Ћирилица  ·  Latinica  ·  English

БРОЈ 4/2021
година LXXVI No. 4 ISSN 0040-2176 UDC: 62(062.2)(497.1)

Обавештење за ауторе радова 

Поштовани аутори, молимо Вас, да уколико током израде својих радова користите и материјал публикован у часопису "Техника", приликом навођења референци наведете само назив часописа, а не и назив сепарата у часопису у оквиру кога је рад који цитирате публикован. Значи потребно је навести само "Техника", а никако "Техника - Нови материјали" или "Техника-Наше грађевинарство" и сл. 

Будући да категорисање часописа зависи између осталог и од цитираности, а да се при изради библиометријских података за часописе не узимају у разматрање цитати у којима је поред назива часописа наведен и назив сепарата, приморани смо да Вам скренемо пажњу на ово. 

Хвала унапред на разумевању.

Редакција часописа "Техника"  

НОВИ МАТЕРИЈАЛИ  

1. СТОЈА МИЛОВАНОВИЋ, ДАРКА МАРКОВИЋ, ИВАНА НИКОЛИЋ

Functionalization of PLA Aerogels with TiO2 Nanoparticles

НАШЕ ГРАЂЕВИНАРСТВО

2. ПЕТАР ПРАШТАЛО, АНИЦА МИЛАНОВИЋ

Анализа HTP кривих за формирање функционалне зависности на ширем подручју Републике Српске

РУДАРСТВО, ГЕОЛОГИЈА И МЕТАЛУРГИЈА

3. ФИЛИП АРНАУТ, БРАНИСЛАВ СРЕТЕНОВИЋ

Landslide Investigations Using the Geoelectrical Scanning Method and Ground Penetrating Radar - case Studies

4. МИРОСЛАВ СОКИЋ, БРАНИСЛАВ МАРКОВИЋ, ДУШАН МИЛОЈКОВ, АЛЕКСАНДРА ПАТАРИЋ, МЛАДЕН БУГАРЧИЋ, ГВОЗДЕН ЈОВАНОВИЋ, КАТАРИНА ПАНТОВИЋ-СПАЈИЋ
Leaching of Polymetallic Cu-Zn-Pb Concentrate with Sodium Nitrate in Sulphuric Acid

МАШИНСТВО 

 5. БРАНИСЛАВ МИЛЕНКОВИЋ

Implementation of Harris Hawks Optimization (HHO) Algorithm to Solve Engineering Problems

6. ЗДРАВКО МИЛОВАНОВИЋ, ВАЛЕНТИНА ЈАНИЧИЋ МИЛОВАНОВИЋ, ДЕЈАН БРАНКОВИЋ

Application of the Markov Process to Evaluate the Reliability of a Complex Thermal Power System

7. МЕРИМ АЛИЧИЋ, АЛМИС АЛИЧИЋ, САМИР СОФТИЋ

Техничка дијагностика стања и испитивање материјала критичних мјеста челичне конструкције роторних багера и одлагач

ЕЛЕКТРОТЕХНИКА

 8. ВОЈИН КОСТИЋ

Преглед метода за елиминисање утицаја системске сметње у активном високонапонском постројењу

САОБРАЋАЈ

 9. ЈОВАНА СЕКУЛИЋ, ФЕЂА НЕТЈАСОВ

 Моделирање узрока излетања са полетно-слетних стаза применом анализе стабла отказа

МЕНАЏМЕНT 

10. СНЕЖАНА ТАДИЋ, МИЛОШ ВЕЉОВИЋ

Differences Between Typical Logistics Systems and Other City Logistics Generators

11. АЛЕКСАНДАР САВИЋ, ЈЕЛЕНА АВАКУМОВИЋ, СВЕТЛАНА ТАСИЋ

Утицај интелектуалног капитала на  менаџмент ланаца снабдевања Војнотехничког института

12. МИЛОВАН ВУКОВИЋ, АЛЕКСАНДРА ВУКОВИЋ, ИВАНА МЛАДЕНОВИЋ РАНИСАВЉЕВИЋ, СНЕЖАНА УРОШЕВИЋ

Анализа односа између корпоративног идентитета, имиџа и репутације предузећа

КВАЛИТЕТ ИМС, СТАНДАРДИЗАЦИЈА И МЕТРОЛОГИЈА 

13. НЕМАЊА МАЈСТОРОВИЋ, ВИДОСАВ МАЈСТОРОВИЋ, РАДИВОЈЕ МИТРОВИЋ, ЖАРКО МИШКОВИЋ

Индустрија 4.0 и њена примена у медицини и стоматологији, као и борби против пандемије COVID-19

14. БИЉАНА ТОШИЋ, ИВАНА МИЈАТОВИЋ

Education About Standardization as the Foundation for the Expertise Development of SMEs

15. РАДОЈЕ ЈЕВТИЋ

Linear Smoke Detectors in Fire Protection
 
 
СИТС • Савез инжењера и техничара Србије • Кнеза Милоша 7, 11000 Београд, Србија • Телефон: 011/3230-067 • емаил:office@sits.rs