Ћирилица  ·  Latinica  ·  English

БРОЈ 2/2016 
година LXXI No. 2 ISSN 0040-2176 UDC: 62(062.2)(497.1)

Обавештење за ауторе радова

 Поштовани аутори, молимо Вас, да уколико током израде својих радова користите и материјал публикован у часопису "Техника", приликом навођења референци наведете само назив часописа, а не и назив сепарата у часопису у оквиру кога је рад који цитирате публикован. Значи потребно је навести само "Техника", а никако "Техника - Нови материјали" или "Техника-Наше грађевинарство" и сл. 

Будући да категорисање часописа зависи између осталог и од цитираности, а да се при изради библиометријских података за часописе не узимају у разматрање цитати у којима је поред назива часописа наведен и назив сепарата, приморани смо да Вам скренемо пажњу на ово. 

Хвала унапред на разумевању.

Редакција часописа "Техника" 

НОВИ МАТЕРИЈАЛИ

1. МИЛОШ МИЛОВИЋ, ДРАГАНА ЈУГОВИЋ, МИОДРАГ МИТРИЋ, ИВАНА СТОЈКОВИЋ СИМАТОВИЋ, СРЕЧО ШКАПИН, ДРАГАН УСКОКОВИЋ

Синтеза композита LiFeSiO/C сол – гел  методом уз помоћ лимунске киселине

НАШЕ ГРАЂЕВИНАРСТВО

2. ВУК МИЛОШЕВИЋ, БИСЕРКА МАРКОВИЋ

Утицај облика основе мембранских конструкција на померања под дејством концентрисане силе

3. МИРКО ТОДОРОВИЋ

Редефинисање функције оставе и нови простори савременог стана

РУДАРСТВО, ГЕОЛОГИЈА И МЕТАЛУРГИЈА

4. ДУШАН ДАНИЛОВИЋ, ВЕСНА КАРОВИЋ МАРИЧИЋ, БРАНКО ЛЕКОВИЋ, МИРОСЛАВ ЦРНОГОРАЦ, МИЛОШ ТАНАСИЈЕВИЋ

Параметри који дефинишу оптималну производњу нафтних бушотина при примени механичке методе експлоатације

5. ДРАГАНА ПЕТРОВИЋ, ВЕСНА ЦВЕТКОВ, ВЛАДИЦА ЦВЕТКОВИЋ

Просторни положај офиолитског комплекса Демир Капије (Македонија) утврђен на основу геомагнетских података

6. ЖЕЉКО КАМБЕРОВИЋ, МАРИЈА КОРАЋ, МИЛИСАВ РАНИТОВИЋ, НИКОЛА МАЈИНСКИ, НАТАША ГАЈИЋ

Иновативна решења у екстрактивној металургији комплексних примарних и секундарних сировина

МАШИНСТВО

7. ДРАГУТИН ДЕБЕЉКОВИЋ, ИВАН БУЗУРОВИЋ, МИЛАН МИШИЋ, ВЛАДИМИР ЈАНКОВИЋ

Results on Finite Time and Practical Stability of Continuous Time Delay Systems

8. АНДРИЈА ПЕТРОВИЋ, АЛЕКСАНДАР ПЕТРОВИЋ, ЉУБОМИР ПЕТРОВИЋ

Анализа рада ејектора за хидротранспорт чврстих честица и њихових мешавина

9. БРАТИЦА ТЕМЕЛКОСКА, РАДОМИР ЦВЕТАНОСКИ

Примењена методологија за замену цевних лукова на интегралним цевоводима у ТЕ „Осломеј“

ЕЛЕКТРОТЕХНИКА

10. МЛАДЕН ОСТОЈИЋ, МИЛЕНКО ЂУРИЋ

Алгоритам за детекцију прекида фазног проводника у радијалним мрежама

11. МИЛОЈЕ КОСТИЋ, НИКОЛА ГЕОРГИЈЕВИЋ

Конструисање погонског дијаграма турбогенератора у области високих реактивних снага помоћу Потјеове реактансе

САОБРАЋАЈ

12. СУЗАНА МИЛАДИЋ, ГОРАН МАРКОВИЋ, МИРЈАНА СТОЈАНОВИЋ

Примена когнитивног радија у VANET мрежама

13. СЛАЂАНА ЈАНКОВИЋ, СНЕЖАНА МЛАДЕНОВИЋ, ДУШАН МЛАДЕНОВИЋ, СТЕФАН ЗДРАВКОВИЋ, АНА УЗЕЛАЦ

Big Data  технологија у саобраћају: Студија случаја аутоматских бројача

МЕНАЏМЕНТ

14. МИЛЕНКО ЧАБАРКАПА

Стандарди перформанси менаџмента безбједности путева

15. НОВАК МИЛОШЕВИЋ, ДРАГУТИН ЈОВАНОВИЋ

Управљање ризицима при руковању тракастим транспортерима

16. МИЛАН РСТИЋ, МИЛОРАД ЗЕКИЋ

Корпоративно управљање као интелектуална својина менаџмента

КВАЛИТЕТ ИМС, СТАНДАРДИЗАЦИЈА И МЕТРОЛОГИЈА

17. ИНЕС ЂУРОВИЋ

Утицај еколошке архитектуре кроз системе равних кровова и „вертикалних башти“ на побољшање квалитета животне средине

18. ЈОВАНКА ВУКМИРОВИЋ, МИРОСЛАВ РАДОЈЧИЋ, АЛЕКСАНДРА ВУКМИРОВИЋ, ДРАГАН ВУКМИРОВИЋ

Разматрање демографског пражњења пограничних насеља у контексту националног безбедносног ризика

19. ХАТИЏА БЕРИША, МИЛА ЈЕГЕШ, ИГОР БАРИШИЋ

Дефицит ресурса – узрок могућих сукоба

 
 
 
СИТС • Савез инжењера и техничара Србије • Кнеза Милоша 7, 11000 Београд, Србија • Телефон: 011/3230-067 • емаил:office@sits.rs