Ћирилица  ·  Latinica  ·  English

             Зборник радова са Саветовања "Улога рециклаже у управљању отпадом"

Овај зборник радова, обухвата радове по позиву, који су аутори приредили за саветовање на тему ''Улога рециклаже у управљању отпадом''. Организатор ове манифестације је Савез друштава инжењера и техничара града Пожаревца (СДИТ Пожаревац) а суорганизатор је Висока техничка школа Пожаревац.
Генерални покровитељ овог скупа је Град Пожаревац.

У протеклом периоду, СДИТ и његове чланице организовали су више стручних скупова из области животне средине и одрживог развоја. Видно место међу манифестацијама из ове области имали су стручни скупови на теме о изради локалног еколошкг акционог плана града Пожаревца, о депонијима и значају рециклаже и управљању отпадом.

Ове године, организатори желе да реализују овај стручни скуп, али због актуелне епидемиолошке ситуације није могуће окупљање учесника, па ради тога програм организовања и реализовања скупа настоје да прилагоде условима новонастале ситуације. Један од корака на том путу је постављање зборника радова на сајт СИТС, као и постављање на сајт и презентација радова.

У радовима по позиву, који су публиковани у зборнику, истакнути и специјализовани стручњаци су представили теме којима су обухваћене тематске области које се превсходно односе на сагледавање стања у области управљања отпадом.

У управљању отпадом, рециклажа је један од кључних елемената хијерархије управљања отпадом, јер се њеном применом постижу очекивани економски и еколошки ефекти. Оваквим приступом не само да се чувају постојећи природни ресурси и штеди енергија, већ истовремено и спречава акумулација чврстог отпада у животној средини.

Зборник радова у коме су обједињена савремена знања и искуства наших стручњака је прикладан водич за све оне који желе да се упознају са улогом рециклаже у управљању отпадом и стањем у области израде и реализације планова управљања отпадом у Србији.

Зборник радова

 
 
 
СИТС • Савез инжењера и техничара Србије • Кнеза Милоша 7, 11000 Београд, Србија • Телефон: 011/3230-067 • емаил:office@sits.rs