Ћирилица  ·  Latinica  ·  English

Предавање у организацији Инжењерске академије Србије
"Директна широкопојасна кохерента локализација у затвореном простору у дистрибуираним масивним мимо системима у контексту примене у 5Г"

У уторак 24. септембра 2019. године, у организацији Одељења за електротехнику ИАС, др Миљко Ерић, дописни члан ИАС, одржаће предавање на тему "Директна широкопојасна кохерентна локализација у затвореном простору у дистрибуираним масивним мимо системима у контексту примене у 5Г" Предавање ће бити одржано у Дому инжењера Србије, Кнеза Милоша 7, сала на трећем спрату, са почетком у 12 часова.

Локализација мобилних корисника у затвореном простору коришћењем масивних вишеантенских (massive МIМО) система у петој генерацији (5Г) бежичних целуларних мрежа представља веома актуелан и још увек отворен технички проблем. Кључни проблем локализације је на који начин побољшати тачност локализације, поготову у затвореном простору у условима вишеструког простирања сигнала. Очекује се да тачност локализације у 5Г буде боља од 1 метра. С обзиром на циљ коришћења информација о локацији мобилних корисника постоје два приступа: location awareness (информације о локацији се користи за имплементацију локационих сервиса) i location aided (информације о локацији се користе за побољшање квалитета комуникационог линка). За location aided концепт потребна је тачност локализације која је значајно боља од таласне дужине носиоца што је класичним методама за локализацију недостижно.

У оквиру предавања биће изложени нови резултати властитих истраживања који показују да је применом директне широкопојасне кохерентне локализације коришћењем дистрибуираних масивних МIMO система теоријски достижна тачност локализације која је (за реалистичне параметре сигнала и система) реда промила таласне дужине носиоца. Предложени метод директне кохерентне локализације је посебно погодн за примену у 5Г применом масивних МIMO система у mmWave опсегу.

У уводном делу предавања биће изложен појам директне широкопојасне кохерентне локализације с обзиром на постојеће технике за двокорачну некохерентну ускопојасну локализацију. Такође ће бити објашњена разлика између концепта дистрибуирних масивних МIMO система и масивних МIMO система са ко-лоцираним антенама. Затим ће бити изложени резултати извода теоријске Cramer-Rao-вe (CRB) границе за варијансу грешке локализације у просторно кохерентном сценарију сигнала. Након тога биће изложени нови статистички ефикасни алгоритми за кохерентну директну локализацију и резултати симулације за различите сценарије сигнала укључујући и сценарије са вишеструким простирањем. Након тога биће изложени нови резултати везани за директну широкопојасну кохерентну локализацију применом дистрибуира-них антенских поднизова на бази фазираних антенских решетки. На крају биће изложени експериментални резултати локализације у затвореном простору (амфитеатри ЕТФ-а, Сава центар, иновациони центар ЕТФ-а) добијени коришћењем практично реализоване сензорске мреже на бази софтверски дефинисаних (СДР) платформи.

 
 
 
СИТС • Савез инжењера и техничара Србије • Кнеза Милоша 7, 11000 Београд, Србија • Телефон: 011/3230-067 • емаил:office@sits.rs