Ћирилица  ·  Latinica  ·  English

16. Конгрес Друштва грађевинских конструктера Србије

16. Конгрес Друштва грађевинских конструктера биће одржан од 28. до 30. септембра 2022. године у Хотелу "Извор" у Аранђеловцу.

Конгрес је прилика за непосредне сусрете и размену стручних, научних и страживачких искустава. Предвиђено је да на Конгресу уводна излагања имају еминентни стручњаци из земље и иностранства. На Конгресу ће истакнуто место заузети актуелне теме из грађевинског конструктерства.

Теме из грађевинског конструктерства

У Зборнику саопштења ће бити приказана научна и стручна остварења учесника Конгреса, која ће аутори презентовати усмено, уз резервисано време за дискусију, или путем постера.
Будући да ДГКС посебно води рачуна о научном подмлатку, предвиђенa je посебна сесија са кратким презентацијама истраживачких идеја докторанада,  најбоље идеје по оцени публике и стручног жирија биће награђене. Такође, наставља се пракса да се три најбоља рада младих аутора, по оцени Научног одбора, публикују у часопису Грађевински материјали и конструкције.

Рок за пријаву учешћа је 15. март 2022. године. Пријављивање се обавља преко сајта Друштва
Рок за слање апстракта 01.04.2022. године. Све важне информације везане за Конгрес 2022. такође се могу добити на сајту Друштва.

Друга информација

ПРОГРАМ

 
 
 
СИТС • Савез инжењера и техничара Србије • Кнеза Милоша 7, 11000 Београд, Србија • Телефон: 011/3230-067 • емаил:office@sits.rs