Ћирилица  ·  Latinica  ·  English

 Одржана Конференција "Одрживи развој и зелена економија"

ИЗВЕШТАЈ О ПРИПРЕМИ И ОРГАНИЗАЦИЈИ МЕЂУНАРОДНЕ НАУЧНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ "ОДРЖИВИ РАЗВОЈ И ЗЕЛЕНА ЕКОНОМИЈА"
(19-20. априла 2022. год.)

Светски дан планете Земље Друштво за заштиту животне средине Србије "ЕCOLOGICA" је као и претходних година (почев од 1993 г.) обележило на Међународном скупу посвећеном актуелној теми: Одржииви развој и зелена економија. Због ограничења условљених пандемијом COVID 19 конференција је планирана у хибридном (face to face и on-line) режиму уз коришћење ZOOM платформе.

Године 2022. Међународна научна Конференција припремљена је у сарадњи Научно стручног друштва "ЕCOLOGICA" са АЛФА ВК Универзитетом, Савезом инжењера и техничара Србије, Инжењерском академијом Србије, Институтом за мултидисциплинарна истраживања, Привредном комором Београда, Градским секретаријатом за заштиту животне средине и под покровитељством Министарства просвете, науке и технолошког развоја Репубике Србије у Београду, у просторијама Савеза инжењера и техничара Србије.

Свечано отварање Међународне конференције поздравили су:

  • Председник ИАС емеритус проф. др Илија Ћосић
  • Генерални секретар СИТС мр Богдан Влаховић
  • Председник Друштва "ЕCOLOGICA" емеритус проф. др Лариса Јовановић

Представници Министарства рударства и енергетике Репубике Србије учествовали су у раду Конференције са саопштењем о припреми интегрисаног плана за адаптацију на климатске промене и развој енергетике.


Програм Међународне научне конференције "Одрживи развој и зелена економија" био је фокусиран на многе теме повезане с одрживошћу економије и заштитом животне средине, које су распоређене у 5 научних секција:

  • Нови аспекти у развоју зелене економије,
  • Мониторинг животне средине,
  • Одржива пољопривреда и шумарство,
  • Правно-финансијски аспекти зелене економије,
  • Екотуризам и спорт.

У раду Конференције учествовало је око 180 учесника из земље и иностранства из различитих научних области: мониторинга и заштите животне средине, економије, екологије, хемије, биогеохемије, физичке хемије, биотехнологије, агрономије, еколошког менаџмента, примене информационих технологија, финансијског менаџмента, социологије, права и организационих наука.
Научна саопштења припремили су наставници и докторанди АЛФА ВК Универзитета, а такође Института економских наука, Београдске банкарске академије, Привредне академије из Новог Сада и других образовних и истраживачких институција (Института за мулдисциплинарна истраживања, Института криминолошких и социолошких истраживања, Института Винча, НИВС, ИХТМ, Института за примену нуклеарне енергије, Правног факултета, Географског, Шумарског, Технолошко-металуршког, Пољопривредног и Економског факултета из Београда и Приштине, а такође Техничког факултета у Бору, Природно-математичког факултета из Новог Сада, Факултета заштите на раду Универзитета у Нишу, Универзитета за безбедност и многих других факултета са државних и приватних универзитета).
Доносиоцима одлука у области заштите животне средине од великог значаја су квалитетне анализе утицаја техногенезе на стање животне средине и на одрживост различитих сфера индустрије, транспорта, екотуризма које се заснивају на валидним подацима и информацијама, а такође примени системског мишљења и иновативних технологија. Посебну пажњу треба посветити планирању будућих заједничких научних истраживања и размени информација из области заштите животне средине у циљу развоја научно-истраживачког рада.
Око 40 страних научника из 11 земаља, учествовало је у раду Међународне научне конференције. Учешће иностраних научника у Међународној научној конференцији служи размени информација и развоју битних праваца у области заштите животне средине, и на тај начин може поспешити унапређење успешне сарадње руских, белоруских, молдавских, кинеских, македонских, словачких, словеначких, турских, јерменских, либијских и српских научника у новим међународним пројектима.

Учесници Међународне научне конференције "Одрживи развој и зелена економија" изразили су захвалност организаторима скупа. Апстракти саопштења са Конференције представљени су Књизи апстраката (282 стр).

Емеритус проф. др Лариса Јовановић, председник Научног одбора


 
 
СИТС • Савез инжењера и техничара Србије • Кнеза Милоша 7, 11000 Београд, Србија • Телефон: 011/3230-067 • емаил:office@sits.rs