Ћирилица  ·  Latinica  ·  English

ИЗВЕШТАЈ
о раду Заједничког тела у  првој половини 2018.  године

У првој половини 2018. године одржано је пет састанака Заједничког тела, два у Министарству здравља, два у Министарству заштите животне средине, и један у Савезу инжењера и техничара Србије, који је одржан 13.04.2018.

Србија је ратификовала је Протокол о води и здрављу (Протокол) у априлу 2013. године.  Ради  преузимања заједничких мера и активности значајних за спровођење Протокола о води и здрављу , министар здравља Републике Србије је образовао Заједничко тело (ЗТ), које сада сачињавају представници: Министарства здравља РС, Института за јавно здравље Србије "Др Милан Јобановић Батут" (ИЈЗС Батут), Министарства пољопривреде и заштите животне средине РС, Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Министарства просвете, науке и технолошког развоја, Министарства државне управе и локалне самоуправе, Министарства заштите животне средине, Агенције за заштиту животне средине,  Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, Савеза инжењера и техничара Србије – СИТС и Регионалне агенције за економски развој Шумадије и Поморавља. Председник Заједничког тела је др Љиљана Јовановић из Министарства здравља РС.

Неки најважнији резултати рада Заједничког тела у првој половини 2018. године 

  1. Пројекат самопроцене стања једнаког приступа води и санитацији у Шумадији и Поморављу, на основу бодовних картица је урадила, који је инициран 2017. године, урадила је Регионалн а агенциј а за економски развој Шумадије и Поморавља уз помоћ експерата из Заједничког тела . Излазни документ Пројекта: Self-Assessment Score card Equitable Access to Water and Sanitation Serbia Country Report може се наћи на линку: https://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/water/activities/Equitable_access/Serbia_Report_2018.pdf .
  2. Ревидирани су циљеви имплементације Протокола о води и здрављу Србији (видети ПРИЛОГ 1).
  3. Настављен је Пројекат самопроцене стања једнаког приступа води и санитацији у Шумадији и Поморављу (видети ПРИЛОГ 2).
  4. Учествовање чланова Заједничког тела (ЗТ) и сарадника СИТС на XV МЕЂУНАРОДНОЈ КОНВЕНЦИЈИ О КВАЛИТЕТУ   JUSK ICQ 2018.

У договору са Валентином Маринковић, председницом Јединственог удружења Србије за квалитет – ЈУСК, и Љиљаном Вујотић, председницом ЈУСК Научно-техничког комитета за унапређење квалитета у здравственој заштити, на Међународној конвенцији о квалитету JUSK ICQ 2018 у оквиру 14. годишње Конференције поменутог комитета чланови ЗТ и сарадници Развојног центра СИТС реализовали су Тематску област: Безбедна и квалитетна вода за пиће, адекватна санитација и чист ваздух – основна људска права са следећим предавањима:

1. Љиљана Јовановић, Председник Заједничког тела за спровођење Протокола о води и здрављу, Министарство здравља РС, Београд.

"Протокол о води и здрављу и циљеви одрживог развоја"

2. Зоран Пендић, Развојни центар СИТС, Београд

"Одрживи развој и вода – Посебан осврт на безбедност водоводних система"

3. Драгана Јовановић, Национални координатор Министарства здравља за Протокол о води и здрављу, Институт за јавно здравље Србије "Др Милан Јовановић Батут", Београд

"Унапређење надзора над водоснабдевањем, санитацијом и хигијеном у здравственим установама"

4. Урош Ракић, Центар за хигијену и хуману екологију - Одсек за хуману екологију и школску хигијену, Институт за јавно здравље Србије "Др Милан Јовановиц Батут". Београд

"Утицај квалитета урбаног ваздуха на изабране здравствене показателје у Републици Србији 2010-2016"

5. Небојша Вељковић, Агенција за заштиту животне средине, Београд

"Организација мониторинга у речном прекограничном контексту – ЕУ и Србија"

6. Бранислава Матић, Национални координатор за животну средину и здравље, Институт за јавно здравље Србије "Др Милан Јовановић Батут", Београд

"Концентрације тешких метала у ПМ10 као последица индустријског загађења"

7. Загорка Стевић Гојков, Истраживачки центар за имплементацију одрживог развоја локалне заједнице-КАПИЛАР, Београд

"Једнака доступност и остваривост права на безбедну и квалитетну воду за пиће – индикатор одрживог развоја"

8. Марина Јањушевић Стрижак, ЈКП Београдски водовод и канализација, Београд

"Могући аспекти уштеде пијаће воде кроз екосистемско управљање процесом прераде."

Предавања су одржана 7. јуна 2018. на Машинском факултету у Београду.

Прилог 1

Прилог 2    
 
 
СИТС • Савез инжењера и техничара Србије • Кнеза Милоша 7, 11000 Београд, Србија • Телефон: 011/3230-067 • емаил:office@sits.rs