Ћирилица  ·  Latinica  ·  English

БРОЈ 5/2019 
година LXXIV No. 5 ISSN 0040-2176 UDC: 62(062.2)(497.1)

Обавештење за ауторе радова 

Поштовани аутори, молимо Вас, да уколико током израде својих радова користите и материјал публикован у часопису "Техника", приликом навођења референци наведете само назив часописа, а не и назив сепарата у часопису у оквиру кога је рад који цитирате публикован. Значи потребно је навести само "Техника", а никако "Техника - Нови материјали" или "Техника-Наше грађевинарство" и сл. 

Будући да категорисање часописа зависи између осталог и од цитираности, а да се при изради библиометријских података за часописе не узимају у разматрање цитати у којима је поред назива часописа наведен и назив сепарата, приморани смо да Вам скренемо пажњу на ово. 

Хвала унапред на разумевању.

Редакција часописа "Техника"  

НОВИ МАТЕРИЈАЛИ  

1. СЛАВИЦА РИСТИЋ, СУЗАНА ПОЛИЋ, ДРАГАН КЊЕЖЕВИЋ, БОЈАНА РАДОЈКОВИЋ, СУЗАНА ЛИНИЋ, БОРЕ ЈЕГДИЋ

Термографија у контроли ефикасности и безбедности ласерског чишћења

НАШЕ ГРАЂЕВИНАРСТВО

2.ПЕТАР БУРСАЋ, ДРАГАН МИХАЈЛОВИЋ, НЕНАД БРОДИЋ

Упоређење резултата УАВ фотограметрије на калибрационом полигону „Дебељача“ добијених применом различитих софтверских система

3. ПЕТКО ВРАНИЋ

Пројекат геодетског осматрања дела потпорног зида на аутопуту Е75 у хоризонталној равни


РУДАРСТВО, ГЕОЛОГИЈА И МЕТАЛУРГИЈА

4. ЈОВИЦА СОКОЛОВИЋ, РОДОЉУБ СТАНОЈЛОВИЋ

Утицај температуре на флотабилност и степен декарбонизације антрацитног угља  

5. СНЕЖАНА ИГЊАТОВИЋ, ИВАНА ВАСИЉЕВИЋ, НАТАЛИЈА ЈОВАНОВИЋ

Дефинисање структурних односа применом поступка хоризонтални градијент  

6. ЈАСМИНА ПЕТРОВИЋ, СРБА МЛАДЕНОВИЋ, МИЛОВАН СТАНКОВИЋ, ИВАНА МАРКОВИЋ, УРОШ СТАМЕНКОВИЋ

Утицај карактеристика процеса ливења на микроструктуру и механичке особине вишекомпонентне легуре месинга

МАШИНСТВО 

7. САША ТЕШИЋ, МИЛАН ЗЕЉКОВИЋ, ЂОРЂЕ ЧИЧА

Оптимизација и испитивање утицаја параметара резања на храпавост обрађене површине при глодању биокомпатибилне легуре - Ti6Al4V

ЕЛЕКТРОТЕХНИКА

8. ДРАГАН СТЕВАНОВИЋ, АЛЕКСАНДАР ЈАЊИЋ, ДРАГАН ТАСИЋ

Методологија за одређивање времена замене прекидача на бази поузданости и интегрисаног фактора ризика

САОБРАЋАЈ

9. ДАРКО ДРАШКОВИЋ, ВАЛЕНТИНА РАДОЈИЧИЋ, МОМЧИЛО ДОБРОДОЛАЦ

Краткорочно прогнозирање обима експрес услуга применом holt-winters методе

10. МИЛОШ СТОЈКОВ, НИКОЛА ЧЕЛАР, ЈЕЛЕНА КАЈАЛИЋ, СТАМЕНКА СТАНКОВИЋ, АНИЦА КОЦИЋ

Поређење реалних и теоријских вредности капацитета на сигналисаним раскрсницама

МЕНАЏМЕНT 

11. ВЛАДИМИР ТОДИЋ, ИЛИЈА ЋОСИЋ, ЗДРАВКО ТЕШИЋ, РАДО МАКСИМОВИЋ

Модел калкулације трошкова производа базиран на примени вештачких неуронских мрежа

12. ВЕСЕЛИН САЛАМАДИЈА, ПАВЛЕ ГЛАДОВИЋ, МИРОСЛАВ МАШИЋ

Савремене информационо-комуникационе технологије у функцији унапређења квалитета транспортне услуге у друмском транспорту

13. ЗОРИЦА ДОДЕВСКА

Computational Social Choice and Challenges оf Voting in Multi-Agent Systems

КВАЛИТЕТ ИМС, СТАНДАРДИЗАЦИЈА И МЕТРОЛОГИЈА 

14. ИВА БУБАЊА

Квалитет пословног окружења -основа за развој меке моћи Србије

15. ЗОРАН ПЕНДИЋ, РАЈКО ПЕНДИЋ, БОЈАНА ЈАКОВЉЕВИЋ, ЉИЉАНА ВУЈОТИЋ, ЛАЗАР ГАЈИЋ

Where is the Place of Corporate Security/Safety in the Organizational Structure of an Organization –An Approach

16. ДРАГАН МАРИНОВИЋ, ЗОРАН МИЛИЋЕВИЋ, ЗОРКА ЈУГОВИЋ, МАРИНА СТОЈАНОВИЋ, ДУШАНКА МАРИНОВИЋ

Physical Chemical Characteristics of the Local Water Facilities of the City of Kraljevo
 
 
СИТС • Савез инжењера и техничара Србије • Кнеза Милоша 7, 11000 Београд, Србија • Телефон: 011/3230-067 • емаил:office@sits.rs