Ћирилица  ·  Latinica  ·  English

Зборник радова са Научног скупа "Прошлост, садашњост и будућност инжењерства и архитектуре у Србији"

"Научни скуп у оквиру обележавања 150. годишњице Савеза инжењера и техничара Србије посвећен је  прошлости, садашњости и будућности инжењерства и архитектуре.

Жеља организатора је да се нагласак стави на будућност имајући у виду садашње стање у развоју Србије када се траже нови правци развоја. Након дугог периода девастирања свих грана привреде требало би наћи усмерења која иду ка новим техн о логијама и новим производима за које постоје и материјални и људски ресурси у Србији. Наглашена је потреба за очувањем незаменљивих природних ресурса. С обзиром на талентоване инжењере које смо имали у прошлости , а које имамо и данас неопходно је усмерити и образовање и просвету и науку у правцу развојних циљева који су оствариви и који доносе бољитак а то су:

ИТ технологије, наноматеријали, медицинска технологија, геолошки инжењеринг, органска пољопривреда, грађевинско конструктерство, урбани ред и уређење предела, саобраћај, алтернативни извори енергије, заштита природе као и многи други.

Инжењерство данас није само нешто што је предуслов за стварање одређеног производа већ је, с обзиром на открића која задиру дубоко у тајне и механизме природе, филозофско, етичко и морално начело и треба да буде присутно код сваког инжењерског прегаоца који размишља о будућности и хуманистичком доприносу."

У оквиру Зборника радова са Научног скупа "Прошлост, садашњост и будућност инжењерства и архитектуре у Србији" публиковано је двадесет радова најеминентнијих стручњака из различитих области инжењерства. 

Скуп поводом обележавања Јубилеја 150 година Савеза инжењера и техничара Србије, одржан је под покровитељством Српске академије наука и уметности 23. и 24. маја 2018. године у Београду.

Одржавање Скупа је подржало Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.

Све информације везано за Зборник могу се добити у Савезу инжењера и техничара Србије. тел 011/3230-067, office@sits.rs 

САДРЖАЈ   
 
 
СИТС • Савез инжењера и техничара Србије • Кнеза Милоша 7, 11000 Београд, Србија • Телефон: 011/3230-067 • емаил:office@sits.rs