Ћирилица  ·  Latinica  ·  English

БРОЈ 3/2023
година LXXVIII No. 3 ISSN 0040-2176 UDC: 62(062.2)(497.1)

Обавештење за ауторе радова 

Поштовани аутори, молимо Вас, да уколико током израде својих радова користите и материјал публикован у часопису "Техника", приликом навођења референци наведете само назив часописа, а не и назив сепарата у часопису у оквиру кога је рад који цитирате публикован. Значи потребно је навести само "Техника", а никако "Техника - Нови материјали" или "Техника-Наше грађевинарство" и сл. 

Будући да категорисање часописа зависи између осталог и од цитираности, а да се при изради библиометријских података за часописе не узимају у разматрање цитати у којима је поред назива часописа наведен и назив сепарата, приморани смо да Вам скренемо пажњу на ово. 

Хвала унапред на разумевању.

Редакција часописа "Техника" 

НОВИ МАТЕРИЈАЛИ  

1. АНА АЛИЛ, ЈЕЛЕНА МАЈСТОРОВИЋ НЕЦКОВИЋ, САЊА МАРТИНОВИЋ, ТАТЈАНА ВОЛКОВ ХУСОВИЋ

Испитивање кавитационе отпорности ватросталних узорака на бази талка и домаћег зеолита са лежишта „Златокоп“

2.  ВЕСНА НИКОЛИЋ, ЈОВАНА ЂОКИЋ, ДЕНИС ДИНИЋ, АЛЕКСАНДАР МАРИНКОВИЋ, САЊА ЈЕВТИЋ, ЗОРАН АНЂИЋ,   ЖЕЉКО КАМБЕРОВИЋ

Синтеза иновативних керамичких сорбената и носача катализатора хијерархијске порозности

НАШЕ ГРАЂЕВИНАРСТВО

3. ЂОРЂЕ ЂЕРМАНОВИЋ, ДЕЈАН ЂОРЂЕВИЋ, АЛЕКСАНДАР ПАВЛОВИЋ, ДАЛИБОР РАДОСАВЉЕВИЋ, ЈЕЛЕНА САВИЋ

Контрола квалитета у технолошком процесу продукције ДТК2 5

4.  ВЛАДАН БОШКОВИЋ, МИЛУТИН ПЕЈОВИЋ, БРАНКО БОЖИЋ, ЗАГОРКА ГОСПАВИЋ

Анализа стабилности бране "Липовица“ применом Карлсруе методе

РУДАРСТВО, ГЕОЛОГИЈА И МЕТАЛУРГИЈА

 5. РАДОСЛАВ ВУКАС

Минералне сировине Србије на листи EU CRM-2020 током пандемије Covid 19 у хармонизацији са кодовима UNFC-2009 и појмовима PERC стандарда

МАШИНСТВО 

6. МИРКО ДИНУЛОВИЋ, БОШКО РАШУО

Предвиђање отказа поправљених композитних структура у ваздухопловству

ЕЛЕКТРОТЕХНИКА

7. ДАВОР ЈОВАНОВИЋ, АЛЕКСАНДАР НЕШОВИЋ

Оптимална оријентација двоводних кровова прекривених фотонапонским панелима – студија случаја Крагујевац

САОБРАЋАЈ

8. МИЛИЦА СТОЈИЋЕВИЋ, ВЛАДИМИР ЂОРИЋ

Визија будућег транспортног система сагледана кроз мере актуелних стратешких докумената

9.  РАДЕ КАЧАР, НЕБОЈША БОЈОВИЋ, ДРАГАНА МАЦУРА, ПЕТАР МИРОСАВЉЕВИЋ

Анализа узрока ваздухопловних несрећа, озбиљних незгода и незгода у Босни и Херцеговини примјеном кластеризације методом К-means

 МЕНАЏМЕНT 

 10. КАТАРИНА СИЋОВИЋ, ДЕЈАН ПЕТРОВИЋ

Управљање животним циклусом пројекта у области фармације

КВАЛИТЕТ ИМС, СТАНДАРДИЗАЦИЈА И МЕТРОЛОГИЈА 

 11. БРАНКО ЂЕДОВИЋ, РАДЕ КНЕЖЕВИЋ, МАРКО ПАИЋ

Методе истраживања у функцији мерења и побољшања квалитета

12. ДАНИЈЕЛА ДРАШКОВИЋ РАДОЈКОВИЋ

Аутоимуне болести из угла регенеративне медицине

13.РАДОСЛАВ РАКОВИЋ

Стандарди система менаџмента и климатске промене

14. МИЛИЦА ЂЕКИЋ

Innovation through thinking in technology

 
 
 
СИТС • Савез инжењера и техничара Србије • Кнеза Милоша 7, 11000 Београд, Србија • Телефон: 011/3230-067 • емаил:office@sits.rs