Ћирилица  ·  Latinica  ·  English

Одржана Научна конференција са међународним учешћем "Индустрија 4.0 у циркуларној економији и заштити и опоравку животне средине"

Научна конференција са међународним учешћем „Индустрија 4.0 у циркуларној економији и заштити и опоравку животне средине“ одржана је 15. децембра 2023. године, у Београду, у Дому инжењера „Никола Тесла“.

Конференцију су организовали Савез инжењера и техничара Србије и Инжењерска академија Србије у сарадњи са Факултетом техничких наука из Новог Сада, Институтом за технологију нуклеарних и других минералних сировина ИТНМС из Београда и уз подршку Инжењерске коморе Србије

Конференција је одржана под покровитељством Министарства науке, технолошког развоја и иновација Републике Србије.

Циљ Конференције био је приказ резултата истраживања и практичних инжењерских решења у областима циркуларне економије и Индустрије 4.0. Намера је била да се сагледа до ког нивоа се дошло у развоју концепта развоја циркуларне економије и у којој мери технике и технологије Индустрије 4.0 могу подстаћи бржи развој тог концепта. Преласком са линеарног на концепт циркуларне економије обезбеђују се значајне предности у смислу: заштите природних ресурса и животне средине, штедња енергије, повећање запослености, као и унапређења иновативности и конкурентности економије.

Тематика конференције обухватила је спедеће области: Циркуларна економија и одрживи развој; Индустрија 4.0 у циркуларној економији; Индустрија 5.0 у циркуларној економији; Зелена економија и зелено инжењерство; "Block-chain'' технологија у циркуларној економији; Циркуларни производи и услуге; Рециклажа и производи од рециклираног материјала; Савремене еколошке технологије и циркуларна економија; Стандардизација, предузетништво и иновације у циркуларној економији и LEAN у циркуларној економији.

Конференцији је присуствовало око 100 учесника, стручњака из предметне области, запослених на факултетима, институтима, фирмама, чланови Инжењерске академије Србије. На отварању Конференције присутнима су се обратили генерални секретар СИТС мр Богдан Влаховић и председник Инжењерске академије Србије емеритус проф. др Илија Ћосић.

На Конференцији је изложено једанаест радова по позиву, чији аутори су били најеминентнији стручњаци из ове области, из земље и региона. У радовима је обрађивана проблематика зелене економије као нове развојне филозофије, одрживе циркуларне економије вођене технологијама Индустрије 4.0, циркуларне економије у пољопривреди, искоришћавања енергије из отпада од хране, одрживе производње у електролучним пећима уз коришћење принципа Индустрије 4.0, Индустрији 4.0 у циркуларној економији на примеру текстиле индустрије и др. Сви радови презентовани на Конференцији публиковани су у Зборнику радова.

Општи закључак Конференције је да је постављени циљ у потпуности остварен. Приказани су резултати истраживања и практична инжењерска решења у одређеним областима циркуларне економије и Индустрије 4.0. Сагледало се,  до ког нивоа се дошло у развоју концепта циркуларне економије и у којој мери технике и технологије Индустрије 4.0 могу подстаћи бржи развој тог концепта. Закључено је да се преласком са линеарног на концепт циркуларне економије обезбеђују значајне предности у смислу: заштите природних ресурса и животне средине, штедња енергије, повећање запослености, као и унапређења иновативности и конкурентности економије. Оцењено је: да су Индустрија 4.0 и циркуларна економија кључни стубови развоја зелене економије и одрживог развоја друштва.

Закључци 

Галерија слика  
 
 
СИТС • Савез инжењера и техничара Србије • Кнеза Милоша 7, 11000 Београд, Србија • Телефон: 011/3230-067 • емаил:office@sits.rs