Ћирилица  ·  Latinica  ·  English

Одржан састанак Одбора за европске интеграције Народне скупштине РС са члановима Радне групе 4 НКЕУ

Састанак Одбора за европске интеграције Народне скупштине Републике Србије са члановима Радне групе 4 (поглавља: 5 - Јавне набавке и 32 - Финансијска контрола) Националног конвента о ЕУ одржан је 07. марта 2016. године у Народној скупштини Републике Србије.

Састанак је организован на иницијативу Одбора за европске интеграције (ОЕИ) и на њему су Александар Сенић, председник ОЕИ, Тања Мишчевић, шефица Преговарачког тима и Предраг Јовановић, директор Управе за јавне набавке и председник Преговарачке групе за Поглавље 5 – Јавне набавке, изложили преговарачку позицију за поменуто поглавље, коју је утврдила Влада РС. Преговарачка позиција, претходно усаглашена са Европском комисијом, садржи и Акциони план за усклађивање законске регулативе РС са правним тековинама ЕУ.  Састанку је, као представник СИТС, присуствовао руководилац РЦ СИТС који је члан Радне групе 4 НКЕУ.

ЕУ стално унапређује регулативу у области јавних набавки. Измене се односе на повећање флексибилности у јавним набавкама, поједностављење процедура у процесу јавних набавки (посебно за мање локалне самоуправе), уз пуно поштовање принципа конкурентности и јасну и стриктну контролу процеса јавних набавки (елиминишу се преговори иза „затворених врата“; даје се могућност искључење појединих понуђача са којима се у ранијим поступцима јавних набавки имало лоше искуство; промовише се обавезна арбитража због лоше обављених послова; елиминисање корупције). У овим изменама уместо критеријума "најнижа цена" уведен је критеријум "економски најповољнија понуда", а економски најповољнија понуда биће она која има најбољи однос између квалитета и цене, при чему параметри квалитета морају да буду јасно и професионално специфицирани (нормално, од стране стручњака који одлично познају проблематику конкретних јавних набавки). На састанку је поново истакнуто да је критеријум "најнижа цена" основни узрок корупције у јавним набавкама.

Посебно су важне измене које истичу предности заједничких набавки (набавке на централизованом нивоу). Овакве набавке могу посебно да помогну малим набављачима (нпр. малим локалним самоуправама). При том се захтева потпуна отвореност оваквог система набавки. Важне су и заједничке прекограничне набавке, при чему се захтева постојање компатибилног софтвера за јавне набавке у државама које обављају ту набавку.

Истакнута је и важност постојања ЦЕНТРАЛНОГ РЕГИСТРА ПОНУЂАЧА.

ЕУ је у фебруару 2014. године усвојила три нове директиве - класичне, секторске и за концесије, које су ступиле на снагу у априлу 2014, а државе чланице ЕУ су имале период од две године да ускладе своје законодавство са овим директивама. Нормално, и Србија ће морати да усклади своје законодавство са овим директивама.

Општи закључак састанка је да је усклађивање нашег законодавства са законодавством ЕУ у области јавних набавки и његова стриктна и професионална примена од великог значаја за даље унапређивање укупног привредног амбијента у Републици Србији. 
 
 
СИТС • Савез инжењера и техничара Србије • Кнеза Милоша 7, 11000 Београд, Србија • Телефон: 011/3230-067 • емаил:office@sits.rs