +381/63/8105-864, +00381/69/1105-864 urbanist@eunet.rs 

Треће обавештење      

Пријава за учешће      

Пријава смештаја                        

29.  Међународни конгрес о процесној индустрији  PROCESING`16

У организацији Друштва за процесну технику при Савезу машинских и електротехничких инжењера и техничара Србије у Београду ће се 2. и 3. јуна 2016. године одржати 29. Међународни конгрес о процесној индустрији PROCESING`16. Покровитељи Конгреса су Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, Министарство рударства и енергетике Републике Србије, Машински факултет Универзитета у Београду и Инжењерска комора Србије.

Тематске области

1. Техничка регулатива и систем квалитета

2. Процесне технологије

Нафтна, хемијска и петрохемијска индустрија; технички гасови; прерада угља; црна и обојена металургија и прерада неметалних минерала; индустрија грађевинских материјала; фармацеутска индустрија; прехрамбена индустрија; производња алкохолних и безалкохолних пића; дуванска индустрија; производња сточне хране; производња вештачких ђубрива и агрохемикалија; производња папира и целулозе; текстилна индустрија; гумарска индустрија; производња масти и уља.

3. Пројектовање, изградња, експлоатација и одржавање процесних постројења

Пројектовање процесних постројења; изградња процесних постројења; пуштање у рад; системи аутоматског управлјања; експлоатација и одржавање процесних постројења; примена информационих технологија.

4. Конструисање, израда, испитивање и монтажа процесне опреме

Конструисање процесне опреме; заваривање; израда и монтажа процесне опреме; испитивање методама без разарања; испитивање функционалности и безбедности.

5. Инжењерство животне средине и одрживи развој

Заштита животне средине, заштита радне средине, рационално коришћење енергије, обновљиви извори енергије.

6. Основне операције, апарати и машине у процесној индустрији

Топлотне, дифузионе, механичке, хидромеханичке и биохемијске и хемијске операције; апарати и машине; помоћне операције и опрема (транспорт, складиштење, паковање итд.).

7. Сушење и сушаре

Процеси и опрема за сушење; конвенционалне и нове технологије сушења; контрола и управљање процесима сушења, енергетска ефикасност, утицај на околину; сушаре у прехрамбеној индустрији, за сушење дрвета, у индустрији неметала и др.  

Рок за пријаву радова је 01. април 2016. године, а достава интегралних верзија прихваћених радова се врши до 06. маја 2016. године. 

Све информације везано за Конгрес се могу добити у Друштву за процесну технику на тел 011/3230‑041, 3031‑696, факс 3231‑372  office@smeits.rs

 Опширније 

Међународна конвенција о квалитету JUSK ICQ 2016    

У организацији ЈУСК-Јединственог удружења Србије за квалитет и EOQ-Европске организације за квалитет, Брисел, од 31. маја до 03. јуна 2016. године у Београду, ће бити одржана Међународна конвенција о квалитету JUSK ICQ 2016 под мотом "Квалитетом ка европским и светским интеграцијама"

У оквиру Конвенције ће бити одржани:

1. 11-ти Међународни ЈУСК конгрес - "Пословна изврсност" 

2. 43-ћа годишња Национална конференција ЈУСК-а ’’КА ИНТЕГРИСАНИМ МЕНАЏМЕНТ СИСТЕМИМА’’- са седам специјалних конференција

3. 30-та Годишња конференција ЈУСК НТК за фармацију – "Квалитет у фармацији – будући изазови"

4. 14-та  Годишња конференција ЈУСК НТК за унапређење квалитета у пољопривреди и ветеринарској медицини –  "Стандарди серије ISO 22000 и унапређење квалитета у пољопривреди и ветерини"  

5. 12-та Годишња конференција ЈУСК НТК за Унапређење квалитета у здравственој заштити (медицини/стоматологији)– "QМ модели у здравственој заштити"

6. 11-та Годишња конференција ЈУСК НТК за унапређење квалитета у  војној индустрији– "Унапређење квалитета у војној индустрији"

7. 12-та Годишња конференција ЈУКС НТК за унапређење квалитета у  јавним услугама –  "Унапређење квалитета у јавним услугама"

8. 12-та Међународна конференција ЈУСК НТК за шест сигма – "Шта је шест сигма?"

9. 12-та Годишња конференција ЈУСК НТК за акредитоване лабораторије - "Унапређење квалитета - примене и развој"

10. 10-та Годишња конференција ЈУСК НТК за менаџере квалитета - "Лидерство и лидери у QM-у (IMS-у)

Главни циљ ЈУСК Конвенције 2016 је да обезбеди међународни форум за размену знања, искуства, истраживачких резултата и информација о различитим аспектима стања, развоја и примене QМ-а, IMS-а и ТQМ-а/пословне изврсности. Конференције ICQ 2016 ће разматрати филозофске, научне и практичне концепте, истраживања, развоја и примене QМ-а заснованог на QМ прилазима (QМС/ТQМ/BE/IMS).         

Конвенција ће бити одржана на Машинском факултету, ул. Краљице Марије 16, 11000 Београд, Србија.
Коресподенција – Секретаријат Конвенције: Tel/fax: + 381 11 32  36  266, Mob.: +381 64 113 5 597; +381 64 113 5 593 E - mail:   mailto:jusk@eunet.rs  ili mailto:vidosav.majstorovic@sbb.rs   

Детаљан Програм                                                     

Европска недеља квалитета 2015

У организацији ЈУСК Јединственог удружења Србије за квалитет, а у сарадњи са  Факултетом техничких наука из Новог Сада, БСЦ Информативним центром за пословну стандардизацију и сертификацију из Новог Сада, Фондом "Европски послови" АПВ из Новог Сада и и EOQ Европском организацијом за квалитет из Брисела, у Новом Саду ће се 19. и 20. новембра 2015. године одржати Европска недеља квалитета са мотом "Квалитет-Емоција-Инспирација".

У оквиру Европске недеље квалитета биће организоване:

Главни циљ ЈУСК ЕНК 2015 је да обезбеди међународни форум за размену знања, искуства, истраживачких резултата и информација о различитим аспектима стања, развоја и примене  QM, IMS и пословне стандардизације. 

Достава радова се врши до септембра 2015. године. 

Све информације везано за Европску недељу квалитета могу се добити од Секретаријата ЕНК, контакт особа проф. др Драган Жикић zikic.dragan@gmai.com, jusk@eunet.rs 

Прво обавештење

 24. Међународни Салон урбанизма

24. Мeђунaрoдни  СAЛOН  УРБAНИЗМA  oдржaћe сe oд  6 - 13. нoвeмбрa 2015. гoдинe у  Нишу,  у галерији "Србија". Свeчaнo oтвaрaњe прeмиjeрнe пoстaвкe Сaлoнa je 6. нoвeмбрa 2015. године.

Oргaнизaтoр 24. Мeђунaрoднoг Сaлoнa урбaнизмa je Удружeњe урбaнистa Србиje (УУС). Рeaлизaтoр 24. Мeђунaрoднoг  сaлoнa урбaнизмa je Удружeњe  урбaнистa Србиje у  сaрaдњи сa ЈП Завод за урбанизам Ниш и Друштвом урбаниста Ниша.

Гeнeрaлни  пoкрoвитeљи 24. Мeђунaрoднoг  Сaлoнa урбaнизмa  су  Министaрствo  грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре и Грaд Ниш.

Пoкрoвитeљи 24. Мeђунaрoднoг Сaлoнa урбaнизмa су грaдoви: Бeoгрaд, Нoви Сaд, Крaгуjeвaц, Ужицe, Косовска Митровица  и  Бaњa Лукa.  

24. Међународни Салон ће приказати радове из редовне продукције у слeдeћим кaтeгoриjaмa:

Учeсници 24. Мeђунaрoднoг Сaлoнa урбaнизмa мoгу бити члaнoви УУС  и зaинтeрeсoвaнe oргaнизaциje и пojeдинци  сa  пoдручja  Рeпубликe  Србиje,  кao  и oдгoвaрajућa прoфeсиoнaлнa удружeњa, прeдузeћa и пojeдинци из инoстрaнствa. Предузећа/институције могу пријављивати радове у свим категоријама, а појединци не могу пријављивати радове у првих пет категорија.

Зa  изложбу  се  приjaвљуjу  рaдoви  кojи  пo   фoрми  и   сaдржajу  нису  излaгaни  нa  прeтхoдним Сaлoнима урбaнизмa.

Селекцију приспелих радова за 24. Међународни Салон урбанизма обавиће Комисија у саставу:

Жирирање радова и доделу награда 24. Међународног Салона урбанизма обавиће Жири у саставу:

За све информације везано за Салон урбанизма можете се обратити Удружењу урбаниста Србије, контакт особа г-ђа Светлана Јаковљевић, тел 011/3347-418, 063/8105-864 mailto:urbanist@eunet.rs

 Обавештење

46. Kонгрес и изложба о КГХ

У организацији Друштва за КГХ Србије, колективне чланице СМЕИТС у Београду ће се од 02. до 04.12.2015. године одржати 46. Конгрес и изложба о климатизацији грејању и хлађењу.

Намера организатора је да окупи стручњаке свих специјалности који се баве унапређивањем зграда, вишеструко зависних од енергије. Њихов задатак је да их претворе у самосталне произвођаче енергије за сопствене потребе и постану објекти „нула“ енергије или чак енергије „плус“, уз одржавање здравих и комфорних услова у њима. Примарне теме конгресе ће бити искуства данашњице, примена нових материјала и технологија, као и актуелни научни резултати који том циљу доприносе.

Основне теме Конгреса

Конгрес традиционално прати изложба уређаја, система, апарата, опреме, која се уграђује и користи у грађевинским објектима, као и одговарајућих мерних и контролних инструмената, класичних и најновијих материјала али и најновијих софтверских програма.

Све информације везано за Конгрес могу се добити у Друштву за КГХ на тел 011/3230-041 или путем мејла office@smeits.rs

Официјелни сајт Конгреса  

Програм Конгреса  

 XXVIII Сабор геодета Србије

XXVIII Сабор геодета Србије, у организацији Савеза геодета Србије, одржаће се од 19. до 21. јуна 2015. године, на Борском језеру у хотелу "Језеро".

Радни део посвећен је најновијим изменама Закона о планирању и изградњи и Закона о државном премеру и катастру, као и пројекту "Унапређење управљања непокретностима у Србији", за који је Светска банка одобрила зајам Републици Србији од 44 милиона долара.

За учеснике Сабора и ове године биће организоване спортске и рекреативне активности у оквиру комплекса хотела "Језеро", уз могућност факултативних излета: Дубашница, Црни врх, Лазарева пећина.

Заинтересовани за учешће на Сабору геодета треба да попуњену пријаву доставе Савезу геодета Србије на тел/фах 011/32-33-693 или путем мејла savezgeodetasrbije@gmail.com

Све информације везано ѕа сабор геодета могу се добити од вд секретара Савеза г-дина Милана Арсеновића  тел/фах 011/32-33-693, моб + 381 63 216 422. 

Програм Сабора

Опширније

Међународна конвенција о квалитету JUSK ICQ 2015    

У организацији ЈУСК-Јединственог удружења Србије за квалитет и EOQ-Европске организације за квалитет, Брисел, од 02. до 05. јуна 2015. године у Београду, ће бити одржана Међународна конвенција о квалитету JUSK ICQ 2015 под мотом "Менаџмент тоталним квалитетом - напредни и интелигентни приступи"

У оквиру Конвенције ће бити одржане следеће Конференције:

1. 8.-ма Међународна конференција – "Менаџмент тоталним квалитетом - напредни и интелигентни приступи" са специјалном конференцијом - 4.-та Специјална конференција – "Произведено у Србији 2015"

2. 6-та Балканска Конференција о квалитету – "Балкан као регион квалитета"

3. 42-га годишња Национална конференција ЈУСК-а ’’КА ИНТЕГРИСАНИМ СИСТЕМИМА’’- са шест специјалних конференција

4. 29-та годишња Конференција НТК за Фармацију – "Квалитет у фармацији – будући изазови"

5. 13-та  годишња Конференција НТК за Унапређење квалитета у пољопривреди и ветеринарској медицини –  "Стандарди серије ISO 22000 и унапређење квалитета у пољопривреди и ветерини"  

6. 11-та Годишња Конференција НТК за Унапређење квалитета у здравственој заштити – "QМ модели у стоматологији"

7. 10-та Годишња Конференција НТК за Унапређење квалитета у  Војној индустрији– "Унапређење квалитета у војној индустрији"

8. 11-та годишња Конференција НТК за Унапређење квалитета у  јавним услугама –  "Унапређење јавних услуга применом QМ модела"

9. 11-та годишња Конференција НТК за акредитоване лабораторије – "Развој и примена QМ у акредитованим лабораторијама" 

Главни циљеви ЈУСК Конвенција 2015 јесу да се обезбеди међународни форум за размену знања, искуства, истраживачких резултата и информација о различитим аспектима стања, развоја и примене QМ-а, IMS-а и ТQМ-а/пословне изврсности. Конференције ICQ 2015 и ТQМ 2015 ће разматрати филозофске, научне и практичне концепте, истраживања, развоја и примене QМ-а заснованог на QМ прилазима (QМС/ТQМ/BE/IMS).         

Конвенција ће бити одржана на Машинском факултету, ул. Краљице Марије 16, 11000 Београд, Србија.
Коресподенција – Секретаријат Конвенције: Tel/fax: + 381 11 32  36  266, Mob.: +381 64 113 5 597; +381 64 113 5 593 E - mail:   mailto:jusk@eunet.rs ili mailto:vidosav.majstorovic@sbb.rs          

Детаљније  

Програм ICQ 

Програм TQM

Програм 11-те Годишње националне конференције Научно-техничког Комитета за унапређење квалитета у здравственој заштити – QМ модели у здравственој заштити

 

11. Летња школа урбанизма      

У организацији Удружења урбаниста Србије и Републичког геодетског завода, а у сарадњи са GIZ/AMBERO/ICON пројектом "Унапређење управљања земљиштем на нивоу локалних самоуправа у Србији" од 14. до 16. маја 2015. године у Крагујевцу биће одржана 11. Летња школа урбанизма.

Летња школа урбанизма се одржава под покровитељством Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Министарства државне управе и локалне самоуправе, Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србје и Инжењерске коморе Србије.

Теме Летње школе урбанизма

Летња школа урбанизма се одржава у хотелу "Шумарице" у Крагујевцу.

Рок за доставу назива рада и апстракта је 16. март 2015. године, а за доставу интегралне верзије рада 20. април 2015. године.

За све информације везано за Летњу школу урбанизма можете се обратити Удружењу урбаниста Србије, контакт особа г-ђа Светлана Јаковљевић, тел 011/3347-418, 063/8105-864 mailto:urbanist@eunet.rs  

ЗАКЉУЧЦИ ЛЕТЊЕ ШКОЛЕ УРБАНИЗМА     

VI Салон пејзажне архитектуре 

У организацији Удружења пејзажних архитеката Србије од 04. јуна до 05. јула 2015. године одржаће се, у Галерији науке и технике Српске академије наука и уметности у Београду, VI Салон пејзажне архитектуре.

Садржај изложбе

На Салону могу бити изложени радови наведених категорија који су настали или релизовани у последње три године (2012-2015. година) под условом да нису већ излагани на претходним салонима пејзажне архитектуре.

Заинтересовани учесници могу пријавити свој рад до 17.04.2015. године. Пријава се предаје у електронском облику, нарезана на ЦД или слањем на мејл salon@upa.org.rs

 Жири може доделити следећа признања:                                                         

Велика награда Салона - Gran Prix

Признања по категоријама радова

Специјално признање Жирија

Раду који се истиче по неким својим посебним карактеристикама.  

Током Салона су предвиђена предавања и округли столови, као и друге активности о чему ће детаљне информације бити накнадно достављене.  

Селектовани радови

Програм Салона                                  

Конгрес металуршког и инжењерства материјала
Југоисточне Европе  

Конгрес металуршког и инжењерства материјала Југоисточне Европе ће се у организацији Савеза инжењера металургије Србије, Технолошко металуршког факултета из Београда, Српског ливачког друштва, Металуршке академске мреже из земаља Југоситочне Европе, Института за технологију нуклеарних и других минералних сировина, Института за хемију, технологију и металургију, Института за нуклеарне науке Винча и Лола института одржати у Београду од 03. до 05. јуна 2015. године.

Теме Конгреса

Рок за подношење пријава радова је 15. фебруар 2015. године.

Све информације везано за Конгрес могу се добити у Секретаријату Конгреса на 011/2686024; 011/2644312, mailto:nebojsa@congrexpo.co.rs  

Официјелни сајт Конгреса

V Конгрес Српског друштва за механику 

Пети Конгрес Српског друштва за механику одржаће се у Аранђеловцу од 15. до 17. јуна 2015. године.

Намера је да се на овом Конгресу прикажу и дискутују најновија достигнућа у различитим областима теоријске и примењене механике. План је да се кроз заједничке активности експерата и млађих истраживача, промовише размена идеја у областима заједничког интересовања, повезивање истраживачких група које могу међусобно да се допуњују, учесници Конгреса охрабре за друге облике сарадње у времену које долази.

У оквиру Конгреса разматраће се теме из:

Рок за пријаву радова је 01. март 2015. године. Изабрани радови ће бити штампани у специјалном издању часописа "Теоријска и примењена механика".
Све информације везано за Конгрес могу се добити у Српском друштву за механику, Кнеза Милоша 9/1, mailto:ssm@mas.bg.ac.rs

Друго обавештење

28. Међународни конгрес о процесном инжењерству
PROCESING`15 

У организацији Савеза  машинских  и електротехничких инжењера и техничара Србије, Друштва за процесну технику 4. и 5. јуна 2015. године у Инђији ће се одржати 25. Међународни конгрес о процесном инжењерству PROCESING`15.

Програм PROCESING`15 обухвата следеће области:

Тематске области

 1. Техничка регулатива и систем квалитета
 2. Процесне технологије
  Нафтна, хемијска и петрохемијска индустрија; технички гасови; прерада угља; црна и обојена металургија и прерада неметалних минерала; индустрија грађевинских материјала; фармацеутска индустрија; прехрамбена индустрија; производња алкохолних и безалкохолних пића; дуванска индустрија; производња сточне хране; производња вештачких ђубрива и агрохемикалија; производња папира и целулозе; текстилна индустрија; гумарска индустрија; производња масти и уља
 3. Пројектовање, изградња, експлоатација и одржавање процесних постројења
  Пројектовање процесних постројења; изградња процесних постројења; пуштање у рад; системи аутоматског управљања; експлоатација и одржавање процесних постројења; примена информационих технологија.
 4. Конструисање, израда, испитивање и монтажа процесне опреме
  Конструисање процесне опреме; заваривање; израда и монтажа процесне опреме; испитивање методама без разарања; испитивање функционалности и безбедности.
 5. Инжењерство животне средине и одрживи развој.
  Заштита животне средине, заштита радне средине, рационално коришћење енергије,  обновљиви извори енергије.
 6. Основне операције, апарати и машине у  процесној индустрији
  Топлотне, дифузионе, механичке, хидромеханичке и биохемијске и хемијске операције; апарати и машине; помоћне операције и опрема (транспорт, складиштење, паковање итд.).
 7. Сушење и сушаре.
  Процеси и опрема за сушење; конвенционалне и нове технологије сушења; контрола и управљање процесима сушења, енергетска ефикасност, утицај на околину; сушаре у прехрамбеној индустрији, за сушење дрвета, у индустрији неметала и др.

У оквиру PROCESING`15 одржаће се Округли сто на коме ће се говорити о примени компримованог природног гаса, о мешању горивих гасова, као и о когенерационим постројењима.

Све информације везано за Конгрес могу се добити у СМЕИТС, Друштво за процесну технику, тел 011/3230-041, office@smeits.rs

Детаљније  

Програм

Европска недеља квалитета 2014 

У организацији ЈУСК Јединственог удружења Србије за квалитет, а у сарадњи са  и EOQ Европском организацијом за квалитет из Брисела, у Новом Саду ће се 18. и 19. новембра 2014. године одржати Европска недеља квалитета са мотом "Квалитетом до победе".

Главни циљ ЈУСК Конвенције 2014 је да обезбеди међународни форум за размену знања, искуства, истраживачких резултата и информација о различитим аспектима стања, развоја и примене QМ-а, IMS-а и ТQМ-а пословне изврсности. Конвенција ЕНК 2014 ће разматрати филозофске, научне и практичне концепте, истраживања, развоја и примене QМ-а заснованог на QМ прилазима (QMS/TQM/BE/IMS).

  У оквиру Европске недеље квалитета биће одржане: 

Конвенција ће бити одржана на Факултету техничких наука у Новом Саду, Трг Доситеја Обрадовића 6.

Коресподенција – Секретаријат Конвенције: проф. др. Видосав Д. МАЈСТОРОВИЋ тел +381/11/3236-266. моб: +381/64/1135-593, jusk@eunet.rs

Детаљније

23. Међународни салон урбанизма 

У организацији Удружења урбаниста Србије у Београду ће се од 07. до 15. новембра 2014. године 23. Међународни салон урбанизма.

Генерални покровитељи Салона су Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре и Град Београд.

Салон урбанизма је традиционална манифестација Удружења урбаниста Србије која представља смотру најзначајнијих, актуелних остварења у области просторног и урбанистичког планирања и реализација.    

Салон се реализује као редовни са радовима у оквиру следећих категорија у чијем су саставу и инострани радови

Рок за пријаву радова за учешће на Салону је 03. октобар 2014. године а за доставу 21. октобар 2014. године.

Све информацијe везано за Салон могу се добити у Удружењу урбаниста Србије, на тел 011/3347-418, 063/8105-864 или на mailto:urbanist@eunet.rs

Опширније  

45. Конгрес и изложба о климатизацији, грејању и хлађењу  

У организацији Друштва за грејање, хлађење и климатизацију при Савезу машинских инжењера и техничара Србије у Београду ће се од 03. до 05. децембра 2014. године одржати 45. Конгрес и изложба о климатизацији, грејању и хлађењу.

Овогодишњи скуп је планиран да буде у духу тема које данас обухватају актуелне задатке светске енергетике и очувања животног простора и да окупи све профиле учесника у градњи зграда и њиховом енергетском опремању: енергетичаре, архитекте као и грађевинце који уједињеним напорима стварају објекте, посебно оне који у будућности треба да буду нула енергије. Руководећи се наглашеним потребама за сарадњом свих учесника у пројектовању и грађењу зграда, први пут су у Организационом одбору и представници архитеката.

ОСНОВНЕ ТЕМЕ КОНГРЕСА

Конгрес и ове године прати изложба уређаја, система, апарата, опреме, који се уграђују и користе у грађевинским објектима, као и одговарајућих инструмената, материјала и софтверских програма, који су у вези са енергетским потребама стамбених јавних и индустријских зграда.

 

Рок за пријаву радова је 01. јун 2014. године, а коначна верзија рада треба да буде достављена до 01. августа 2014. године.

Све информације везано за Конгрес могу се добити у Друштву за грејање, хлађење и климатизацију при СМЕИТС, Кнеза Милоша 7а/2 Београд тел: +381/11/323-0041, тел/факс:+381/11/3231-372, office@smeits.rs

Опширније

27. Међународни конгрес о процесном инжењерству "PROCESING`14"  

У организацији СМЕИТС и Друштва за процесну технику од 22. до 24. 09. 2014. године биће одржан 27. Међународни конгрес о процесном инжењерству PROCESING`14.

Основни циљеви Конгреса су иновирање и проширивање знања инжењера у процесној индустрији и подршка истраживачима у представљању остварених резултата истраживачких пројеката.

Тематика Procesinga обухвата основне процесне операције - механичке, хидромеханичке, топлотне, дифузионе, хемијске и биохемијске, као и процесна постројења и опрему (апарате и машине).

Програм Procesinga 2014. обухвата следеће области:

У оквиру Procesinga ‘14 одржаће се Округли сто са темом "Превентивна и интервентна репаратура метализацијом".  Учесници ће се упознати са поступком за репаратуру осовина и ротирајућих склопова, као и за наношење танких превлака материјала изузетно отпорних на абразују, ерозију и друге триболошке проблеме у експлоатацији. Биће приказан и нови систем за надзвучну HVOP метализацију у радионици Castolab Messer Tehnogasa.

Конгрес се одржава у кругу фабрике Messer Tehnogas у Београду, Бањички пут 62.

Све информације везано за Конгрес могу се добити у СМЕИТС, Друштво за процесну технику, Кнеза Милоша  7а/II, Београд, Тел. 011/3230‑041, 3031‑696, факс 3231‑372, mailto:office@smeits.rs

Друга информација и Програм Конгреса           

         

XXVII Сабор геодета Србије   

XXVII Сабор геодета Србије у организацији Савеза геодета Србије, биће одржан од 16. до 18. маја 2014. године на Копаонику, хотел "Јуниор".

Радни део Сабора биће посвећен статусу преговора са Светском банком, као и новим технологијама у функцији геодезије и обухватиће:

 За учеснике Сабора биће организоване спортске и рекреативне активности у оквиру комплекса хотела "Јуниор".

Заинтересовани за учешће на Сабору геодета Србије попуњену пријаву треба да пошаљу на savezgeodetasrbije@gmail.com  или на тел/фах: 011/3233-693.

За кореспонденцију везано за организацију Сабора задужен је г-дин Милан Арсеновић вд. секретар Савеза геодета Србије тел/фах: 011/3233-693, моб:+381/63/216-422.

Детаљан Програм Сабора

Међународна конвенција о квалитету JUSK ICQ 2014  

У организацији ЈУСК-Јединственог удружења Србије за квалитет и EOQ-Европске организације за квалитет, Брисел, од 02. до 05. јуна 2014. године у Београду, ће бити одржана Међународна конвенција о квалитету JUSK ICQ 2014 под мотом "Квалитетом ка европским и светским интеграцијама".

У оквиру Конвенције ће бити одржане следеће Конференције:

1. 10.  Међународни ЈУСК Конгрес  ’’ПОСЛОВНА ИЗВРСНОСТ’’

2. 41. годишња ЈУСК Национална Конференција – Ка интегрисаним менаџмент системима – са шест Специјалних Конференција

3. 28. годишња Конференција ЈУСК Научно-техничког Комитета (НТК) за Фармацију – Квалитет у фармацији – Будући изазови   

4. 12. годишња Конференција ЈУСК НТК за унапређење квалитета у пољопривреди и ветеринарској медицини  – Стандарди ISO 22000 и унапређење квалитета у пољопривреди и ветерини;

5. 10. годишња Конференција ЈУСК НТК за унапређење квалитета у здравственој заштити (медицина/стомато-
логија)  – QМ модели  у здравственој заштити;

6. 9.   Годишња Конференција ЈУСК НТК за унапређење квалитета у војној индустрији – Унапређење квалитета у војној индустрији;

7. 10. годишња Конференција ЈУСК НТК за унапређење квалитета у јавним услугама –  Унапређење квалитета у јавним услугама;

8. 10. Међународна Конференција ЈУСК НТК за шест сигма – Шта је шест сигма?

9. 10. годишња Конференција ЈУСК НТК за акредитоване лабораторије  – Унапређење квалитета – примене и развој;

10. 8. годишња Конференција ЈУСК НТК за Менаџере квалитета – Лидерство и лидери у QМ-у (IMS-у).

Рок за доставу радова је 25.02.2014. године

За све информације контактирати ЈУСК тел. 011/3236-266, 064/1135-597.

Други позив

Регистрациони лист

10. Летња школа урбанизма 2014.

У организацији Удружења урбаниста Србије и Републичког геодетског завода, а у сарадњи са Републичком агенцијом за просторно планирање и GIZ/AMBERO/ICON пројектом "Унапређење управљања земљиштем на нивоу локалних самоуправа у Србији", од 29. до 31. маја 2014. године одржаће се 10. јубиларна Летња школа урбанизма у Србији.

Покровитељи су Министарство грађевинарства и урбанизма, Министарство природних ресурса, рударства и просторног планирања, Министарство енергетике, развоја и заштите животне средине, Министарство саобраћаја, Министарство регионалног развоја и локалне самоуправе, Министарство просвете, науке и технолошког развоја и Инжењерска комора Србије.

Тема Летње школе урбанизма 2014. је "Планирање простора, урбанизма и изградња, комплементарни закони и реиндустријализација".

1. Актуелни прописи у планирању простора, урбанизму и изградњи (Закон о планирању и изградњи, Нацрт закона о уређењу простора и изградњи, статус урбанистичке делатности, предузећа и струке)

2. Комплементарни закони (Закон о државном премеру и катастру непокретности, Закон о легализацији, Закон о посебним условима за упис права својине на објектима изграђеним без грађевинске дозволе, Закон о експропријацији, Закон о реституцији, Порески закони-посебно у вези некретнина и други закони)

3. Реиндустријализација (стање, структурне промене, економски показатељи, инвестиције, локацијски потенцијали)

Рок за пријаву радова је 28.03.2014. године, а за доставу интегралне верзије рада 28.04.2014. године.

Све информације везано за Летњу школу урбанизма могу се добити у Удружењу урбаниста Србије на тел. 011/3347-418, 063/8105-864, контакт особа г-ђа Светлана Јаковљевић или на urbanist@eunet.rs

Закључци Летње школе урбанизма  

   

Европска недеља квалитета 2013
"Made in Quality - Made for Success"  

У оквиру Европске недеље квалитета, која се ове године у организацији Јединственог удружења Србије за квалитет, уз сарадњу са EOQ Европском организацијом за квалитет из Брисела, одржава под мотом " Mаde in Quality - Made for Success" у Новом Саду 20. и 21. 11.2013. године на Факултету техничких наука, биће одржани:

20.11.2013. године

од 11:30 до 13:00 часова Пленарна седница: Национална стратегија за побољшање квалитета

од 13:30 до 14:30 часова Пленарна седница: Интегрисани системи менаџмента

од 17:00 до 18:00 часова Пленарна седница: Национална академија за квалитет

од 18:00 до 18:30 часова Завршна пленарна седница и усвајање порука ЕНК 2013

21.11.2013. године

од 9:00 до 11:00 часова Округли сто:  Избор адекватне методе за процену ризика на радном месту, као предуслова за успостављање успешног система безбедности и здравља на раду. 

У оквиру Европске недеље квалитета 20.11.2013. године биће одржана и годишња скупштина ЈУСК.

За све информације контактирати ЈУСК тел 011/3236-266

Детаљан Програм са списком предавања

XVI Конгрес геолога Србије 2014. године

У организацији Српског геолошког друштва у сарадњи са Друштвом геолошких инжењера и техничара Србије, НИС-Гаспромњефт, ТеКо Костолац, Хидроелектранама Ђердап, Рударско - геолошким факултетом, Геолошким заводом Србије, Институтом за рударство и металургију, Националним парком Ђердап, РБ Колубара, од 20. до 25. маја 2014. године, у Доњем Милановцу, одржаће се 16. Конгрес геолога Србије.

Темe XVI Конгреса
"Оптимално истраживање и одрживо коришћење геолошких ресурса"

Рок за пријаву (назив саопштења, вид презентације) - 15. новембар 2013. године.

Рок за проширене апстракте - 15. фебруар 2013. године.

Све информацијe везано за Конгрес се могу добити на тел. +381/11/321-9103, office@sgd.rs , gorgf@rgf.bg.ac.rs

22. Међународни салон урбанизма  

У организацији Удружења урбаниста Србије у Нишу ће се, од 08. до 15. новембра 2013. године, одржати 22. Међународни салон урбанизма. Покровитељи Салона урбанизма су Министарство грађевинарства и урбанизма, Министарство природних ресурса, рударства и просторног планирања и град Ниш.

Салон урбанизма је традиционална манифестација Удружења урбаниста Србије која представља смотру најзначајнијих, актуелних остварења у области просторног и урбанистичког планирања и реализација.

Салон се реализује као редовни са радовима у оквиру следећих категорија у чијем су саставу и инострани радови

Награде Салона су:

Учесници 22. Салона могу бити чланови Удружења урбаниста Србије и заинтересоване домаће и стране организације и појединци.

Рок за пријаву радова је 05. октобар 2013. године.

Све информације везано за 22. Међународни салон урбанизма могу се добити у Удружењу урбаниста Србије тел 011/3347-418, 063/8105-864, urbanist@eunet.rs

Опширније

Одржан XXVI Сабор геодета Србије

У организацији Савеза геодета Србије у Сокобањи хотел "Здрављак" одржан је од 31. маја до 02. јуна 2013. године XXVI Сабор геодета Србије. Сабор је, уз добродошлицу свим учесницима, отворио председник Савеза геодета Србије др Мирослав Кубурић.

Присутне су поздравили и директор Републичког геодетског завода г-дин Зоран Крејовић, председник Балканске асоцијације геодета г-дин Миша Настев и шеф Катедре за геодезију и геоинформатику Грађевинског факултета у Београду проф. др Иван Алексић.

Радни део Сабора био је посвећен најактуелнијим темама геодетске струке.

Теме овогодишњег Сабора су биле процена вредности непокретности и актуелна правна регулатива.

На Сабору су учествовали бројни представници јединица локалне самоуправе, гедодетских организација, Балканске асоцијације геодета.

За учеснике Сабора и ове године организоване су спортске и рекреативне активности у оквиру комплекса хотела "Здрављак".   

44. Међународни конгрес и изложба о грејању, хлађењу и климатизацији  

У организацији Друштва за грејање, хлађење и климатизацију при Савезу машинских и електротехничких инжењера и техничара Србије у Београду ће се, од 04. до 06. децембра 2013. године, одржати 44. Међународни когрес и изложба о грејању, хлађењу и климатизацији.

Основне теме Когреса:

Пријава радова се врши до 15. јуна 2013. године. Аутори чија пријава рада буде прихваћена у обавези су да свој рад доставе до 20. августа 2013. године. 

Све додатне информације вазано за Конгрес могу се добити у СМЕИТС на тел 011/3230-041, е-маил office@smeits.rs

Информација о скупу

Програм Конгреса

ЈУСК Међународна конвенција о квалитету/JUSK ICQ 2013 

ЈУСК - Јединствено удружење Србије за квалитет у сарадњи са Европском организацијом за квалитет из Брисела организује ЈУСК међународну конвенцију о квалитету под мотом "Квалитетом ка европским и светским интеграцијама".

У оквиру Конвенције ће се одржати:

1. The 7th International Working Conference - Totla Quality Management -  Advanced and Intelligent Approaches with special Conference- Third Special Conference - "Manufacture in Serbia 2013"

2. The 5th Balkan Conference on Quality  - The Balkan as a Region of Quality

3. 40-та годишња национална конференција ЈУСК-а ’’Ка интегрисаним системима- са специјалним kонференцијама 

4. 27-ма годишња конференција НТК за Фармацију – Квалитет у фармацији – будући изазови

5. 11-та  годишња конференција НТК за Унапређење квалитета у пољопривреди и ветеринарској медицини –  Стандарди серије ИСО 22000 и унапређење квалитета у пољопривреди и ветерини 

6. 9-та годишња конференција НТК за Унапређење квалитета у здравственој заштити – QМ модели у здравственој заштити

7. 8-ма годишња конференција НТК за Унапређење квалитета у  Војној индустрији – Унапређење квалитета у војној индустрији

8. 8-ма годишња конференција НТК за aкредитоване лабораторије – Развој и примена QМ у акредитованим лабораторијама.

Конвенција се одржава у Београду, Машински факултет, од 3. до 6. јуна 2013. године.

Све информације везано за Конвенцију могу се добити у Јединственом удружењу Србије за квалитет, тел 011/3236-266, 063/111-4050, 063/111-4070  mailto:jusk@eunet.rs     

Саопштење    

Позив за међународну конференцију Total Quality Management

Детаљан програм

Летња школа урбанизма 2013  

У организацији Удружења урбаниста Србије и Републичког геодетског завода, a у сарадњи са GIZ/ AMBERO/ ICON пројектом ''Унапређење управљања земљиштем на нивоу локалних самоуправа у Србији''  и под покровитељством Министарства грађевинарства и урбанизма, Министарства природних ресурса, рударства и просторног планирања, Министарства енергетике, развоја и заштите животне средине, Министарства саобраћаја, Министарства просвете, науке и технолошког развоја, Инжењерске коморе Србије организују Летњу школу урбанизма 2013.

Тема овогодишње Летње школе урбанизма:

 1. Нови и актуелни закони о унапређењу простора и њихово спровођење
 2. Приоритерни инвестициони објекти.

Летња школа урбанизма се одржава 30. маја и 01. јуна 2013. године на Тари, хотел "Оморика".

Стручњаци заинтересовани за припрему предавања апстракт треба да доставе до 28. марта 2013. године, док је рок за доставу комплетног текста 29. април 2013. године.

Све информације везано за Летњу школу урбанизма могу се добити у Удружењу урбаниста Србије, контакт особа г-ђа Светлана Јаковљевић, тел 011/3347-418, 063/8105-864 или на мејл mailto:urbanist@eunet.rs

ЗАКЉУЧЦИ ЛЕТЊЕ ШКОЛЕ УРБАНИЗМА ТАРА 2013 

5. Салон пејзажне архитектуре   

У организацији Удружења пејзажних архитеката Србије, у Београду ће се од 05. до 30. јуна 2013. године одржати 5. Салон пејзажне архитектуре.

Садржај изложбе:

На Салону могу бити изложени радови наведених категорија који су настали или реализовани у последње три године под условом да нису већ излагани на претходним салонима пејзажне архитектуре.

 

Жири може доделити следећа признања:


Велика награда Салона - Gran Prix

Плакете по категоријама радова

Посебне плакете Салона

Место одржавања је Галерија науке и технике Српске академије науке и уметности, Улица Ђуре Јакшића бр. 2, Београд.

Пријављивање радова се врши до 15.04.2013. године.

За додатне информације о Салону можете се обратити члановима Организационог одбора, Андријана Тијанић, тел. 064/2741-168, Душан Тодоровић тел. 065/2274-321.

 

Пропозиције Салона можете преузети овде

Пријавни лист

 

Европска недеља квалитета
Key Factor - Quality

Јединствено удружење Србије за квалитет и Факултет техничких наука у Новом Саду у сарадњи са организацијама и институцијама из земље и иностранства, организују научни скуп са међународним учешћем 14. и 15. новермбра 2012. године на Факултету техничких наука у Новом Саду.

Тематске целине

 1. 16th International  Annual YUSQ Conference ''Nacional Strategy for Quality Improvement '' (Prof. dr G. Uscebrka)
 2. 9th Special Conference ''Integrated Management Systems'' (Prof. dr Bata Kamberovic)
 3. 9th Conference of YUSQ Committe for Quality Improvement in Process Industry ’’Q/E/O M in Process Industry’’ (V. Gavrilovic)
 4. 9th Annual Conference National Academy for Quality  ''Current Research in Quality Field – State of the Art'' (Prof. dr V. Majstorovic)
 5. 5th Conference STC for IT ’’Q and IT’’ (Prof. dr V. Radlovacki)
 6. YUSQ International Convention on Quality / working preparation - Belgrade, 2013
 7. Exhibitions and Presentations

За све информације контактирати ЈУСК тел 011/3236-266, 063/1114050 Тамара Стојиљковић

Други позив можете преузети овде

21. Међународни салон урбанизма  

У организацији Удружења урбаниста Србије од 08. до 15. новембра 2012. године одржаће се премијерна поставка 21. Међународног салона урбанизма у галерији у Лесковцу. Генерални покровитељи Салона су Министарство животне средине, рударства и просторног планирања и Град Лесковац.

Салон урбанизма је традиционална годишња манифестација Удружења урбаниста Србије која представља смотру најзначајнијих, актуелних остварења у области просторног и урбанистичког планирања, убранистичког пројектовања и реализација.

Целокупна или делимична поставка Салона презентује се у градовима покровитељима и другим градовима у земљи и иностранству.

Салон се реализује као редовни са радовима у оквиру следећих категорија у чијем су саставу и инострани радови:

За 21. Салон се пријављују радови који, у форми и садржају, нису излагани на претходним салонима. Пријава садржи графичку илустрацију рада и текстуалне податке о раду и аутору, укључујући кратак опис рада на српском и енглеском језику за Каталог. Рок пријаве радова је 05. октобар 2012. године, а рок за достављање радова је 19. октобар 2012. године.

Све информације везано за Салон могу се добити у Удружењу урбаниста Србије 011/3347-418, 063/8105-864, urbanist@eunet.rs

Саопштење

43. Међународни конгрес и изложба о грејању, хлађењу и климатизацији  - КГХ

У организацији Друштва за грејање, хлађење и климатизацију при Савезу машинских и електротехничких инжењера и техничара Србије у Београду ће се од 5. до 7. децембра 2012. године одржати 43. Међународни конгрес и изложба о грејању, хлађењу и климатизацији - КГХ.

И овогодишњи конгрес је посвећен актуелним темама из шире области грејања, хлађена и климатизације, пре свега усредсређењем на зграде као главне потрошаче енергије и на примену обновљивих извора и најновијих производа који се користе у системима КГХ. Посебна жеља Организатора је да се оствари размена информација о новим грађевинским материјалима који утичу на енергетске захтеве објекта, као и представљање најновијих конструкција зграда  и њихових архитектонских решења усклађених са термичким карактеристикама које су услов за њихово енергетски рационално понашање.

Теме Конгреса:

Рок за пријаву радова је 10. јул 2012. године. Пријава рада путем мејла office@smeits.rs

Све додатне информације везано за Конгрес могу се добити у Друштву за грејање, хлађење и климатизацију на тел 011/3230-041 или путем мејла office@smeits.rs , offfice@kgh-hvac.rs

Програм Конгреса

33. Међународни конгрес о аутоматизацији - ХИПНЕМ 2012

Друштво за аутоматизацију Савеза машинских и електротехничких инжењера и техничара Србије организује 33. Међународни конгрес о аутоматизацији - ХИПНЕМ 2012. Конгрес ће се одржати у Београду 18. и 19. октобра 2012. године.

Тематске области ХИПНЕМ-а 2012:

Пријава радова се врши до 30.05.2012. године на мејл mailto:office@smeits.rs

Све информације везано за Конгрес могу се добити у Друштву за аутоматизацију СМЕИТС, на тел. 011/3230-041 или путем мејла office@smeits.rs

Саопштење можете преузети овде

Међународна конвенција о квалитету JUSK ICQ  - 2012

ЈУСК - Јединствено удружење Србије за квалитет у сарадњи са Европском организацијом за квалитет из Брисела и уз подршку и помоћ више домаћих и међународних институција и организација обележава јубилеј 50. година постојања и рада ЈУСК и организује Међународну конвенције о квалитету ЈУСК ICQ  2012 под мотом "Квалитетом ка европским и светским интеграцијама".

У оквиру Конвенције биће организовани:

1. 9-ти Међународни ЈУСК Конгрес "Пословна изврсност"

2. 38-ма Годишња ЈУСК Национална Конференција – Ка интегрисаним менаџмент системима – са шест Специјалних конференција

3. 26-та Годишња конференција ЈУСК Научно-техничког Комитета (НТК) за Фармацију – Квалитет у фармацији – Будући изазови

4. 10-та Годишња конференција ЈУСК НТК за унапређење квалитета у пољопривреди и ветеринарској медицине – Стандарди ISO 22000 и унапређење квалитета у пољопривреди и ветерини

5. 8-ма Годишња конференција ЈУСК НТК за унапређење квалитета у здравственој заштити (медицина/ стоматологија) – QМ модели у здравственој заштити

6. 7-ма Годишња конференција ЈУСК НТК за унапређење квалитета у војној индустрији – Унапређење квалитета у војној индустрији

7. 8-ма Годишња конференција ЈУСК НТК за унапређење квалитета у јавним услугама – Унапређење квалитета у јавним услугама

8. 8-ма Међународна конференција ЈУСК НТК за шест сигма – Шта је шест сигма?

9. 8-ма Годишња конференција ЈУСК НТК за акредитоване лабораторије – Унапређење квалитета – примене и развој

  10. 6-ма Годишња конференција ЈУСК НТК за Менаџере квалитета – Лидерство и лидери у QМ-у (IMS).  

Конвенција се одржава у Београду, Машински факултет, од 5. до 7. јуна 2012. године.

Све информације везано за Конвенцију могу се добити у Јединственом удружењу Србије за квалитет, тел 011/3236-266, 063/111-4050, 063/111-4070  jusk@eunet.rs

Детаљан програм

Други позив

Регистрациони формулар

XXV Сабор геодета Србије  

У години јубилеја 175 година геодетске делатности (1837-2012), у организацији Савеза геодета Србије,  у Врњачкој Бањи у хотелима "Звезда" и "Фонтана" од 15. до 17. јуна 2012. године, одржаће се XXV Сабор геодета Србије.

Радни део овогодишњег Сабора посвећен је јубиларној промоцији геодетске делатности и вредновању непокретности у Србији.

Сабор ће послужити као прилика за размену мишљења и искуства са колегама, са освртом на све теме из домена функционисања Савеза. У исто време то ће бити прилика да се на једној стручној манифестацији геодетске струке појаве представници локалних самоуправа али и других државних институција.

За учеснике Сабора ове године биће организоване спортске и рекреативне активности у оквиру комплекса хотела "Звезда" и "Фонтана".

Покровитељи Сабора су Републички геодетски завод, Инжењерска комора Србије, Инжењерска академија Србије и Савез инжењера и техничара Србије.

Детаљније информације, везано за Сабор, могу се добити у Савезу геодета Србије, секретар Јована Кука тел: 011/3233-693, +381/69/1015-916

Попуњене пријаве се достављају на мејл savezgeodetasrbije@gmail.com , или на фах 011/3233693. 

Програм радног дела Сабора

Програм Сабора

Образац пријаве

Сајт Сабора  

 

"Летња школа урбанизма  2012"

Удружење урбаниста Србије и Републички геодетски завод у сарадњи са Министарством финансија - Пореска управа и GIZI AMBERO /ICON пројекат "Унапређење управљања земљиштем на нивоу локалних самоуправа у Србији" организују међународни научни скуп "Летња школа урбанизма".

Скуп се одржава под покровитељством Министарства животне средине, рударства и просторног планирања, Министарства просвете и науке, Министарства за људска и мањинска права, држану управу и локалну самоуправу и Инжењерске коморе Србије.

Теме овогодишње Летње школе урбанизма су:

Рок за доставу апстракта је 28. март 2012. године, а за доставу комплетног текста рада 27. април 2012. године.

Летња школа урбанизма се одржава на Тари, хотел "Оморика" од 29. до 31. маја 2012. године.

Све информацијe могу се добити у Удружењу урбаниста Србије, контакт особа Светлана Јаковљевић, тел 011/3347-418, 063/8105-864, е-маил mailto:urbanist@eunet.rs

Друго саопштење можете преузети овде

Образац пријаве можете преузети овде

42. Међународни конгрес са изложбом
"Грејање, хлађење и климатизација"

У организацији Друштва за климатизацију, грејање и хлађење, Савеза машинских и електротехничких инжењера и техничара Србије, у Београду ће се од 30.11. до 02.12.2011. године одржати 42. Међународни конгрес са изложбом "Грејање, хлађење и климатизација".

Програмски спонзори Конгреса су: Привредна комора Србије, Инжењерска комора Србије, Америчко друштво инжењера за грејање, хлађење и климатизацију ASHRAE, Федерација европских националних друштава за грејање и климатизацију REHVA и Међународни институт за хлађење IIR, а генерални покровитељ Конгреса је фирма TROX Technik произвођач опреме за КГХ.

Основне теме Конгреса:

Све информације, везано за Конгрес, могу се добити у Друштву за климатизацију, грејање и хлађење Србије, Кнеза Милоша 7а/2, Београд тел: 011/323-0041, mailto:office@kgh-hvac.rs

Саопштење можете преузети овде

Званични сајт Конгреса

 

20. Међународни салон урбанизма-премијерна поставка

Премијерна поставка 20. Међународног салона урбанизма, у организацији Удружења урбаниста Србије, а под генералним покровитељством Министарства животне средине и просторног планирања, биће одржана у Нишу галерија "Србија" од 08. до 15. новембра 2011. године.

Реализатори Салона су Удружење урбаниста Србије у сарадњи са Друштвом урбаниста Ниша и ЈП Завод за урбанизам Ниш.

Салон урбанизма је традиционална годишња манифестација Удружења урбаниста Србије која представља смотру најзначајнијих, актуелних остварења у области просторног и урбанистичког планирања, урбанистичког пројектовања и реализација.

Салон се реализује као редовни са радовима у оквиру следећих категорија:

Рок за пријаву радова је 03. октобар 2011. године, а рок за доставу радова је 24. октобар 2011. године.

Награде Салона су:

Све информације, везано за Салон, могу се добити у Удружењу урбаниста Србије, Кнеза Милоша 9/1, Београд, тел/фах 011/3347-418, 063/8105-864,   mailto:urbanist@eunet.rs

Текст саопштења можете преузети овде

IV Салон пејзажне архитектуре

У организацији Удружења пејзажних архитеката Србије, од 09. до 21. новембра 2011. године, одржаће се  IV Салон пејзажне архитектуре.

Садржај изложбе обухвата:

Учешће на Салону могу узети професионалци који се баве темама пејзажне архитектуре и студенти. Заинтересовани учесници могу пријавити свој рад до 01.10.2011. године.

Награде и признања Салона Жири може доделити следећа признања Салона

1. Велика награда Салона Grand Prix
2. Плакете по категоријама радова 

3. Посебне плакете Салона

Све информације везано за Салон могу се добити путем мејла office@upas.org.rs

Детаљне информације везано за Салон можете преузети овде

Образац пријаве можете преузети овде

Списак селектованих радова

Програм активности

JUSK Међународна конвенција о квалитету /JUSK ICQ  2011

JUSK - Јединствено удружење Србије за квалитет у сардњи са EOQ - Европском организацијом за квалитет из Брисела, и ecoQ Athos Ltd из Грчке организује JUSK међународну конвенцију о квалитету/JUSK ICQ 2011, а поводом 49. година постојања JUSK

под мотом "Квалитетом ка европским и светским интеграцијама".

У оквиру Конвенције ће се одржати:

Конвенција се одржава на Машинском факултету, Краљице Марије 16, Београд, од 07. до 11. јуна 2011. године.

Све информације, везано за Конвенцију, могу се добити у JUSK  тел: 3236-266, е-маил: mailto:jusk@eunet.rs
Други позив   
Пријава учешћа    
Програм    

Летња школа урбанизма - "Кладово 2011"

Удружење урбаниста Србије и Републички геодетски завод у сарадњи са Министарством животне средине и просторног планирања, Министарством науке, Министарством инфраструктуре, Министарством државне управе и локалне самоуправе, Министарством финансија - Пореска управа, Инжењерском комором Србије и Сталном конференцијом градова и општина Србије, организују Летњу школу урбанизма "Кладово 2011".

Летња школа ће се одржати од 30. маја до 01. јуна 2011. године.

Тема овогодишње Школе урбанизма је "Процеси легализације и усвајање и реализација урбанистичких просторних планова".

Сви заинтересовани за пријаву рада и учествовање за додатне информације, могу се обратити Удружењу урбаниста Србије,  Београд Кнеза Милоша 9/1. Контакт особа Светлана Јаковљевић, тел 011/3347-418, 063/8105-864, е-маил mailto:urbanist@eunet.rs

Друго саопштење

XXIV Сабор геодета Србије

Универзитет у Београду - Грађевински факултет, Универзитет у Новом Саду - Факултет техничких наука и Савез геодета Србије организују Међународну научну конференцију "Професионална пракса и образовање у геодезији и сродним областима" и XXIV  Сабор геодета Србије.

Конференција и  Сабор се под покровитељством Министарства за науку и технолошки развој, Републичког геодетског завода,  Инжењерске коморе Србије и Факултета природних наука и инжењерства из Лјубљане одржавају од 24- до 26. јуна 2011. године у Кладову хотел "Ђердап".

Теме Конференције: