Ћирилица  ·  Latinica  ·  English
БРОЈ 2/2009
година LXIV No 2 ISSN 0040-2176 UDC: 62(062.2)(497.1)
 Обавештење за ауторе

Поштовани аутори, молимо Вас, да уколико током израде својих радова користите и материјал публикован у часопису "Техника", приликом навођења референци наведете само назив часописа, а не и назив сепарата у часопису у оквиру кога је рад који цитирате публикован. Значи потребно је навести само "Техника", а никако "Техника - Нови материјали" или "Техника-Наше грађевинарство" и сл. 

Будући да категорисање часописа зависи између осталог и од цитираности, а да се при изради библиометријских података за часописе не узимају у разматрање цитати у којима је поред назива часописа наведен и назив сепарата, приморани смо да Вам скренемо пажњу на ово. 

Хвала унапред на разумевању.

Редакција часописа "Техника"


 НОВИ МАТЕРИЈАЛИ

1. БИЉАНА ГОВЕДАРИЦА, РАДЕ ИЊАЦ, СТАНЕ СРЧИЧ
Израда таблета директним компримовањем различитих врста парацетамола

2. СВЕТЛАНА Д. НЕСТОРОВИЋ, ИВАНА И. РАНГЕЛОВ,  ДЕСИМИР Д. МАРКОВИЋ
Проучавање интензитета ојачавања жарењем код синтероване легуре Cu-Ag

3. ДАЛИБОР СЕКУЛИЋ, МИЉКО САТАРИЋ
Determining energy levels of GaAs/AlGaAs quantum-well lasers as a function of thickness quantum-well

НАШЕ ГРАЂЕВИНАРСТВО   

4. БРАНКО БОЖИЋ, СТЕВАН РАДОЈЧИЋ
Анализа хоризонталне положајне тачности дигиталне топографске карте 1:50 000 издања Војногеографског института

5. СВЕТЛАНА СТЕВОВИЋ, АЛЕКСАНДАР МИЛАЈИЋ
Концепцијске оптимизације у пројектовању хидроелектрана уз помоћ линеарног програмирања

РУДАРСТВО, ГЕОЛОГИЈА И МЕТАЛУРГИЈА     

6. МИТАР ПЕРУШИЋ, МИЛАДИН ГЛИГОРИЋ, ЗОРАН ПЕТРОВИЋ, ЖИВАН ЖИВКОВИЋ
Примјена XRD анализе у идентификацији фазних трансформација у току калцинације алуминијум-хидроксида

7. ВЕСНА НИКОЛИЋ, ЉУБОМИР СЕКУЛИЋ,  СВЕТЛАНА НИКОЛИЋ, ДРАГАНА МИЛОВАНОВИЋ
Физичко-хемијска карактеризација депонија и отпадних вода смедеревске Железаре

8. РАДУЛЕ ТОШОВИЋ, ДЕЈАН МИЛОВАНОВИЋ
Економска оцена и новчани токови инвестиционих пројеката у економици минералних ресурса

МАШИНСТВО     

9. ЂОРЂЕ ВУКЕЛИЋ, БРАНКО ТАДИЋ,  ЈАНКО ХОДОЛИЧ
Стање и тенденције развоја рачунаром подржаног пројектовања прибора у машинској обради резањем

10. МИЛЕТА РИСТИВОЈЕВИЋ,  ЗОРАН ОДАНОВИЋ, ЗОРАН СТАМЕНИЋ, ТАТЈАНА ЛАЗОВИЋ
Репаратура у функцији економске, енергетске и еколошке ефикасности

ЕЛЕКТРОТЕХНИКА    

11. ПРЕДРАГ Б. ПЕТРОВИЋ
Time-domain calculation of basic electric values based on definition formula

12. МАРИЈА ХРИБШЕК, ДЕЈАН ТОШИЋ, ЗДРАВКО ЖИВКОВИЋ
Хемијски гасни сензори са површинским акустичким таласом

САОБРАЋАЈ     

1 3. ВЛАДАН БРАНКОВИЋ, МОМИР КОЧОВИЋ, БОРИВОЈЕ РИСТАНОВИЋ
Процедура измене режима одвијања саобраћаја ради извођења радова на инфраструктури ЈП "Путеви Србије" као фактор безбедности саобраћаја

14. СВЕТЛАНА ЧИЧЕВИЋ, МАРЈАНА ЧУБРАНИЋ
Повезаност стилова учења и саобраћајних незгода возача

15. ВЛАДЕТА ЧОЛИЋ
Техничко – технолошке карактеристике пловних превозних средстава водног саобраћаја

МЕНАЏМЕНТ   

16. ДРАГАН ВАСИЉЕВИЋ
Логистика и имплементација штедљиве производње

17. СНЕЖАНА КАПЛАНОВИЋ, НАТАША ТОМИЋ
Либерализација и дерегулација поштанског тржишта – Европска Унија и Србија

18. НЕНАД РАДОВАНОВИЋ
О неким карактеристикама управљања променама по Адижесовом концепту

КВАЛИТЕТ ИМС, СТАНДАРДИЗАЦИЈА И МЕТРОЛОГИЈА     

19. ЖЕЉКО МАРКОВИЋ
Постављање енергетског менаџмента у систем менаџмента квалитетом

20. МИРКО ЂАПИЋ, ВЛАДИМИР ЗЕЉКОВИЋ, МИЛАН ВОЈИНОВИЋ
Усклађивање машина алатки са захтевима техничког законодавства ЕУ

21. ОЛИВЕРА МАСТИКОСА
Утицај корисника у систему здравства РС на побољшање квалитета услуга

22. ЉИЉАНА МАРКОВИЋ-ДЕНИЋ
Надзор над болничким инфекцијама у Србији
 
 
СИТС • Савез инжењера и техничара Србије • Кнеза Милоша 7, 11000 Београд, Србија • Телефон: 011/3230-067 • емаил:office@sits.rs