Ћирилица  ·  Latinica  ·  English

БРОЈ 6/2023
година LXXVIII No. 5 ISSN 0040-2176 UDC: 62(062.2)(497.1)

Обавештење за ауторе радова 

Поштовани аутори, молимо Вас, да уколико током израде својих радова користите и материјал публикован у часопису "Техника", приликом навођења референци наведете само назив часописа, а не и назив сепарата у часопису у оквиру кога је рад који цитирате публикован. Значи потребно је навести само "Техника", а никако "Техника - Нови материјали" или "Техника-Наше грађевинарство" и сл. 

Будући да категорисање часописа зависи између осталог и од цитираности, а да се при изради библиометријских података за часописе не узимају у разматрање цитати у којима је поред назива часописа наведен и назив сепарата, приморани смо да Вам скренемо пажњу на ово. 

Хвала унапред на разумевању.

Редакција часописа "Техника" 

НОВИ МАТЕРИЈАЛИ  

 1. АЛЕКСАНДАР ДРПИЋ

Characteristics of Composite Materials Based on Polylactic acid (PLA)

НАШЕ ГРАЂЕВИНАРСТВО

2.  МИЛИВОЈЕ АВРАМОВИЋ

Анализа података о катастарским парцелама уписаним у катастар непокретности за државне путеве Републике Србије IA реда

3. ВЛАДАН БОШКОВИЋ, МИЛУТИН ПЕЈОВИЋ

Анализа деформација контролне ГНСС мреже клизишта ,,Мандићи“ применом робусних метода

РУДАРСТВО, ГЕОЛОГИЈА И МЕТАЛУРГИЈА

 4. МАРИЈА ИЛИЋ, МАРИЈА ЖИВКОВИЋ, ДУШАН ДАНИЛОВИЋ, МИРОСЛАВ ЦРНОГОРАЦ, ВЕСНА КАРОВИЋ МАРИЧИЋ, ЛОЛА ТОМИЋ

Одређивање теоријског термичког потенцијала напуштених нафтних и гасних бушотина

5. СОЊА ЂОКАНОВИЋ

Реализација пројекта Основне инжењерскогеолошке карте Србије 1:100.000

МАШИНСТВО 

 6. БОШКО РАШУО, АЛЕКСАНДАР БЕНГИН, МИРКО ДИНУЛОВИЋ

Вишекритеријумска аеродинамичка оптимизација енергетске ефикасности фарме ветрогенератора која је заснована на генетским алгоритмима

ЕЛЕКТРОТЕХНИКА

 7. МАРИЈА КОСТИЋ, ДРАЖЕН ДРАШКОВИЋ

Differentiable Programming in Machine Learning

САОБРАЋАЈ

 8. ИВАН ШКИЉАИЦА, ВЛАДИМИР ШКИЉАИЦА

Упоредна анализа показатеља транспортне ефективности речно-морских бродова на сектору доњег Дунава

9. СНЕЖАНА ТАДИЋ, БИЉАНА МИЋИЋ, МЛАДЕН КРСТИЋ

Cross-docking Concept – Role, Advantages and Disadvantages

КВАЛИТЕТ ИМС, СТАНДАРДИЗАЦИЈА И МЕТРОЛОГИЈА 

 10. СТРАХИЊА ЈОСИЋ, НЕДЕЉКО ЖИВКОВИЋ

Модел процеса као основа за пројектовање организационе структуре система квалитета

11. МАРКО СИРОВИЦА

Примена ДМАИЦ приступа у побољшању процеса набавке у компанији за сервисирање делова авиона
 
 
СИТС • Савез инжењера и техничара Србије • Кнеза Милоша 7, 11000 Београд, Србија • Телефон: 011/3230-067 • емаил:office@sits.rs