Ћирилица  ·  Latinica  ·  English

БРОЈ 6/2016 
година LXXI No. 6 ISSN 0040-2176 UDC: 62(062.2)(497.1)

Обавештење за ауторе радова

Поштовани аутори, молимо Вас, да уколико током израде својих радова користите и материјал публикован у часопису "Техника", приликом навођења референци наведете само назив часописа, а не и назив сепарата у часопису у оквиру кога је рад који цитирате публикован. Значи потребно је навести само "Техника", а никако "Техника - Нови материјали" или "Техника-Наше грађевинарство" и сл. 

Будући да категорисање часописа зависи између осталог и од цитираности, а да се при изради библиометријских података за часописе не узимају у разматрање цитати у којима је поред назива часописа наведен и назив сепарата, приморани смо да Вам скренемо пажњу на ово. 

Хвала унапред на разумевању.

Редакција часописа "Техника"  

НОВИ МАТЕРИЈАЛИ

1. СУЗАНА ФИЛИПОВИЋ, НИНА ОБРАДОВИЋ, НАТАША ЂОРЂЕВИЋ, ДАРКО КОСАНОВИЋ, СМИЉА МАРКОВИЋ, МИОДРАГ МИТРИЋ, ВЛАДИМИР ПАВЛОВИЋ

Утицај механичке активације на систем Mg О-А l2 O3 -SiO2 у присуству адитива TeO2

НАШЕ ГРАЂЕВИНАРСТВО

2. ДУШКО КУЗОВИЋ

Технички аспект заштите архитектонског наслеђа из периода Модерне у Србији

3. АЛЕКСАНДАР ГОЛИЈАНИН

Специфичности изградње и експлоатације хидротехничких тунела у карсту источне Херцеговине

РУДАРСТВО, ГЕОЛОГИЈА И МЕТАЛУРГИЈА

4. СОЊА ЂОКАНОВИЋ

Интензивне падавине као повод за настанак клизишта током септембра 2014. у општини Краљево

МАШИНСТВО

5. МЕРИМ АЛИЧИЋ, САНДИРА ЕЉШАН, ИНДИРА БУЉУБАШИЋ

Термоенергетски блокови са ултра-супер-критичним параметрима паре

6. БРАНКО ПЕЈОВИЋ, МИТАР ПЕРУШИЋ, МЛАДЕН ИГЊАТОВИЋ, ВЛАДАН МИЋИЋ, СТЕФАН ПАВЛОВИЋ

О једној погодној методи за оптимизацију завареног склопа                         

ЕЛЕКТРОТЕХНИКА

7. ИВО МАРКОВИЋ, МИЛКА ПОТРЕБИЋ, ДЕЈАН ТОШИЋ

Могућност примјене мемристора у микроталасним филтрима

8. ТОМИСЛАВ РАЈИЋ, ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ

Симулација подужне диференцијалне заштите далековода са применом додатне стабилизације и система АПУ

САОБРАЋАЈ

9. СВЕТЛАНА ДАБИЋ ОСТОЈИЋ, МОМЧИЛО МИЉУШ, МИЛИВОЈ ПОПОВИЋ

Један од начина оптимизације дела ланца снабдевања применом транспортног задатка               

10. МАРИЈАНА ПАНТИЋ, ВЛАДИМИР ЂОРИЋ

Анализа планова одрживе урбане мобилности

МЕНАЏМЕНТ 

11. МИРЈАНА МИЉАНОВИЋ

Мјерење вриједности бренда града и његове позиције у свијести корисника градских услуга

12. АЦА ЈОВАНОВИЋ, ФИЛИП ЈОВАНОВИЋ, ЉИЉАНА МИЛЕТИЋ, ИВАНА БЕРИЋ

Развој софтвера применом агилних методологија

13. ДРАГАНА ВИДОВИЋ, ДРАГАНА ШАРАЦ, СВЕТЛАНА НИКОЛИЧИЋ, ЂУРЂИЦА СТОЈАНОВИЋ, БОЈАН ЈОВАНОВИЋ

Управљање перформансама складишта у ЈП „Пошта Србије“

КВАЛИТЕТ ИМС, СТАНДАРДИЗАЦИЈА И МЕТРОЛОГИЈА 

14. ЗОРАН ПЕНДИЋ, ОЛИВЕРА ЋОСОВИЋ, РАЈКО ПЕНДИЋ, БОЈАНА ЈАКОВЉЕВИЋ

Коришћење поједностављеног енглеског језика за писање техничке документације – Предлог за истраживачки пројекат

15. ЖЕЉКО МАРКОВИЋ, ЗОРАН ПЕНДИЋ, БОЈАНА ЈАКОВЉЕВИЋ, МАРИНА ЈАЊУШЕВИЋ СТРИЖАК

Одржавање на време повећава продуктивност и енергетску ефикасност система

16. ДРАГАН МАРИНОВИЋ, ЗОРАН ДИМИТРИЈЕВИЋ, МАРИНА СТОЈАНОВИЋ, СВЕТЛАНА НИКОЛИЋ 

Пречишћавање отпадних вода града Краљева                     
 
 
СИТС • Савез инжењера и техничара Србије • Кнеза Милоша 7, 11000 Београд, Србија • Телефон: 011/3230-067 • емаил:office@sits.rs