Ћирилица  ·  Latinica  ·  English

Часописи

Часопис METALLURGICAL AND MATERIALS DATA

Metallurgical and Materials Data је бесплатан часопис отвореног приступа који објављује прегледне радове, оргиналне научне радове и прелиминарна саопштења у области металургије и материјала. Часопис се фокусира на објављивање рецензираних радова који садрже значајне податке и резултате у областима металургије и инжењерства материјала, што је од суштинског значаја у данашњој ери заснованој на подацима. Часопис прихвата радове који садрже експерименталне и теоријске научне и инжењерске резултате који се могу репродуковати на основу изнетих података.

Часопис излази 4 пута годишње и фокусира се на тематска издања. То значи да ће сваки број часописа бити посвећен одређеној теми везаној за металургију и материјале, омогућавајући читаоцима да лако пронађу и приступе најрелевантнијим информацијама за своја истраживања и интересовања. Посебну врсту радова чине базе података и пратећи софтвер који су писани у складу са смерницама часописа. Прилози часопису су написани на енглеском језику, са апстрактима и резимеима написаним и на енглеском и на матерњем језику аутора. На овај начин подржавамо језичку разноликост која треба да обогати стручну литературу.

Издавач часописа је Савез инжењера металургије Србије заједно са Технолошко-металуршким факултетом Универзитета у Београду и Институтом за технологију нуклеарних и других минералних сировина.

Визија: Часопис Metallurgical and Materials Data тежи да буде извор тачних и поузданих података у области металургије и науке о материјалима. Наш циљ је да подстакнемо сарадњу и транспарентну истраживачку заједницу која покреће иновације и користи друштву кроз ширење висококвалитетног, доступног знања заснованог на подацима.

Издавач: Савез инжењера металургије Србије 

САЈТ ЧАСОПИСА  


 

Часопис ПРОЦЕСНА ТЕХНИКА

Нова електронска верзија часописа Процесна техника, издање Савеза машинских и електротехничких инжењера и техничара Србије, доступна је широкој читалачкој публици.

По престанку излажења штампане верзије овог часописа 2003. године, а паралелно са оживљавањем конгреса Процесинг, јавила се и идеја о поновном покретању овог часописа.

Часопис поред нове форме има и нови карактер, који се пре свега огледа у потпуној оријентацији на инжењерске проблеме практичне природе. Процесна техника је замишљена као часопис који треба да омогући инжењерима да успешно прате дешавања и трендове у свом најближем окружењу, те да се према њима поставе и орјентишу.

Издавач: СМЕИТС, тел/фаx: 011/3230-041
office@smeits.rs  

Процесна техника  - Број 2


Часопис КГХ-КЛИМАТИЗАЦИЈА, ГРЕЈАЊЕ, ХЛАЂЕЊЕ

КГХ-Климатизација, грејање хлађење је часопис који већ 35 година излази у издању Савеза машинских и електротехничких инжењера и техничара Србије
http://www.smeits.org.rs/izdavacka_delatnost.htm

 

Издавач: СМЕИТС, тел/фаx: 011/3230-041,
е-маил: office@smeits.rs

 

 

 

 


Часопис ЗАШТИТА МАТЕРИЈАЛА 

Часопис ЗАШТИТА МАТЕРИЈАЛА је научно-стручни часопис, који излази у издању Инжењерског друштва за корозију (http://www.sitzam.org.rs/ ) и представља јединствену научно-стручну трибину за трансфер научних, технолошких и привредних информација из земље и света из свих области заштите материјала.

У часопису се објављују оригинални научни и стручни радови, претходна саопштења и прегледни радови сврстани по одређеним областима: Општи део, Металне и конверзионе превлаке, Термичка обрада, Органске превлаке, Заштита грађевинских објеката, Заштита дрвета и заштита од пожара.

Часопис излази тромесечно на око 60 страна, формата А4.

Издавач: Инжењерско друштво за корозију;
тел/фаx: 3860-867, е-маил:idkjournal@gmail.com, caslav.lacnjevac@gmail.com
                                   

Садржај 1/2014 
  Садржај 1/2016 Садржај 1/2018     Садржај 1/2020
 Садржај 2/2014     Садржај 2/2016 Садржај 2/2018 Садржај 2/2020  
 Садржај 3/2014   Садржај 3/2016  Садржај 3/2018 Садржај 3/2020
 Садржај 4/2014 
  Садржај 4/2016  Садржај 4/2018 Садржај 4/2020
 Садржај 1/2015   Садржај 1/2017
 Садржај 1/2019 Садржај 1/2021
 Садржај 2/2015   Садржај 2/2017  Садржај 2/2019  Садржај 2/2021
 Садржај 3/2015  Садржај 3/2017  Садржај 3/2019
 Садржај 3/2021
 Садржај 4/2015  Садржај 4/2017  Садржај 4/2019
 
       


 Часопис ECOLOGICA 

ECOLOGICA је часопис који излази у издању Друштва за ширење и примену науке и праксе у заштити животне средине «Ecologicа» (http://www.ecologica.org.rs/ ). У складу са основном орјентацијом друштва, у часопису се објављују научни, стручни, прегледни радови из различитих области везаних за заштиту животне средине (управљање природним ресурсима, планирање и уређење простора, фактори ризика, одрживи развој и сл.), као и прегледи нових издања, прикази научних и стручних скупова у земљи и иностранству, информације о најновијим техничким достигнућима. Часопис је намењен свим стручњацима у домену заштите животне средине, истраживачима, али и припадницима свих других професија који имају одговоран однос према очувању животне средине.

Издавач: Ecologicа, тел 011/ 3244-248, е-маил:  ecologica.drustvo@gmail.com 

   
Садржај број 69/2013  
Садржај број 81/2016 
 Садржај број 105/2022
 Садржај број 70/2013 
 Садржај број 82/2016   Садржај број 106/2022
 Садржај број 71/2013  Садржај број 83/2016  
 Садржај број 72/2013  Садржај број 84/2016  
 Садржај број 73/2014  Садржај број 85/2017
 
 Садржај број 74/2014  Садржај број 86/2017  
 Садржај број 75/2014   Садржај број 87/2017  
 Садржај број 76/2014  Садржај број 88/2017  
 Садржај број 77/2015  Садржај број 89/2018  
 Садржај број 78/2015    
 Садржај број 79/2015    
 Садржај број 80/2015    

                  


Часопис ФОРУМ

ФОРУМ је ревија, која у издању Савеза архитеката Србије (http://www.dab.org.rs/ ) и Друштва архитеката Београда, излази два до три пута годишње и у којој је на врхунски начин приказана текућа продукција из архитектонских области. Урађена у пуном колору, са квалитетним садржајима и изванредним дизајном, ова ревија своју читалачку публику налази како међу архитектима тако и међу припадницима осталих струка који негују осећај за лепо и показују интересовање за савремена достигнућа на пољу архитектуре код нас и у свету. Поред редовних бројева штампају се и тематски бројеви попут оних посвећених иностраној сарадњи, становању и сл. Ревија је између осталог и добитник Посебног признања из области публицистике на 26 Салону архитектуре МПУ, 2004 године.

Издавачи: САС и ДАБ, тел/фах: 3239-754, е-маил: mailto:sas-dab@eunet.rs


Часопис ИЗГРАДЊА 


У јесен 1947. године објављен је двоброј 1-2 "Грађевинског билтена" тадашњег Министарства грађевина Републике Србије. Тако је започео живот часописа "ИЗГРАДЊА", који је после неколико трансформација са 2016. годином ушао у 70. годину, практично континуалног излажења, под садашњим именом "Изградња". Издавач часописа је Удружење инжењера грађевинарства, геотехнике, архитектуре и урбаниста "Изградња".

У протеклих 70 година редовног излажења часопис је  био и остао хроничар времена, хроничар грађења у другој Југославији и Србији у најширем значењу речи, промотер и пропагатор остварења и идеја који су обележели време њеног трајања. У том времену "Изградња" је забележила делатност многих фирми и значајна појединце свих профила, а кроз органе часописа прошле су десетине врхунских стручњака нашег грађевинарства.  Часопис “Изградња” се уређује у складу са правилма  према којима се уређују и издају угледни светски часописи. Током целог периода излажења часописа,  радови примљени за објављивање   рецензирају  наши еминентни  стручњаци  из области архитектуре и грађевинарства, а од 1989. године врши се класификација радова  од стране  Народне библиотеке Србије.  Поред категорије  “национални научни часопис”  Министарство за науку и технолошки развој Србије  је  Часопис “Изградња”  1. јула 2009.  сврстао  у ранг “водећи национални научни часопис”

Часопис Изградња, тел/фаx 011/3243-563, е-маил mailto:izgradnja@sezampro.rs


Часопис ТЕКСТИЛНА ИНДУСТРИЈА   


Часопис Текстилна индустрија, гласило Савеза инжењера и техничара текстилаца Србије излази већ 65 годинa, као стручни и научни часопис текстилне и одевне индустрије. Напори Редакције су, пре свега, усмерени на праћење онога што је савремено у текстилу, пратећи прво развој текстилних технологија, а данас се окрећући све више модерној одевној индустрији и процесима који је прате.

Издавач: Савез инжењера и техничара текстилаца Србије,
тел:
+381 60 715 0305
е-маил: 
casopistekstilnaindustrija@gmail.com

Садржај бројева 10 - 12/2009 
          

 

 

 Садржај број 1/2011             Садржај број 1/2017  
 Садржај број 2/2011    Садржај број 2/2017 Садржај број 1/2022  
 Садржај број 3/2011   Садржај број 3/2017  Садржај број 2/2022
 Садржај број 4/2011   Садржај број 4/2017  Садржај број 3/2022
 Садржај број 1/2012  Садржај број 1/2018  Садржај број 4/2022
 Садржај број 2/2012    Садржај број 2/2018  Садржај број 1/2023
 Садржај број 3/2012  Садржај број 3/2018  Садржај број 2/2023
 Садржај број 4/2012  Садржај број 4/2018  Садржај број 3/2023
 Садржај број 1/2013   Садржај број 1/2019
 Садржај број 4/2023
 Садржај број 2/2013   Садржај број 2/2019

Садржај број 1/2024

 Садржај број 3/2013   Садржај број 3/2019
 
 Садржај број 4/2013  Садржај број 4/2019  
 Садржај број 1/2014  Садржај број 1/2020
 
 Садржај број 2/2014   Садржај број 2/2020  
 Садржај број 3/2014   Садржај број 3/2020  
 Садржај број 4/2014  

Садржај број 4/2020

 
 Садржај број 1/2015     Садржај број 1/2021
 
    Садржај број 2/2021                 
   Садржај број 3/2021
 


 

Часопис ДИТ

Научно стручни часопис ДИТ, чији је издавач Друштво инжењера Зрењанин у сарадњи са Високом техничком школом струковних студија из Зрењанина, почео је са излажењем још пре 20. година.

Концепт часописа је мултидисциплинаран, управо онако како је организована инжењерска организација. У часопису су заступљени радови из области електротехнике, машинства, заштите животне средине, хемије и математике.

Издавач: Друштво инжењера Зрењанина
 

 

 

 


 

Часопис ГРАЂЕВИНСКИ МАТЕРИЈАЛИ И КОНСТРУКЦИЈЕ 

Часопис Грађевински материјали и конструкције је издање Друштва за испитивање и истраживање материјала и конструкција Србије, колективне чланице Савеза грађевинских инжењера Србије.

Часопис редовно излази од 1958. године и има високу научну и стручну репутацију. Има међународни Уређивачки одбор и категорисан је са М24 од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије. Динамика излажења часописа је тромесечна тј. четири редовна броја годишње.

Часопис је двојезичан - сви радови се публикују и на српском и на енглеском језику.

Издавач: Друштво за испитивање и истраживање материјала и конструкција Србије
Тел: 011/3242-589, dimk@ptt.rs

Официјелна страница  


WATER RESEARCH AND MANAGEMENT 

Часопис Water Research and Management je издање Срског друштва за заштиту вода, колективне чланице Савеза грађевинских инжењера Србије. Суиздавачи часописа су Међународно удружење предузећа која се баве водоснабдевањем на подручју слива реке Дунав-International Association of Water Supply Companies in the Danube River Catchment Area – IAWD, Институт за водопривреду "Јарослав Черни" АД, Београд и Универзитет у Београду, Институт за биолошка истраживања "Синиша Станковић", Београд.

Часопис излази квартално на енглеском језику и има међународни Уређивачки одбор.

Издавач: Српско друштво за заштиту вода
тел 011/ 3231-630

Официјелна страница

 
 
 
СИТС • Савез инжењера и техничара Србије • Кнеза Милоша 7, 11000 Београд, Србија • Телефон: 011/3230-067 • емаил:office@sits.rs