Ћирилица  ·  Latinica  ·  English

У ОКВИРУ ПРОГРАМА ОБЕЛЕЖАВАЊА ВЕЛИКОГ ЈУБИЛЕЈА 150 ГОДИНА САВЕЗА ИНЖЕЊЕРА И ТЕХНИЧАРА СРБИЈЕ  У ПОЖАРЕВЦУ ОДРЖАНA ТРИБИНА "КОРОЗИЈА И ЗАШТИТА МАТЕРИЈАЛНИХ ДОБАРА"

Савез друштава инжењера и техничара града Пожаревца и Друштво хемичара, технолога и металурга Пожаревац, 29. јуна 2018. године у Клубу инжењера и техничара Пожаревац, организовали су стручну Трибину на тему ''Корозија и заштита материјалних добара''

Отварајући трибину, председник СДИТ-а Милутин Станковић, иначе члан Управног одбора СИТС, поред осталог, навео је да СДИТ Пожаревац који је једна од активнијих чланица СИТС, у протеклом периоду организовао је низ стручних скупова из различитих техничко технолошких области које су од практичног значаја. Циљ данашњег скупа је да у оквиру програма обележавања 150 година СИТС широј јавности и стручним људима представимо опште аспекте корозије и заштите материјала и савремене трендове заштите материјалних добара од корозије, казао је дипл. инж. електротехнике Милутин Станковић.

Учеснике стручног скупа поздравио је проф. др Часлав Лачњевац, иначе генерални секретар СИТС. Обраћајући се присутнима он је истакао да Савез инжењера и техничара Србије низом  манифестација и стручних   скупова, током целе 2018. године обележава значајан јубилеј - 150 година постојања и рада.

Радом Трибине, руководио је проф. др Часлав Лачњевац, дипл. инж. технологије.
На Трибини су одржана два уводна предавања.

Мирољуб Трифуновић, дипл. инж. металург, представио је тему ''Корозија и заштита материјала у току експлоатације''. Предавање је обухватило разматрање кључних аспеката корозије и заштите и то: процес корозије и последице уз истицање да су корозији практично подложни сви материјали, како неплеменити метали и легуре, тако и неметали (бетон, дрво, камен, стакло, полимери и композитни материјали на бази неметалних структурних компонената); корозија материјала према механизму процеса (хемијска и електрохемијска корозија); корозионе средине; типови корозије у зависности од околне средине (атмосферска, у води, у земљи, услед додира са другим материјалима, под дејством високих температура и других фактора корозионе средине); појавни облици корозије; заштита од корозије и методе заштите од корозије; стање заштите од корозије материјалних добара на подручју града Пожаревца, на примерима укопаних металних конструкција – предизоловане топловодне цеви (ЈП Топлификација Пожаревац) и надземних објеката - челично решеткасти стубови далековода (ЕД Електроморава Пожаревац) и мост у Љубичеву на Морави са приказом металног и бетонског дела конструкције; економска исплативост заштите од корозије.

У закључку предавања је истакнуто да се четвртина штета од корозије може спречити употребом савремених технологије заштите материјала. Ради тога је потребно: посветити више пажње корозији и примени адекватне заштите од корозије ; идентификовати  постојеће стање делова и конструкција и система заштите; на  основу оцене стања, дефинисати техничке мере за санирање последица корозије; применити техничке мере за превентивну заштиту од корозије.

Проф. др Часлав Лачњевац , дипл. инж. технологије, одржао је предавање на тему ''Примена активне заштите као додатног поступка за заштиту укопаних челичних конструкција од корозије''.

Предавање је обухватило разматрање ове теме са више аспеката и то: корозија предизоловане топловодне цеви; корозија арматуре у бетону; корозија под дејством лутајућих струја; корозија испод заштите; корозија прокронског челика; утицај међусобног односа конструкције и тла на могућност корозије; корозија дуктилног лива; врсте заштита подземних металних конструкција од корозије за објекте укопане у земљу, за објекте положене у воду; прелиминарна заштита, пасивна заштита, активна заштита; катодна зашита укопаних цевовода и надземних конструкција приказана на примерима; шематски приказ активне заштите; протекторна заштита; изглед протектора; приказ катодне заштите спољном струјом; изгледе станице катодне заштите; изглед употребљене и нове аноде; изглед анодног лежишта са мерним стубом; положај хоризонатлних анода и анодних лежишта у односу на цевовод; изглед референтне електроде; уградња референтне електроде; изглед мерног стуба за мерење заштитног потенцијала; шема везе катодне заштите спољне и унутрашње површине резервоара; изглед топлотне пумпе; изглед анода; изглед уређаја за напајање.

У закључку предавања су истакнуте следеће кључне чињенице: ефикасност катодне заштите је 95%, што значи да метална конструкција обухваћена овим поступком заштите има неограничени експлоатациони век, док инвестициона вредност износи 1% од вредности објекта који се штити. Катодна заштита је потребна и погодна како за новоизграђене објекте тако и за објекте који су већ у експлоатацији.

На крају предавања наведени су примери примене катодне заштите код: висећих мостова, носача мостова, нафтне платформе, тунела, носача жичара, везова бродова, гаража, зграда, водених резервоара, докова и марина, и мостова.  

Обе представљене теме, изазвале су дужну пажњу, јер су биле веома занимљиве и везане за примере добре праксе, а што је у дискусији и констатовано.

 Галерија слика

 
 
 
СИТС • Савез инжењера и техничара Србије • Кнеза Милоша 7, 11000 Београд, Србија • Телефон: 011/3230-067 • емаил:office@sits.rs