Ћирилица  ·  Latinica  ·  English

Ново издање "Загађење и заштита земљишта и подземних вода"

Задовољство нам је да вам представимо ново издање стручњака запослених у ИПИН ИНституту за примјењену геологију и водоинжењеринг у Бијењини проф. др Васа Новаковића, Александра Томића, Николе Николића и Дејана Петровића под називом "Загађење и заштита земљишта и подземних вода".

Из предговора

"Незагађено земљиште и подземне воде су један од предуслова за живот и здравље људи. То нас обавезује да кроз своје активности осмишљено радимо на надзору и заштити загађења и подземних вода.

У првом делу књиге су дата поглавља загађења и заштите земљишта. Објашњени су састав и структура Земљине коре, као и процеси формирања земљишта услед ендогених и егзогених процеса, те утицај природних фактора на формирање земљишта. И књизи се даје приказ извора загађења, фактора деградације и загађења земљишта, затим утицај антропогених активности на земљиште, те стандардни поступци рекултивације и ремедијације земљишта. 

Други део књиге изучава загађење и заштиту подземних вода, а састоји се из општег дела у коме се дефинишу основни појмови из хидрогеологије, а затим однос површинских и подземних вода, формирање физичко-хемијског састава подземне воде, те типови издани са приказом подземних вода Републике Српске.

С обзиром да се инжењери у области еколошког инжењерства суочавају са израженим утицајем различитих индустријских, рудничких и енергетских постројења, као и специфичним захтевима за одређени квалитет воде која се користи у различите сврхе, у књизи је дат и приказ различитих норми квалитета.

Разумевање кретања подземног тока воде је објашњено кроз поглавља одређивања смера и брзине подземног тока, мониторинг подземних вода и преглед кључних загађивача, а у последњем поглављу је дат и приказ најчешће коришћених софтвера за моделирање тока подземне воде и транспорта загађујуће материје у подземним водама." 

Издавач књиге је Фељтон доо Нови Сад.

Књигу можете преузети овде      
 
 
СИТС • Савез инжењера и техничара Србије • Кнеза Милоша 7, 11000 Београд, Србија • Телефон: 011/3230-067 • емаил:office@sits.rs