Ћирилица  ·  Latinica  ·  English

Изложба "Чувари времена - заборављено индустријско наслеђе"

У сарадњи са Музејом науке и технике позивамо вас на Изложбу "Чувари времена - заборављено индустријско наслеђе" аутора мр Рифата Куленовића музејског саветника и Аде Влајић, кустоскиње Музеја.

На изложби су представљене фотографије са теренског истраживања материјалних остатака старих индустрија и технолошких процеса развијаних на територији Србије  током  19. и почетком 20. века. Реч је о индустријској археологији,  дисциплини којој се последњих година посвећује посебна пажња будући да њени резултати несумњиво доприносе потпунијем сагледавању укупног д руштвеног, културног, политичког и привредног живота. Будући да фотографија представља много више од обичног записа тренутног стања, већ има моћ да дочара атмосферу и пробуди емоцију, управо овај медиј је изабран за презентацију овог значајног наслеђа недовољно присутног у јавности.

Током рада на пројекту и теренског истраживања  под  окриљем  Музеја науке и технике и  Музеја Југославије документовано стање у коме се данас налазе некад важни индустријски објектии. Иако пре свега документарне, ове фотографије представљају много више од обичног записа тренутног стања. Оне доприносе разумевању прошлости,    у времену када савремени темпо технолошког развоја условљава убрзано нестајања ове, за националну историју свакако важне баштине.

Ради бољег разумевања овог заборављеног и потцењеног наслеђа, осим објеката непосредно намењених производњи, истраживање обухвата и објекте и просторе уско повезане с индустријом, као што су они намењени становању или активностима  људи током  слободно г  време на .

Крајњи резултат овако постављеног истраживања је реконструкција културе, схваћене као укупн е  друштвен е  пракс е, док  изложене фотографије додатно наглашавају важност очувања ове несумњиво значајне баштине у изградњи културног идентитета.

Између осталих, на изложби се могу видети фотографије: Астрономске опсерваторије Београд (грађене од 1929. до 1932. године), Брикетарнице рудника Ртањ  (1912), Фабрике текстила Стаменковић  у Лесковцу (почетак 19. века), Хидроелектране у Сићеву (1931), Зрењанинске фабрике алкохола (крај 19. века) и Рудника и топионице у Бору (1904). 

 Изложба се одржава у Галерији 51, Скендер бегова 51 у јулу и августу месецу.
 
 
СИТС • Савез инжењера и техничара Србије • Кнеза Милоша 7, 11000 Београд, Србија • Телефон: 011/3230-067 • емаил:office@sits.rs