Ћирилица  ·  Latinica  ·  English

Симпозујум Друштва грађевинских конструктера Србије

Симпозијум Друштва грађевинских конструктера Србије биће одржан од 24. до 26. септембра 2020. године у Хотелу "Извор" у Аранђеловцу.

Симпозијум ДГКС је традиционално место опкупљања грађевинских инжењера на коме се сумирају резултати остварени у претходне две године, најављују важни догађаји и пројекти и даје преглед тренутних достигнућа у науци, истраживању и конструктерској пракси. На Симпозијуму ће бити приказана најзначајнија конструктерска остварења из области пројектовања, одржавања и рехабилитације грађевинских објеката. Посебна пажња биће посвећена актуелним изменама техничке регулативе у Србији, с обзиром да се очекује усвајање новог правилника за грађевинске конструкције, базираног на примени европских стандарда-еврокодова. Значајно повећање обима посла у сектору грађевинарства, утицаће да посебан простор на симпозијуму буде посвећен презентацији домаћих и светских искустава, вештина и сазнања која се користе у савременом грађењу, одржавању и рехабилитацији конструкција. Традиционално акцентоваће се достигнућа на пољу развоја и примени савремених материјала, технологија грађења и информационих и БИМ технологија. Предвиђено је и упознавање стручне јавности са резултатима најновијих теоријских и експерименталних истраживања која су од интереса за грађевинску струку.

Теме из грађевинског конструктерства

Пријава учешћа се врши најкасније до 15. марта 2020. године на сајту Друштва грађевинских конструктера Србије.

У оквиру Симпозијума биће додељена Повеља за животно дело, као највише признање које ДГКС додељује за врло значајна остварења и изузетне постигнуте резултате у области грађевинског конструктерства.

Биће додељена и признања за најбоља научна и стручна остварења у грађевинском конструктерству Србије за 2018. и 2019. годину.

Друга информација

САЈТ ДГКД

 

 
 
 
СИТС • Савез инжењера и техничара Србије • Кнеза Милоша 7, 11000 Београд, Србија • Телефон: 011/3230-067 • емаил:office@sits.rs